TITO

Chapitres

TITO 1. 2  -  TITO 2. 2  -  TITO 3. 3

TITO 1

Ambutumela Moyo

1Paulu, ukambi a Unyashungu, utumami a Jesu Kristu, uku mbetawo ka esonami wa Unyashungu, la dia eyelu kʼakambu wa mete wedimi la ololo tshe, 2lu elungamelu ka lumu la pundju, le Unyashungu, laheyi mvuta kashi, uku akandalaki lu deku diaketi; 3keli lu tena diandi, mbakandatenya diui diandi, diakawambisha dia mvutela antu uku weli olembe wa Unyashungu, Ushimbedi asu.

4Le Tito,1:4 2 Kor. 8:23; Ngal. 2:3; 2 Tim. 4:10. uku onʼami la mete lu mbetawo kasu:

Ngandji ka mamba la ki kʼuma le Unyashungu Shesu la uma le Kristu Jesu Ushimbedi asu, wayali la ye!

Lama Nsonola Dikumanyi; Wetshelu le Amendji wʼEkelizia

5Dia dikambu ne, mbakamakutshiki la Kerete, dia we nongosola akambu wakatshikala, la dia nsonola dikumanyi lʼusumba la usumba, uku akamakutela, 6naka untu aha la unungu, leli la wadi otoi utu, ndu leli la anʼandi embetawudi, waha asongwamedi wa lundju la uhedia. 7Dieli la umendji wʼekelizia dia ndjala aha la unungu, uku ulami a diango dia Unyashungu. Ndi hahumbi ndjala kanga lukanyi, umbuki a kele esadi, umbidjoki a wanu, okomwanyi, kana kanga saki kʼukundji. 8Keli ndi atshelaki angendangenda ololo, ayali unangi wʼakambu wʼololo, ayali lʼutema a ki, atsheli antu tshe ololo, ayali uku untu lʼekila, ayakimeli. 9Ndi akimeli diui dia kolamelu dieli uku wetshelu, ne dia ndi mbeya ndaka antu dietshelu diʼololo, la dia nembohaya akanga a tamu.1:9 1 Tim. 3:2-7, 10Ne dia akanga wʼuhedia efula weko, weli akanga wʼeyokayoka la akesanyi, ambahemi wʼehekeli wuleki 11Dieli la wo dia ndjiha enyo awo. Vo watulanyaka khumbu la khumbu, watetshaka antu akambu weli kema ololo dia mbaetsha, ne dia pusa kʼukundji. 12Umvutshi awo omotshi akati ati: Asi Kerete weko akanga a kashi nshi tshe, weko uku nyama ya kolo, weko akanga a dishi wa nende. 13Diui ne dieli mete. Dia dikambu ne, ahunwelaki wulu, dia vo ndjala la wulu lu mbetawo. 14Tawetawoki ekondo wʼasi Juda, la elembe wʼantu wakanganela uma lu akambu wa mete. 15Akambu tshe weli pudipudi le akanga wʼetema wa pudipudi. Keli le antu wa kolo la waha la mbetawo, nduku dikambu dieli pudipudi lu ashu awo. Keli tukanyi tawo la khumʼetema yawo yambulanaka. 16Vo watutaka vati: Shu mbeyaka Unyashungu, keli vo watuwangunaka lu etsha awo. Vo watuyalaka wononyi, ndu akanga wʼuhedia, hawututshaka nduku dikambu diʼololo.

TITO 2

Akambu wʼOlolo Wahumba Antu Ntsha

1Keli etsha antu akambu wusunganyi la dietshelu dia mete, 2dia dikumanyi ndjakimela, ndjala la kenemo, la ki, la wulu lu mbetawo, ndu ngandji, ndu lu kolamelu. 3Ndu dikumanyi dia amantu wayali la kenemo lu akambu awo, tawuyalaki atendanyi, kuyanga fumbi ya wanu. Vo wayali embetsha wa akambu wʼololo, 4dia vo mbekiya esekaseka wʼamantu dia nanga waumewo, la anʼawo; 5ndu dia ndjala la etema wa ki, la tukanyi ta pudipudi, ndu dia ntsha ulimu la wakawo. Vo wayali la memakana, wayali la ukitanyia le waumewo, ne dia diui dia Unyashungu tadiotengamaki. 6Okokomiya ndu elongo wʼapami dia vo ndjala la etema wa ki. 7Lu akambu tshe, uyali djimbitelu ya etsha wʼololo. Tuyalaki la lukesu lu wetshelu aye, uyali la kenemo. 8Utaki aui wʼololo, wahaweyi ntana munga, ne dia utunyi utshami sonyi, ndi tayalaki la dikambu dia ntosongwela. 9Okokomiya fumbi dia vo ndjala lʼokongo wa akhumewo, la dia mbangenyangenya lu akambu tshe; tawuyalaki la uhindudi; 10tawuvaki, keli wenyaki kolamelu yʼololo tshe. Okone wayuluwanya dietshelu dia Unyashungu, Ushimbedi asu lu akambu awo tshe.

Dikambu Diakayakimo Ushimbedi Asu

11Ne dia ngandji ka mamba ka Unyashungu kambene, kambela panda le antu tshe, 12kambutetsha lama ntuna akambu wa dionyo la saki yʼakambu wa la kete, dia shu ndjala la nyumu ya ki, yʼuluwanyi ndu yʼololo la kete nye. 13Tulungameli elungamelu kasu kʼotshoko la enelo ka lutumbu la Unyashungu asu a wuki ndu la Ushimbedi Jesu Kristu, 14lakayakimo dikambu diasu, dia ndi ntutshungula uma lu kolo tshe,2:14 Esam. 130:8. la dia mbedia antu wayali wandi hita,2:14 Etum. 19:5; Euh. 4:20; 7:6; 14:2; 1 Pet. 2:9. ndu dia saki kʼelimu wʼololo.

15Utelaki antu akambu ane: akokomiyaki, ahunwelaki la wulu tshe. Untu takonyolaki.

TITO 3

Eshimbamelu Uma lu Mbetawo la Ehilwelu kʼUyuyu

1Uwauhuli dia mbetawo embuledi, ndu ewandji, la dia ndjala la ukitanyia, la dia ndjalongosola lu elimu wʼololo tshe. 2Tawotengaki untu, tawuyalaki la ngala, keli wayali la memakana, wenya antu tshe ndjakitshakitsha lu akambu tshe. 3Ne dia ndu shu mbaki dinginya ntundu, taki la uhedia, takadimbiyama, takayala la lutunu la kandjema, la djawudi, takahetshanya. 4Keli lamʼakene ketshi ka Unyashungu, Ushimbedi asu, la ngandji kandi le antu, 5aha dia etsha wʼololo wakatatshi shame, keli ne dia ketshi kandi mbakandatushimbela uma lu diotshelo dia mbuto kʼuyuyu la ehilwelu kʼuyuyu ka le Nyuma kʼOlolo, 6kakandatutshulwela uma le Jesu Kristu, Ushimbedi asu; 7dia shu nyindjama lu ngandji kandi ka mamba, shu tayeya ndu ndjala ekito lu elungamelu ka lumu la pundju. 8Diui ne dieko mete.

Dimi nangaka we mvuta akambu ane la eteti, dia wane waketawo Unyashungu ntetemala vame lu ditshelu diʼololo. Akambu aso weko ololo ndu waho le antu. 9Keli utuni dimbwanelu dia dinginya, ndu akambu wa nonga yʼantu, ndu etshanelu, ndu tamu tʼelembe. Akambu ako kema waho, ndu weko anyanya. 10Utuni umbatudi lamʼayuyuhunwela etena otoi kana tena pendi. 11Eyi wati: Untu ako ambunganela, ambutsha kolo, ambuyamia.

Aui le Antu Amotshi

12Lamʼayumukutumela Aratema, kuyanga Tukiko,3:12 Etsh. 20:4; Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-8; 2 Tim. 4:12. kuhimbi la wulu aye tshe dia we ndja le mi la Nikopoli, ne dia dimi lambusanguya mbidjase leko lʼeleku ka tshitshi. 13Utumi Zenasi, umbeyi wʼelembe, la Apolo3:13 Etsh. 18:24; 1 Kor. 16:12. lu lokendo lawo esadi; vo tawuhumbaki engo. 14Ndu asikasu weki lama ntsha elimu wʼololo dia nungula diango diahumbawo, diaha vo ndjala waha la elua.

15Weli la mi tshe wambukutumela moyo. Umemweli wane tshe watulanga lu mbetawo moyo.

Diui DiʼEtshokwelo

Ngandji ka mamba kayali la nyu, nyu tshe!