Diunvuija Ku dituku dia

Dipungila Dipia-dipia

 

2 YONE


 

2 Yone 1-13

Kunyima kua mumane kulesha mu mukanda wende wa kumudilu ngadilu yonso wa bualu bulelela, mupostolo mu mikanda mikuabu ibidi udi utulesha dilongesha edi dilelela « mu kuenda ». Ne kena usungula apa tatu mu ditabusha (1 Yone 2. 13) kadi mukashi muena kilisto ne bana bandi, badi bakuabu babu, bikale disanka diende dinene bualu wakabasangana benda mu bushua. Nsonga, nuenu bena kilisto, numanye ne kakuena bualu budi butamba kusankisha badi banunange, anu bua kunusangana ne kunumona nuenda mu dilongesha dia Dî dia Nzambi

(nv. 4 ; 3 Yone 4).

Luendu lua bana ludi tshileshelu ne diku dia bena kuitabusha didi dilombodibue kudi Dî dia bushua. Mu tshikondo tshidi malu onso manyanguke, diku didi tshitupa tshia ndekelu tshidi muana mua kudiunda mutapuluke ne bukoya buonso bua pa buloba. Kadi bidi bilua ne, bulelela budi bupumbishibue kudi bena lukuna ba pa mbelu (mv. 10 ; Bienz. 20. 30). Dinanga dilelela, didi ditupesha dibanza dia tuetu kubenga kuakidila bantu ba mushindu eu. Netuitabushe muenyi udi ulua kutuambila dishima ku bualu bua muntu udi ne mushinga munene kutudi anyi ? Ne nganyi mukuabu udi ne mushinga munene kutudi bikala ke Mukelenge wetu Yesu Kilisto ? Muena kilisto mukashi, muana mukese mu ditabusha badi ne bukole, ke bua kuyukila ne bantu aba, kadi… bua kubinshidila tshibi bua kababuedi. Dilongesha dilelela didi bubanshi buetu bunene. Katudipangi nansha ! (Nsum. 23. 23).