EFESO

Chapitres

 1. 2  -   2. 3  -   3. 3  -   4. 4  -   5. 5  -   6. 6

EFESO 1

Ambatumela Moyo

1Paulu, utumami wa Kristu Jesu uma lu lulangu la Unyashungu.

Le ekilami weli lʼEfeso,1:1 Etsh. 18:19-21; 19:1. la le akanga wa kolamelu le Kristu Jesu:

2Ngandji ka mamba kayali le nyu, ndu ki kʼuma le Unyashungu Shesu, la Khumesu Jesu Kristu!

Etshoko wa Unyashungu Uma le Jesu Kristu

3Unyashungu Shi Khumesu Jesu Kristu, lakatotshokola la etshoko tshe wa Nyuma lu ahuli wa lʼulungu le Kristu, atumbwami! 4Uku akandatosonola la ntundu kʼetungelu kʼandja, dia shu ndjala wʼekila, waha la unungu la ntundu kandi lu ngandji, 5mbakandatosonola dia shu ndjala ekito uku anʼandi uma le Jesu Kristu, uku lulangu landi. 6Lu diandu dia lutumbu la ngandji kandi ka mamba kakandatusha ushasha lu dikambu dia ulangimi andi, 7etshungwelu keso keko le ndi uma lu dikila, lu edimanyelu ka kolo yasu,1:7 Kol. 1:14. uku weli ongonyi wa ngandji kandi ka mamba, 8kakandatongonya lu yimba tshe la ewu. 9Ndi akatewuya dia akambu wa usheshe, dia lulangu landi lakandasonola, 10dia ntukutshiya dikukelu diʼenonyi, ne dia nsanganya diango tshe le Kristu, ndu dia lʼulungu, ndu diango dia la kete.

11Uma le ndi mbakatayala ekito; wakatosonola uku aki esangweyu ka one latutshaka akambu tshe uku awetsha lulangu landi, 12ne dia shu ndjala la diandu dia lutumbu landi, shu wane wakalungamela Kristu ntundu. 13Nyu nyakuki diui dia mete le ndi, lukumu lʼololo la panda kanyu. Nyu nyakawetawo, nyakadjama tulimbitelu ta Nyuma kʼololo ka daka, 14keli uku okole wʼukito asu, lu etshungwelu ka kene tshe keli ka Unyashungu, ne dia lutumbu landi.

15Dia dikambu ne, ndu dimi lakuki lukumu la mbetawo le Khumadiondjo Jesu, keli lʼatei anyu, ndu ngandji kenyanyu ekilami tshe. 16Dimi halaheko mbuka lusaka dikambu dianyu. Dimi latunyudimulaka lu alombelo ami, 17dia Unyashungu a Khumesu Jesu Kristu, Shesu ka lutumbu, nyusha etema wa yimba la wʼenyelo lu ewu kandi; 18dia ashu wʼetema anyu mpeta; dia nyu mbeya kakona keli elungamelu ka leta landi, kakona keli ongonyi wa lutumbu wa ukito andi le ekilami. 19Ndu dia mbeya wuki akona wahangone wa wulu andi le su, shu wane wetawo, uku eli ulimu wa wulu andi wa mamba, 20wakandatshi le Kristu, lamʼakandawulula uma lu nyoi, ndu lamʼakandawudjasha lu lunya landi la pami1:20 Esam. 110:1. lu ahuli wa lʼulungu, 21ladiku dia diulelu tshe, luwandji, wulu la diahamelu, ndu dia lukumbu tshe lambolame aha lu andja ane atu, keli ndu lu andja wayayi. 22Ndi akakitsha diango tshe latshina dia ekulu andi,1:22 Esam. 8:6. ndu akukitsha ote wʼakambu tshe wʼekelizia, 23kako keli dimba diandi,1:23 Kol. 1:18. eludielu ka one latuludiaka tshe lu tshe.


 

EFESO 2

Panda Uma lu Ngandji ka Mamba

1Ndi akanyete la lumu lamʼakinyu edu uma lu ehedia anyu la kolo yanyu. 2Nyu nyakakendakenda lu akambu aso, uku atokendakendaka wa la kete nye, uku uwandji a wulu wa lopepe, wa nyuma katukambiaka ana a pami wʼuhedia. 3Ndu shu tshe takakendakendaka lʼatei awo ntundu la saki yʼalimba asu, takayelaka saki yʼalimba asu la tukanyi tasu, takuto ana wa kele, uku aki akina. 4Keli Unyashungu eko ongonyi lu akambu wa ketshi, ne dia ngandji kandi ka wuki kakandatuki. 5Ndu lamʼakisu edu, ndi akatulula kame la Kristu2:5 Kol. 2:13. (uma lu ngandji ka mamba, kakanyashimbamela). 6Ndi akatulula kame la ndi, akatudjasha la ndi lu ahuli wa lʼulungu le Kristu Jesu, 7dia ntenya ongonyi wʼutamanya wa ngandji kandi ka mamba, lu memakana kandi uya le su, le Kristu Jesu lu tena diayayi. 8Ne dia nyu nyakashimbamela uma lu ngandji ka mamba dia mbetawo, aha uma le nyu nyame, keli ushasha uma le Unyashungu — 9aha uma lu etsha, dia untu tayatumbulaki. 10Ne dia shu teko ulimu andi, takatungama le Kristu Jesu dia ntsha elimu wʼololo, wakatolongoswela Unyashungu ntundu dia shu nkendakenda loko.

Lumu lʼUyuyu le Kristu

11Okone nyuho nyati: Ntundu nyu nyaki asi wedja lu diutwelu, la wane waketama vati: Ambahemi wʼehekeli, watahemaka ehekeli lʼalimba awo, wakanyeti vati: Nyaha ambahemi wʼehekeli — 12Nyuho nyati: Lʼetena keso, nyu nyakakakitwama uma le Kristu, nyakangana uma lu diulelu dia Isariyele, nyaki angendangenda lu tuseki ta daka. Nyu tanyaki la elungamelu, tanyaki la Unyashungu lu kete nye. 13Keli kakiane, nyu wane waki etali le Kristu Jesu, nyambusukana lu dikila dia Kristu. 14Ne dia ndi keli ki kasu, akatete otoi, ndu akahandjula eheli kʼatanyelu kaki lʼatei. 15Ndi akalanya lutunu la dimba diandi, olembe wa elembe waki la adjangu,2:15 Kol. 2:14. dia ndi ntunga untu uyuyu otoi uma le ndi ndame lu dihuli dia ahendi, dia ntunga ki. 16La dia mbaekesanyiya lu dimba otoi le Unyashungu uma lʼutamba a mpeketanya,2:16 Kol. 1:20. wakandadiaki lutunu. 17Ndi akayi, akanyusambisha ki nyu wane waki etali, ndu ki le wane waki suki.2:17 Is. 57:19. 18Ne dia uma le ndi mbeyasu ndja le Shesu lu Nyuma otoi. 19Okone nyu kema angendangenda kana efaki ntu, keli nyu nyeko asi wudja kame la ekilami ndu asi khumbu ka Unyashungu. 20Nyu nyambuhikama ladiku dia tshina dia atumami la amvutshi. Kristu Jesu ndame keli dive dia wuki dia tshuku. 21Ehikahika tshe kambumamanyema kame la ndi, kambudiama dia ndjala etemwelo kʼekila le Khumadiondjo. 22Ndu nyu nyambuhikama kame le ndi, dia ndjala edjaselu ka Unyashungu lu Nyuma.

EFESO 3

1Dia dikambu ne, dimi Paulu, usi lukanu la Kristu Jesu dikambu dianyu nyu asi wedja — 2naka nyu nyambuka lukumu lʼulimu wa ngandji ka mamba ka Unyashungu, kakawambisha dikambu dianyu, 3uku akenyama dikambu diaki lu usheshe, mbakamanyufundela aui tshitshe ntundu. 4Okone lamʼalanyu, nyu mbeyaka nimbitela ewu kami lu dikambu dia usheshe dia Kristu. 5Dikambu diako kumbeyama le ana wʼantu lu nonga kina, uku ambudieyama kakiane le atumami andi wʼekila la amvutshi lu Nyuma. 6Nyeyi nyati: Asi wedja weli ekito, beke dia dimba ndu elungudi wa daka le Kristu Jesu uma lu lukumu lʼololo.3:6 Ko. 1:26-27.

7Uma lu lukumu lʼololo mbakawambete ukambi alo, uku ushasha wa ngandji ka mamba ka Unyashungu kakawambisha uku ulimu wa wulu andi. 8Dimi ako luleki ekilami tshe nkitakita, kakawasha ngandji kene ka mamba dia nsambisha asi wedja ongonyi wa Kristu waheyama mbedika, 9ndu dia menya antu tshe uku eli ulimu wa dikambu dia usheshe diakashama deku la deku le Unyashungu, lakatungi diango tshe. 10Ne dia ekelizia wenya antu wa lu waulelu lʼambahemedi wa lu ahuli a wulu wa lʼulungu weyi yimba ya Unyashungu, 11uku esangweyu kandi ka pundju kakandasanguya le Kristu Jesu Khumesu. 12Shu teko la dihunga la elungamelu ka shu mboto le ndi uma lu mbetawo kasu le ndi. 13Uma lu dikambu so, mbalombami nti: Tanyuhekoki dia asui ami wanyusuwelami, wako weli lutumbu lanyu.

“Ngandji ka Kristu Kuleki Yimba yʼAntu Mbeyama”

14Dia dikambu ne, mbakhuselami Shesu adui. 15Khumbu tshe ya lʼulungu ndu ya la kete yambolema kumbu uma le ndi, 16dia ndi nyusha uku eli ongonyi a lutumbu landi, dia nyu nkikitshama la wulu wʼuma le Nyuma kandi lʼutema wʼuntu, 17dia Kristu mbidjase lʼetema anyu uma lu mbetawo, dia nyu ndjala la ediu ndu munema lu ngandji. 18Nyuyali la wulu, nyu la ekilami tshe, wa nshihudia okone eli wekeki, utali, dungulungu la ohongo, 19ndu dia mbeya ngandji ka Kristu kuleki yimba, dia nyu ndudiama la eludiamelu tshe ka Unyashungu.

20Le one leya ntsha akambu wuleki akambu tshe walombasu kana wakanasu, uku weli wulu watukambaka lʼetema asu, 21lutumbu layali le ndi, le ekelizia, ndu le Kristu lu nonga tshe! Ayali osoku!

EFESO 4

“Yediko ya Elulelu Tshe ka Kristu”

1Okone dimi, usi lukanu le Khumadiondjo, lambunyosengasenga nti: Nyokendakendaki ololo uku leta lakanyetama, 2la ndjakitshakitsha tshe ndu memakana, ndu la ndjakimela, ndu nyimanyanyiana kolo la ngandji.4:2 Kol. 3:12-13. 3Nyutetemali dia nama utundu wa Nyuma lu dimama dia ki. 4Eko dimba otoi, la Nyuma otoi, uku akanyetama lu elungamelu otoi ka leta lanyu. 5Khumadiondjo otoi, mbetawo otoi, batiza otoi, 6Unyashungu otoi la Shesu shu tshe, leli ladiku dia tshe, uma lu tshe ndu lu tshe. 7Keli wakatusha ngandji ka mamba untu lʼuntu uku yediko ya ushasha wa Kristu.

8Diako mbakandati ati: Lamʼakandambela utsha lʼulungu, ndi akatole ului fumbi,

Akasha antu eshasha.4:8 Esam. 68:18.

9(Diui ne ati: Ndi akambela, dio hadiutenya ati: Ndi akahulo ndu utsha lu ahuli wa la tshina dia kete uka? 10One lakahulo, ndʼako kakambela ladiku dia ulungu tshe, dia ndi ndudia diango tshe). 11Ndi akasha amotshi dia ndjala atumami; amotshi amvutshi; amotshi amembi wa lukumu lʼololo; amotshi esambisha la embetsha. 12Ne dia nduwanya ekilami, dia vo ntsha ulimu wa nkimanyia aikna, dia mpika dimba dia Kristu, 13edja ndu shu tshe tambumamana lʼutundu wa mbetawo, wa yimba yʼOnʼa Unyashungu, edja ndu tambuyala dikumanyi diʼapami, lu yediko ya diema yʼelulelu ka Kristu. 14Diaha shu ntshikala uku akenda, diaha nsutshasutshama la pepe tshe ya dietshelu, uma lu yewu yʼantu, lu lukesu la munganyiya antu. 15Keli tutaki mete lu ngandji dia shu mbula lu akambu tshe le Kristu ndame, one leli ote. 16Dimba tshe diambusanganyema uma le ndi, ndu diambumamanyema kame la asonga tshe, uku atsha beke tshe leke la leke, dia mbudia dimba, dia dio mpikama lu ngandji.4:16 Ko. 2:19.

Alaku Amotshi: “Nyolote Untu Uyuyu”

17Dimi lambuta diui ne okone, ndu lambunyenya le Khumadiondjo nti: lanyutshaki ntu uku atutshaka asi wedja, lu tunginyanginya ta tumba tawo. 18Tu kanyi tawo tambuyala udjima lu ewu kawo. Vo wakangana uma lu lumu la Unyashungu, ne dia tunginyanginya tawo, ne dia ekikitshelu kʼetema awo. 19Vo wambuyala akanga a lunyu, wambuyakimo lu akambu wa sonyi, dia ntsha akambu tshe wa mindu la saki ka wulu. 20Keli nyu kumbeka Kristu osoku — 21naka nyu nyakukela Kristu, nyaketshama le ndi, lu akambu wa mete weli le Jesu. 22Nyunya ditshelu dia wuhu anyu wa ntundu, untu edjedja,4:22 Kol. 3:9. latulanaka dia ndjela saki ya lukesu. 23Nyuyali la tumba tʼeyuyu, 24nyolote untu uyuyu,4:24 Kol. 3:10. lakatungama lu ololo la ekila ka mete le Unyashungu.4:24 Etat. 1:26.

25Nyunya kashi, nyutanelaki akambu wa mete, untu la unyandi,4:25 Zek. 8:16. ne dia beke dia dimba otoi mbesu, shu tshe untu lʼuntu. 26Nyuki kele, ku tanyutshaki kolo.4:26 Esam. 4:4. Unya tadjelaki kele kanyu. 27Tanyushaki uhimbanyi dihuli. 28One latuvaka, tavaki. Keli ndi akambi ulimu, atshi akambu wʼololo lʼanya andi, dia ndi ndjala la diango dia mbisha one lahumba. 29Diui dia kolo tadiutumbaki uma lʼenyo anyu, keli paka aui wʼololo, weya mbudia antu uku ahumbawo, ne dia nfudiya wane wuka ngandji ka mamba. 30Tanyunyangiaki Nyuma kʼOlolo ka Unyashungu, nyu nyakadjama djimbitelu uma le ndi edja ndu lushi letshungwelu. 31Yenyi tshe, la lutunu, la kele, la utshanu, la etenganelu, la wehu tshe wa somboki, wamo uma le nyu. 32Nyukani ketshi, nyuyali la memakana, nyudimanyanyiani uku akanyudimanyiya Unyashungu dikambu dia Kristu.

EFESO 5

“Nyokendekende lu Ngandji”

1Okone nyukuya Unyashungu uku anʼandi wa ngandji. 2Nyokendekende lu ngandji, uku akanyulangi Kristu. Ndi akayakimo dikambu dianyu, ulambu la ulambu wa ndjakema weli la upumu wʼololo le Unyashungu.

“Kristu Ayukohetela”

3Munanyi, akambu wa mindu tshe, kana okomiya, akambu aso tawuyalaki lʼatei anyu, keli nyuyali uku ekilami. 4Ndu akambu wa sonyi, eyokayoka la sawusawu, akambu aso hawusungana. Keli ndeka ololo nyu mbukaka lusaka. 5Ne dia nyu mbeyaka mete nyati: Nduku kanga munanyi, kuyanga untu a mindu, kana kanga okomiya (leli otemodi wa dikishi), ayuyala la sangu lu diulelu dia Kristu la Unyashungu. 6Untu tanyudimbiyaki lʼaui wʼanyanya, ne dia uma lu akambu ako mbatuyakaka kele ka Unyashungu le akanga wʼuhedia. 7Okone tanyekesanelaki la wo. 8Ne dia ntundu nyu nyaki udjima, keli kakiane nyu nyambuyala yanyi le Khumadiondjo. Nyokendekende uku ana wa yanyi 9(ne dia elua wa yanyi weli tshe ololo la uluwanyi la mete), 10nyuhimbi kene kayongenyangenya Khumadiondjo. 11Tanyuyalaki engenyi wʼakambu wa udjima wahato elua, keli nyahangweli. 12Ne dia eko sonyi dia mvuta akambu watuwutshaka lu usheshe. 13Keli akambu tshe watuhangwamelaka, watenamaka lu yanyi, ne dia akambu tshe watenamaka weko yanyi. 14Dia dikambu so, mbakandati ati: We luladi djo, emo, ulo uma lu nyoi! Ku Kristu ayukohetela.

“Nyuyatshungweli Etena”

15Nyewo ololo uku akakendakendanyu, aha uku dinginya, keli uku akanga a yimba. 16Nyuyatshungweli etena, ne dia nshi nye yeko kolo. 17Okone tanyuyalaki uku dinginya, keli nyushihudia lulangu la Khumadiondjo. 18Tanyudjoki wanu weli la somboki loko, keli nyuludiami la Nyuma. 19Nyutaneli kimbu la esambu wʼololo la wa Nyuma. Nyimbeli Khumadiondjo esambu wa mbandula lʼetema anvu. 20Nyukaki Unyashungu Shesu lusaka tena tshe lu akambu tshe lu lukumbu la Khumesu Jesu Kristu.

Dia Waumi la Wadiewo

21Nyuyakitshakitsha la tshina diʼanyanyu lu woma wa Kristu. 22Nyu wadi nyuyakitshakitsha la tshina dia waumenyu, uku le Khumadiondjo. 23Ne dia umi keli ote a wadi, uku eli Kristu ote wʼekelizia, ndame keli Ushimbedi a dimba. 24Keli nyu wadi, nyukitanyia aui a waumenyu lu akambu tshe, uku atukitanyiaka ekelizia diui dia Kristu. 25Nyu waumi, nyulangi wadienyu, uku akalangi Kristu ekelizia, akandayakimo dikambu diato, 26dia ndi nkikidia lamʼakandakiedia la diotshelo diʼashi la diui diandi; 27dia ndi ndjakenenadiya ekelizia ka lutumbu kaha la diwadi kana unyanga kuyanga engo ka wuhu ako, keli dia to ndjala ekila ndu aha la ekomo. 28Okone ntu, dieli la waumi mbuka wadiewo ngandji uku wukawo alimba avo. Untu luka wadendi ngandji, ambuyauka ndame. 29Nduku untu lahetsha dimba diandi, keli ndi atudileshaka, atudilamaka, uku Kristu la ekelizia, 30ne dia shu teko beke dia dimba diandi. 31Dia dikambu ne, untu ayutshika shi la nyangu, ayumamana la wadendi, ku vo ahendi wayuyala otoi. 32Dikambu ne dia usheshe dieko wuki, keli dimi lambuta dia Kristu la ekelizia. 33Keli pami tshe ukaki wadendi ngandji uku ayaukandi ndame, ndu wadi alemiaki umendi.

EFESO 6

Dia Ana la Ambutshi Awo

1Ana, nyukitanyia ambutshi anyu le Khumadiondjo, osoku mbeli ololo.6:1 Kol. 3:20. 2Olemia sho la nyo (oso keli olembe a ntundu weli la daka loko), 3dia we mpumo lukulu lʼolo, la dia we ndjala la lulumbi la kete?6:3 Etum. 20:12; Euh. 5:16. 4Ndu nyu washi, tanyutshaki ananyu kele,6:4 Kol. 3:21. keli nyuwaudia lu elembe la lu wetshelu wa Khumadiondjo.

Dia Ehombo la Akhumewo

5Ehombo, nyukitanyia aui wʼakhumenyu wa la kete la woma la lukumba, lʼutema otoi uku le Kristu, 6aha olembe wa dienyanyu uku wane wangenyangenya antu, keli uku ekambi wa Kristu watutshaka lulangu la Unyashungu lu etema. 7Nyakambelaki ulimu la lulangu lʼololo uku wane wakambela Khumadiondjo, aha antu. 8Nyeyi nyati: Untu tshe, kana fumbi kendi kana luyadjasedi, lamʼayundutsha dikambu diʼololo wayutshela ololo pupu le Khumadiondjo.6:8 Kol. 3:22-25. 9Nyu akhumi, nyatsheli pupu, tanyuwanelaki. Nyuho nyati: Uwandji awo ndu anyu eko lʼulungu.6:9 Kol. 4:1. Ndi kema la shonodi.6:9 Kol. 4:1; Euh. 10:17; Kol. 3:25.

“Nyolote Diango Dia Ta Dia Unyashungu”

10Diui diʼekumelu ne nti: Nyukikitali le Khumadiondjo, ndu lu wulu wa wulu andi tshe. 11Nyolote eloto tshe wa ta wa Unyashungu, dia nyu mbeya nshikikala la ntundu ka kesu tshe ya uhimbanyi. 12Ne dia shu hatolo ta la emunyi la dikila, keli tambolo la waulelu la akambu wa wulu, la embuledi wa la kete wa udjima one, la elui wʼedienge wa lu ahuli wa lʼulungu. 13Uma lu dikambu so, nyose eloto tshe wa ta wa Unyashungu, dia nyu mbeya nshikikala lu lushi la kolo, la memala lamʼayunyushidiya akambu aku tshe. 14Okone nyemali, nyolote mete lu kindi yanyu,6:14 Is. 11:5. nyolote engawo kʼakambu wʼololo lu tulu.6:14 Is. 59:17. 15Nyudji elongoswelo ka lukumu lʼololo la ki lʼekulu anyu.6:15 Is. 52:7. 16Lu akambu tshe, nyukimeli engawo ka mbetawo, okone nyayeya nyima akuwa tshe wa dja wa kanga kolo. 17Nyose lufule la panda,6:17 Is. 59:17. la yombo ya Nyuma, yako yeli diui dia Unyashungu. 18Lu alombelo tshe la esengosengo, nyolombaki tena tshe le Nyuma. Nyotetemali nsena, nyolombelaki ekilami tshe. 19Nyonombelaki ndu dimi, dia dimi mbeya nfula unyo ami la dihunga, dia nshihudia dikambu diushami dia lukumu lʼololo. 20Dia dikambu so mbemi dikendji; mbukelekamimi molola, dia dimi mvuta la dihunga uku ahumbami mvuta.

Paulu Ambatumela Tukiko

21Keli dia nyu mbeya akambu ami, ndu okone atshami, Tukiko,6:21 Etsh. 20:4; 2 Tim. 4:12. unyasu la ngandji, ukambi a kolamelu le Khumadiondjo, ayunyewuya akambu tshe. 22Ndi kakamanyutumela dia dikambu ne, dia nyu mbeya uku wesu, ndu dia ndi nkikitsha etema anyu.6:22 Kol. 4:7-8.

Diui DiʼEtshokwelo

23Ki kayali le anyasu, ndu ngandji ka mbetawo uma le Unyashungu Shesu la uma le Khumadiondjo Jesu Kristu! 24Ngandji ka mamba kayali le wane tshe walanga Khumesu Kristu la ngandji kahashili!