ROMO

Chapitres

 1   2  -   2   3  -   3   4  -   4   6  -   5   7  -   6   8  -   7   9  -   8   10  -   9   11  -   10   13  -   11   14  -   12   15  -   13   16  -   14   17  -   15   18  -   16   20  -


 

ROMO 1

Paulu Ambuwaemula

1Dimi Paulu, ukambi wa Jesu Kristu, laketama dia ndjala utumami, wukidiami dia mvuta lukumu lʼololo la Unyashungu. 2Lukumu lako mbakalaki Unyashungu ntundu lu aui wʼamvutshi andi wa lu afundelu wʼekila, 3lu dikambu dia Onʼandi, lakutama uku untu le kanula ya Davidi, 4lako laketama Onʼa Unyashungu lu wulu wedimi la Nyuma kʼakambu wʼekila, lu eulwelu kandi kʼuma lu nyoi. Ndʼako keli Jesu Khumadiondjo. 5Uma le ndi kakatukama ngandji ka mamba ndu kakatalungula ulimu wʼutumami wa mbete antu wa wedja tshe akanga wʼukitanyia wa lu mbetawo ka lu lukumbu landi. 6Ndu nyu weli lʼatei awo, nyaketama dia ndjala asika Jesu Kristu.

7Ngandji ka mamba la ki uma le Shesu Unyashungu ndu kʼuma le Khumadiondjo Jesu Kristu, wayali le nyu, nyu tshe weli la Romo, nyu elangimi wa Unyashungu, waketama dia ndjala ekilami!

Paulu Ambangenangenela

8Ntundu, dimi lambuka Unyashungu ami lusaka uma le Jesu Kristu lu dikambu dianyu tshe, ne dia lukumu la mbetawo kanyu lambudiangana lu andja wʼutundu, 9Unyashungu lakambelami ulimu la lumu lami lu lukumu lʼololo la Onʼandi eli omenyi ami ati: Dimi latunyudimulaka lu dombelo diami nshi tshe. 10Dimi nombaka nti: Kana layuhumo lukulu lʼolo lu lulangu la Unyashungu dia dimi ndja le nyu. 11Dimi latukumbulaka nyena dia dimi nyusha ushasha omotshi wa nyuma dia nyu nshikikala. 12Ndu dia shu ndjukikitshanya leku dimi la nyu lu mbetawo kasu. 13Anyasu, dimi halangi nyushe. Dimi lakasanguya tena efula dia ndja le nyu,1:13 Etsh. 19:21. (keli akambu wakanshimbe) dia dimi ndjala la elua emotshi ndu lʼatei anyu, uku lʼatei wʼasi wedja ekina. 14Dimi leko la dibasa le asi Ngirika ndu le asendji, le akanga a yimba, ndu le akanga a dinginya. 15Okone dimi la pusa efula dia ndjunyusambisha lukumu lʼololo ndu nyu weli lu Romo.

Lukumu lʼOlolo

16Dimi haluki lukumu lʼololo sonyi,1:16 Mak. 8:38. ne dia lo mbeli wulu wa Unyashungu utsha lu panda le untu tshe letawo, ntundu le usi Juda, ku le usi Ngirika. 17Ne dia lu lukumu lako mbatenamaka ololo a Unyashungu uma lu mbetawo la mbetawo. Uku akafundama ati: Untu ololo ayuyala la lumu uma lu mbetawo kandi.1:17 Hab. 2:4.

Asi Wedja Wambuhumba Akambu wʼOlolo

18Kele ka Unyashungu kambenama uma lʼulungu uya lʼuhedia tshe la kolo yʼantu watushimbaka akambu wa mete la kolo yawo. 19Ne dia akambu wa Unyashungu wukukiwo mbeya wambene le wo ne dia Unyashungu akawaenyawo. 20Akambu wa Unyashungu ndu wulu andi wa pundju la efanelu kandi la Unyashungu waki komenamaka umaka etungelu kʼandja wambenama hwe kakiane. Antu wambumana akambu ako fundu uma lu diango diakandatungi wuhu wahawakuki ndjayindja, 21ne dia vo wakeyi Unyashungu, keli vo kumbutumbula uku Unyashungu, kumbuka lusaka. Vo wakanganela lu tukanyi tawo. Etema awo wa dinginya wakayala tshududu.1:21 Ef. 4:17-18. 22Vo wakayasemaka vati: Akanga a yimba mbesu, keli wakayala dinginya. 23Vo wakingula lutumbu la Unyashungu lahalana la efanelu kʼuntu layuvo, ndu ka fudu, ndu ka nyama ya sanga nyei, ndu ka diango diayakutula.1:23 Euh. 4:16-18.

24Okone Unyashungu akakimo lu saki ya kolo yakakumbulaka etema awo, ku alimba wakayala waha la kenemo lʼatei awo, 25ne dia vo wakingula mete ka Unyashungu la kashi, ndu wakatemoloka la wakakambelaka utungami lu dihuli dia Utungi latutumbwamaka pundju. Ayali osoku!1:25 1:25 “Ayali osoku!” = nfundamaka lu abuku akina “Amen” diui dia heberu.

26Dia dikambu diako mbakakimo Unyashungu lu songu ya sonyi, ne dia wadiewo wakakadimula etshelu ka mbeyana la waumewo wakeyana la anyawo amantu. 27Ndu apami wakakimo etshelu ka mbeyana la wadiewo wakaluli la saki ka mbeyanaka lʼanyawo: pami la pami watsha akambu wahakuki ntsha. Vo wambulungula difutu diedimi la kolo kakawatshi.

28Uku akawaseke nimbitela Unyashungu, mbakandakimo lu yimba yʼufutanu dia vo ntsha akambu wahasungana. 29Vo wambulula la wehu tshe wʼakambu wa kolo: usihi, okomiya, la djawudi. Vo wambulula too la kandjema, la diakanelu, la tamu, la lukesu, ndu la ukunda. Vo wambuyala akanga a sedisedi, 30amamanyishi, atunyi wa Unyashungu, amonyodi, akanga a lahi, akanga wʼunginu, atungi wʼakambu wa kolo, akanga wʼuhedia le ambutshi awo, 31ahukusanyi, waha la kolamelu, waha la ngandji, ndu waha la ketshi. 32Kuyanga vo mbeyaka didjangu dia Unyashungu ati: Wane watutshaka akambu wa wuhu one nkukaka mvo, ku vame watuwatshaka, ndu watetawoka dia akina mbatsha.

ROMO 2

Ndu Asi Juda Wambuhumba Akambu wʼOlolo Pupu

1We wuhu wʼuntu tshe latulumbuyaka akina, we hukundja luha, ne dia lu akambu watuyulumbuyaka akina, we atuyamiaka la wo,2:1 Mat. 7:1; Luk. 6:37. ne dia weme latulumbuyanyaka atutshaka pupu. 2Shu mbeyaka shati: Elumbwelu ka Unyashungu katedimaka lʼakambu wa mete le waku watutshaka akambu wa wuhu oso. 3We untu latulumbuyaka waku watutshaka akambu wa wuhu oso la we atutshaka pupu, we nkanaka wati: We ayuhanda elumbwelu ka Unyashungu uka? 4We latonyolaka ongonyi wʼololo wa Unyashungu, la ndjakimela kandi, ndu memakana kandi, we heyi wati: Ololo andi mbatukolombolaka utsha lʼekadimwelu kʼutema? 5Keli uma lu hyukihuki yaye la utema aye a lunyu, we atuyamotshiyaka kele lu lushi la kele ndu lʼelumbwelu kʼololo ka Unyashungu. 6Ndʼako kayufuta untu lʼuntu uku etsha andi:2:6 Esam. 62:12; Tuk. 24:12. 7lumu la pundju le wane watuyangaka lutumbu, kenemo la lumu lahalana uma lu eteti kawo ka ntsha ololo. 8Keli mananu la kele wayuyala le akanga a tusulanyi wahatukitanyiaka akambu wa mete, keli watukitanyiaka akambu wa kolo. 9Asui la okei le untu tshe latutshaka kolo ntundu le usi Juda, ku le usi Ngirika. 10Keli lutumbu, kenemo, la ki le untu tshe latutshaka ololo, ntundu le usi Juda, ku le usi Ngirika. 11Ne dia la ntundu ka Unyashungu kema shonodi.2:11 Euh. 10:17.

12Waku tshe wakatshi kolo lamʼakiwo kumbeya elembe, wayuvo uku wane waha la elembe. Keli wane tshe wakatshi kolo lamʼakaweyi elembe, wayulumbuyama lʼelembe. 13Ne dia aha ambuki wʼelembe mbeli ololo lu ashu wa Unyashungu, keli wane watutshaka elembe mbayuyindjama. 14Lamʼatutshaka asi wedja waha la elembe akambu wedimi la elembe vame, ku kuyanga vo kema la elembe, ku vo ndjadjelaka elembe, 15ne dia watenyaka antu etsha wʼelembe wufundami lʼetema awo, la khumʼetema yawo yeli emenyi. Tukanyi tawo tambuwamia kuyanga tambayindja. 16Akambu aso wayutumba, uku wata lukumu lʼololo la Jesu Kristu latumusambishaka, lu lushi layala Unyashungu akambu wa usheshe wʼantu.

Untu Hayindjama ne Dia Usi Juda Kendi

17Keli naka we atuyaetaka usi Juda, atekamaka elembe, atuyasemaka lu ekesanelu kaye la Unyashungu, 18atulimbitelaka lulangu landi, ndu atongenangenaka lu akambu wʼololo ne dia we aketshama elembe, 19atuyambiyaka dia ndjala olombodi wʼakanga a tutshungu, usasi a wane weli lu udjima, 20umungudi wʼakanga a dinginya, leli la utundu wa ewu la wa mete uma lʼelembe — 21ndu we atetshaka akina, okoko wana wahayayaetsha weme? We latetshaka untu wati: Tuvaki, ku weme mvuaka? 22We latutelaka akina wati: Tanyunanaki, ku weme munanaka? We latenaka dikishi wononyi, ku weme mingulaka diango diʼekila? 23We latuyasemaka lʼelembe, ku weme monyolaka Unyashungu lʼediakelu kʼelembe? 24Lukumbu la Unyashungu lambonywama lʼatei wʼasi wedja dikambu dianyu,2:24 Is. 52:5. uku akafundama.

25Mete, ahemelu kʼuhekeli mbeyaka ndjala ekimanyelu le ye naka we atukitanyiaka elembe. Keli naka we atudiakaka elembe, ahemelu kaye kʼuhekeli keko anyanya. 26Naka untu lahahema uhekeliatukitanyiaka elembe, hahema kandi kʼuhekeli hadiema uku ahemelu kʼuhekeli le ndi uka? 27Naka wane wahahema uhekeli lu alimba awo watukitanyiaka elembe, vo hawukulumbuya we latudiakaka elembe, kuyanga we eli la aui wʼelembe ndu ahemelu kʼuhekeli? 28Ne dia untu kema usi Juda, ne dia akambu watenamaka lʼandja. Ahemelu kʼuhekeli ka lʼutema kema kene kambenama lu dimba. 29Keli untu eli usi Juda dia akambu wa lʼutema. Ahemelu kʼuhekeli ka mete keli ka lʼutema2:29 Euh. 30:6. uma le Nyuma, aha la aui. Diandu diandi diaha uma le antu. Dio dieli uma le Unyashungu.

ROMO 3

Asi Juda Ndu Asi Wedja Weko la Tshina Dia Akambu wa Kolo, Uku Ata Afundelu

1Diese diakona dieli lu ndjala usi Juda? Kana waho akona weli lʼahemelu kʼuhekeli? 2Lu akambu efula: dikambu dia ntundu, wakawasha okende wʼelembe wa Unyashungu. 3Naka amotshi tawaki la kolamelu, laso dikambu? Uhedia awo ayudimula kolamelu ya Unyashungu? 4Aha osoku: Ee, Unyashungu atanemi la mete, kuyanga le untu tshe leli kanga kashi. Uku akafundama ati: Ne dia we uyindjami lu aui aye, La we ndjala undeki lamʼeye lʼelumbwelu.3:4 Esam. 51:4.

5Keli naka kolo yasu yambokenene ololo a Unyashungu, kayututa na? Unyashungu eli kolo lamʼayundutokendela la kele uka? (Dimi lambuta uku wata antu). 6Aha osoku. Ya ukundi ayulumbuya Unyashungu wa la kete? 7Keli naka kashi kami kambufudia mete ka Unyashungu, ndu lutumbu landi, ya ukundi wanumbuyawo uku utshi wa kolo? 8Ku okoko wana wahatatutshaka akambu wa kolo dia nfudia akambu wʼololo uku atutuma-manyiaka antu amotshi watukanaka vati: Osoku mbatututaka? Ololo mbamia lu dikambu so.

9Ya ukundi? Shu asi Juda ndeka antu akina ololo? Nduku yema, ne dia dimi lakatela asi Juda lʼasi Ngirika nti: Nyu tshe nyeko la tshina dia wulu wʼakambu wa kolo. 10Uku akafundama ati: Nduku untu leli ololo, kuyanga otoi. 11Nduku untu lamana akambu fundu, Nduku untu latuyangaka Unyashungu. 12Vo tshe wambunganela, vo tshe wambutsho lu kolo. Nduku untu lʼatei awo latutshaka ololo,nduku otoi.3:12 Esam. 14:1-3; 53:1-3. 13Weudi awo weli uku waumbu wa hwe. Vo watukesanaka la nimi yawo.3:13 Esam. 5:9. Lolengo la dikhuha leko la tshina diʼelomo awo.3:13 Esam. 140:3. 14Enyo awo weko too la edjelu ka mananu la lutunu.3:14 Esam. 10:7. 15Ekulu awo watutshokaka luwangu la ntutundja dikila. 16Elanyelu la fono watuyalaka lu mbuka yawo. 17Vo hawulimbitela mbuka ka ki.3:17 Is. 59:7-8. 18Woma wa Unyashungu kemako la ntundu kawo.3:18 Esam. 36:1.

19Shu mbeyaka shati: Aui tshe wata elembe, watutelaka wane weli la tshina diʼelembe, dia enyo tshe wadihami, la wa la kete tshe wayali la tshina diʼelumbwelu ka Unyashungu. 20Nduku untu ayuyindjama lu ashu wa Unyashungu3:20 Esam. 143:2; Ngal. 2:16. lu etsha wʼelembe, ne dia ewu kʼakambu wa kolo katuyakaka uma lu elembe.

Okone Ashimbela Unyashungu Antu

21Keli kakiane ololo a Unyashungu waha uma lʼelembe ambenyama, kuyanga elembe la avi wʼamvutshi weko emenyi awo, 22ne dia ololo wa Unyashungu uma lu mbetawo le Jesu Kristu3:22 Ngal. 2:16. le wane tshe watuwetawoka. Nduku etshikitanelu keli lʼasa usi Juda la usi Ngirika, 23ne dia antu tshe wakatshi kolo, hawukumi lu yediko ya lutumbu la Unyashungu. 24Vo wambuyindjama anyanya uma lu ngandji kandi ka mamba, uma lʼetshungwelu keli le Kristu Jesu. 25Ndʼako lakakitsha Unyashungu uku ulambu wa nambwela antu wa kolo, la mbetawo ka lu dikila diandi, ne dia ntenya ololo wa Unyashungu, ne dia ndi akendjula akambu wa kolo wakatshama ntundu. 26Okone ndi ambutenya ololo andi lʼetena kene, ne dia ndi atuyindjaka one latetawoka Jesu.

27Lendi eli dikambu dia shu ndjasema ntu? Dikambu so diambumo. Uma lu olembe akona? Uma lʼetsha asu uka? Kema, keli uma lʼolembe wa mbetawo. 28Shu mbetawoka shati: Untu atuyindjamaka uma lu mbetawo kandi, aha uma lʼetsha wʼelembe. 29Ukundi, Unyashungu eli Unyashungu wʼasi Juda atu? Undi, ndi kema Unyashungu, ndu wʼasi wedja? Elu, ndu wʼasi wedja. 30Naka Unyashungu eko wame,3:30 Euh. 6:4; Ngal. 3:20. ndi ayuyindja one lakahema uhekeli uma lu mbetawo kandi, ndu one laki kumbahema uhekeli uma lu mbetawo kandi. 31Okone shu tambete elembe anyanya ne dia mbetawo? Aha osoku, keli shu tambushikike elembe.


 

ROMO 4

Davidi la Abarahama Mbeli Tulimbitelu ta Dikambu Ne

1Kayututa na dia tshesu Abarahama? 2Naka Abarahama akayindjama uma lu etsha andi, keti ndi la dikambu dia ndjatumbula. Keli aha le Unyashungu. 3Ukundi wata afundelu? Vati: Abarahama aketawo Unyashungu, la wakamalela mbetawo kako uku ololo andi.4:3 Etat. 15:6; Ngal. 3:6. 4Difutu le untu latutshaka ulimu hadialema uku ushasha a ngandji ka mamba, ku diambolema uku dibasa. 5Keli le untu lahatutshaka ulimu, ku ndi mhetawoka one latuyindjaka akanga wʼuhedia, mbetawo kandi kambalema uku ololo andi. 6Ndu Davidi akatshokola untu lakadiya Unyashungu ololo waha uma lʼetsha andi, ati: 7Wane weli la kolo yawo yambudimanyiama, La uhedia awo wukumbami, weko la otshoko. 8Untu lahadiya Khumadiondjo kolo yandi, eko la otshoko.4:8 Esam. 32:1-2.

9Undi, otshoko one watuyalaka paka le wane wakahema uhekeli, kana ndu le waku waki kumbahema uhekeli? Ne dia shu mvutaka shati: Mbetawo kʼAbarahama kakalema le ndi uku ololo andi. 10Ukundi akawawalela mbetawo kandi? Undi, wakawalelato la ntundu kana lʼokongo wʼahemelu kandi kʼuhekeli? Aha lamʼakindi umbahemi wʼuhekeli, keli lamʼakindi atahema uhekeli. 11Ndi akahema uhekeli4:11 Etat. 17:10. dia ahemelu kako ndjala uku djimbitelu ya mbetawo kakayala la ndi ntundu ndi atahema uhekeli. Dikambu diako diakawete lotshetshe lʼakanga a mbetawo tshe kuyanga vo hawahema uhekeli, ndu dia ololo mbalema le wo. 12Dikambu diako diakawete lotshetshe lʼambahemi wʼehekeli le wane wambahema uhekeli watokendakendaka lu wanya wa mbetawo kako ka tshesu Abarahama, ntundu ndi atahema uhekeli.

13Vo kundaka Abarahama la tukanula tandi ukito wa la kete,4:13 Etat. 17:4-6; 22:17-18; Ngal. 3:29. uma lʼelembe, keli uma lʼololo wa mbetawo. 14Naka waku watuyelaka elembe mbeli ekito, ku mbetawo kambuyala uyalayala ndu daka diako diambuyala anyanya.4:14 Ngal. 3:18. 15Elembe watutungaka kele, keli lene aha elembe, ediakelu kʼelembe kemako.

16Dia dikambu so, daka diatuyalaka uma lu mbetawo dia dio mbekama lu ngandji ka mamba, la dia dio nshiki kala — le tukanula tʼAbarahama tshe. Aha paka le waku watuyelaka elembe, keli ndu le waku weli la mbetawo uku Abarahama, ne dia ndi keli lotshetshe lasu shu tshe.4:16 Ngal. 3:7. 17Uku akafundama ati: Dimi lambukete lotshetshe la wedja efula.4:17 Etat. 17:5. — Ndi keli lotshetshe lasu lu ashu wa Unyashungu ako latushaka wavo lumu, ndu latutungaka diango diahatayala, dia dio ndjala. 18Ndi akatetemala nungamela, kuyanga etena kʼelungamelu kambeta, dia ndi ndjala lotshetshe la wedja efula, uku diui diakanduki ati: Wuhu uku mbayuyala tukanula taye?4:18 Etat. 15:5. 19Ndi konemba lu mbetawo kandi. Ndi kumbidja tukanyi lu dimba diandi diʼusumbi a lukusumbi, — ne dia ndi aki uku deku lukama4:19 Etat. 17:17 — ndu dia Sara aki ekumta. 20Ndi kunkandakanda lʼuhedia, keli ndi akendaka daka dia Unyashungu, akakikitala lu mbetawo, akatumbula Unyashungu. 21Ndi aketawo lʼutema tshe ati: Unyashungu mbeyaka nshidiya dikambu diakandalaki. 22Uma lu dikambu so, mbakawawalela mbetawo kandi uku ololo andi. 23Keli aha lu dikambu diandi ndame, kufundami ati: Mbetawo kʼuntu kambalema uku ololo andi. 24Keli ndu shu, wavutalela mbetawo kasu uku ololo asu, le su shu wane watetawoka Unyashungu lakulula Jesu Khumesu uma lu nyoi. 25Jesu ako akakimwama lu nyoi ne dia kolo yasu,4:25 Is. 53:4-5. ndu akulo dia shu nyindjama.

ROMO 5

Eyindjami Weko la Otshoko

1Okone shu tambuyindjama uma lu mbetawo, mbesu la ki lasasu la Unyashungu uma le Khumesu Jesu Kristu. 2Uma le ndi kakatakundja mbuka ka nkuma lu ngandji ka mamba kako kemadisu loko. Shu tatongenangenaka lu elungamelu kasu ka ndjala kame la Unyashungu lu lutumbi landi. 3Ladiku dia dikambu so, shu tatongenangenaka lu asui asu. Shu mbeyaka shati: Asui watutungaka etetemalu. 4Etetemalu atutungaka lokewo lʼololo, la lokewo lʼololo latutungaka elungamelu. 5Elungamelu hatutsha sonyi ne dia Unyashungu ambutshulula ngandji kandi lʼetema asu uma le Nyuma kʼOlolo kakandatusha.

6Lamʼakisu weodu, lamʼakakuki etena kako, Kristu akavwela amonyodi wa Unyashungu. 7Eko wulu dia untu mbetawo mvwela untu ololo. Keli untu mbeyaka nkikitsha utema dia mvwela untu ololo undu. 8Keli Unyashungu akatenya ngandji kandi ne dia Kristu akatuvwela lamʼakisu antu wa kolo. 9Okone tayuleka nshimbamela uma lu kele ka Unyashungu dikambu diandi, ne dia tambuyindjama la dikila diandi. 10Naka shu takekesanela la Unyashungu lu nyoi ka onʼandi lamʼakisu atunyi, ku lamʼakatekesanela la ndi, shu tayuleka nshimbamela ne dia lumu landi. 11Aha dikambu so tu, keli shu tatongenangenaka le Unyashungu uma le Khumesu Jesu Kristu. Shu tambekesanela la Unyashungu uma le ndi.

Paulu Ambutshikitanya Adama la Kristu

12Okone uku akayi kolo la kete uma le untu otoi, la nyoi uma lu kolo;5:12 Etat. 3:6. ku nyoi akadiangana le antu tshe ne dia antu tshe wakatshi kolo: — 13ne dia kolo kakiko la kete ntundu elembe watoyama. Keli naka elembe kema, kolo halema. 14Keli nyoi akahamela antu uma le Adama edja ndu le Mose. To kakahamela ndu vaku waki kuntsha kolo uku akadiaki Adama olembe. Adama aki djimbitelu ya one lakayayi.

15Keli ushasha ambutshikitana la kolo kako. Naka antu efula wakavu ne dia kolo kʼuntu otoi, keti ngandji ka mamba ka Unyashungu la ushasha wʼuma lu ngandji ka mamba kʼuntu otoi, Jesu Kristu, wayuleka nfula le antu efula. 16Ndu ushasha one ambutshikitana la sui diʼuma lu kolo kʼuntu otoi. Uma lʼelumbwelu ka kolo otoi mbakayi mananu, keli ushasha ako wambuya uma lu kolo efula, wambela antu eyindjamelu. 17Naka nyoi akahamela antu uma lu kolo kʼuntu otoi, keti wane wambulungula wuki wa ngandji ka mamba la ushasha wa diulelu diʼakambu wʼololo lu lumu uma le untu otoi, Jesu Kristu ndame, wayuleka mbulela.

18Uku akayi mananu le antu tshe uma lu kolo kʼuntu otoi, wuhu ako mbambuya eyindjamelu la lumu le antu tshe uma lu dikambu diʼololo otoi. 19Uku akayala antu efula kolo uma lʼuhedia wʼuntu otoi, wuhu ako mbayuyala antu efula ololo uma lʼukitanyia wʼuntu otoi. 20Elembe wakayi dia uhedia nfulanela. Keli lamʼakafuli akambu wa kolo, ngandji ka mamba kakaleki nfulanela. 21Uku akahamela kolo antu lu nyoi, wuhu ako mbukuki ngandji ka mamba mbulela antu lu akambu wʼololo utsha lu lumu la pundju le Jesu Kristu Khumesu.

ROMO 6

Umbetawudi Ambuvo lu Dikambu Dia Akambu wa Kolo Eli la Lumu le Unyashungu

1Kayututa na? Shu tayutetemala lu kolo dia ngandji ka mamba nfulanela uka? 2Aha osoku. Shu ane wakavu lu kolo, ukundi ukukisu mbidjase loko ntu? 3Nyu hanyeyi nyati: Shu ane tshe wakabatizama le Kristu Jesu, takabatizama ndu lu nyoi kandi? 4Lu batiza kakatakhundama la ndi lu nyoi. Okone uku akulwama Kristu uma lu nyoi lu lutumbu la Shi, mbukukisu nkendakenda lu lumu lʼuyuyu.6:4 Kol. 2:12.

5Naka shu takayala kame la ndi lu nyoi, keti shu tayuleka ndjala kame la ndi lu eulwelu kandi. 6Shu mbeyaka shati: Utundu asu wʼedjedja wakadiakema kame la ndi lu utamba a mpeketanya ne dia dimba diʼakambu wa kolo nanyema, diaha shu ndjala fumbi yʼakambu wa kolo ntu. 7Ne dia one lambuvo ambutshungo uma lu kolo. 8Keli naka shu takavu kame la Kristu, shu mbetawoka shati: Tayuyala kame la ndi la lumu. 9Shu mbeyaka shati: Kristu akulwama uma lu nyoi; ndi hayuvo ntu. Nyoi hawahamela ntu. 10Ne dia nyoi kakandavu, ndi akavu luvo otoi lutu dia akambu wa kolo, keli ndi eko la lumu le Unyashungu. 11Okone nyu nyame nyuyaete uku wane wambuvo lu kolo ndu uku wane la lumu le Unyashungu uma le Kristu Jesu.

12Tanyetawoki kolo mbahamela alimba anyu wukuvo, dia nyu nkitanyia saki yato. 13Tanyukimoki beke diʼalimba anyu lu kolo uku dihumo dia ta diʼakambu wa kolo. Keli nyuyakimo le Unyashungu uku antu wambulo uma lu nyoi. Nyukimo alimba anyu le Unyashungu uku dihumo dia ta diʼakambu wʼololo. 14Akambu wa kolo hawuyunyahamela, ne dia nyu kema la tshina diʼelembe, keli nyeko la tshina dia ngandji ka mamba.

Ngandji ka Mamba la Akambu wa Kolo Hawusungana

15Ya ukundi? Tayutsha akambu wa kolo ne dia shu kema la tshina diʼelembe, keli teko la tshina dia ngandji ka mamba? Aha osoku. 16Nyu hanyeyi nyati: Naka nyu nyambuyakimo le untu omotshi uku fumbi dia mbukitanyiaka, nyu nyeli fumbi ya one latunyukitanyiaka kana yʼakambu wa kolo utsha lu nyoi, kuyanga yʼukitanyia utsha lu akambu wʼololo? 17Keli lusaka le Unyashungu, ne dia kuyanga mbakinyu fumbi ya kolo ntundu, nyu nyakayukitanyia utundu wa wetshelu wakawanyetsha lʼutema otoi. 18Nyu nyambuyala fumbi yʼakambu wʼololo. 19Dimi lamboteketa uku atoteketaka antu ne dia wodu wʼalimba anyu. Naka nyakakimo beke diʼalimba anyu uku fumbi yʼakambu wa mindu la kolo ladiku dia kolo, ku kakiane nyuleki nkimo beke diʼalimba anyu uku fumbi yʼakambu wʼololo dia nyu nkidiama.

20Lamʼakinyu fumbi yʼakambu wa kolo, nyu nyaki la ndjadjasela lu akambu wʼololo. 21Lʼetena keso, waho akona wakanyakundja uma lu akambu wa kolo wukanyu sonyi elo? Ne dia ekumelu kʼakambu aso eko nyoi. 22Keli kakiane nyambutshungwama uma lu akambu wa kolo, nyambuyala fumbi ya Unyashungu. Waho walungulanyu lu dikambu ne eli ekidiamelu, ku lʼekumelu lumu la pundju. 23Ne dia difutu dia akambu wa kolo eli nyoi, keli ushasha a Unyashungu eli lumu la pundju le Kristu Jesu Khumesu.

ROMO 7

Umbetawudi Ambuvo lu Dikambu diʼElembe, Eli la Lumu le Unyashungu

1Anyasu, nyu hanyeyi nyati (ne dia lamboteketa le ambeyi wʼelembe): Elembe mbahamelaka untu lamʼekindi la lumu? 2Umuntu lutshukami atukelekamaka lʼelembe wʼumendi lamʼeki umendi la lumu. Keli naka umendi ambuvo, keti ndi ambutshungo uma lʼelembe wʼumendi. 3Ku naka ndi ambutudjase la pami kekina lamʼeki umendi la lumu, wayuweta vati: Kanga munanyi. Keli naka umendi ambuvo, keti ndi ambutshungo uma lʼelembe. Ndi hayala kanga munanyi kuyanga ndi ayutshukama le pami kekina.

4Nyu analingu, dikambu so dieko pupu ndu le nyu. Nyu nyakavu lu elembe lu dikambu dia Kristu dia nyu ndjala wa ukina, wa one lakulwama uma lu nyoi, dia shu ntwela Unyashungu elua. 5Lamʼakisu lu alimba, elembe wakafudia saki ya kolo dia yo ntsha ulimu lu beke diʼalimba asu, dia shu ntwela nyoi elua. 6Keli kakiane, shu tambutshungo uma lʼelembe, tambuvo lu elembe ako wakatakelekami. Okone shu hatuyukamba ulimu la tshina diʼelembe wufundami wʼedjedja, keli shu tatukambaka lu lumu lʼuyuyu le Nyuma kʼOlolo.

Ta lʼUtema

7Kayututa na? Elembe kolo kewo? Aha osoku. Dimi kumbeya akambu wa kolo, tshikima uma lʼelembe. Utunduyala elembe kumvuta vati: Tokomiyaki,7:7 Etum. 20:17; Euh. 5:21. tshiki dimi kumbeya okomiya. 8Kolo kakakundja hyuli uma lʼelembe. To kakantungela wehu tshe wʼakambu wʼokomiya. Utunduyala aha elembe, tshiki kolo kakavu. 9Dimi laki la lumu ntundu elembe watayi. Keli lamʼakayi elembe, kolo kakulo, ku dimi lakavu. 10Elembe wakamalungamelaka utsha lu lumu, wambotola utsha lu nyoi. 11Kolo kakatani hyuli, kakankesi7:11 Etat. 3:13. uma lʼelembe. To kakandjaki uma lʼelembe ako. 12Okone elembe weko ekila, ndu adjangu weko ekila, ololo la uluwanyi.

13Undi, akambu wʼololo wakayala engo ka ndjakami? Aha osoku. Kolo kakantungela nyoi uma lu kene keli ololo, dia kolo mbeyama ati: Kolo. Okone kolo kambutamanya nfula uma lʼelembe. 14Shu mbeyaka shati: Elembe weli uma le Nyuma kʼOlolo, keli dimi leli dimba diakasundjama lu kolo. 15Dimi haleyi kene katumutshaka. Dimi hatutshaka kene kalangami ntsha, keli latutshaka kene katumuhetshaka7:15 Ngal. 5:17. 16Keli naka latutshaka kene kahamalangi ntsha, keti lambetawo nti: Elembe weko ololo. 17Kakiane akambu ako watumutshaka, aha dime katatshaka, keli kolo keli lʼutema ami, katuntungelakawo. 18Dimi mbeyaka nti: Nduku engo kʼololo keli lu dimba diami. Dimi leko la lulangu la ntsha ololo, keli wulu wa ntsha akambu wʼololo kemako. 19Dimi hatutshaka akambu wʼololo walangami ntsha, keli latutshaka akambu wa kolo wahamalangi ntsha. 20Keli naka dimi ntshaka kene kahamalangi, aha dimi katukitshaka, keli kolo keli lʼutema ami katuntungelakato.

21Okone lambushula olembe one nti: Lamʼalangami ntsha ololo, ku kolo keko le mi. 22Dimi ngenangenaka lʼelembe wa Unyashungu umakʼesi utema. 23Keli dimi lambushula olembe ukina walo la olembe wa lu yimba yami ta lʼatei wa beke dia dimba diami. Olembe ako ambumbete fumbi kʼolembe wa kolo keli lu beke diami dia dimba. 24Omenyi fono mbemi! Akona ayuntshungula uma lu dimba dia nyoi ne. 25Lusaka le Unyashungu uma le Jesu Kristu Khumesu. Okone dime latutshaka elembe wa Unyashungu uma lu yimba yami, keli la dimba, mbatumutshaka uku elembe wʼakambu wa kolo.

ROMO 8

Kristu Jesu Ambututshungula; Kakiane Kema Dianyelu

1Kakiane nduku dianyelu dieko le wane weli le Kristu Jesu, 2ne dia elembe wa Nyuma ka lumu le Kristu Jesu wakantshungula uma lʼelembe wʼakambu wa kolo ndu wa nyoi. 3Unyashungu akatshi akambu waki elembe kumbeya ntsha ne dia dimba diakawaete weodu. Ndi akatumi Onʼandi hita lu dimba diufanyi la dimba dia kolo, dia ndjala ulambu wʼekesanelu. Ndi akamia kolo lu dimba 4dia nshidiya diui diakati elembe lu etema asu. Okone shu hatutokendakendaka lu akambu wa dimba, keli tatokendakendaka lu akambu wa Nyuma. 5Waku watuyelaka akambu wa dimba, watukanaka akambu wa dimba. Keli waku watuyelaka Nyuma, watukanaka akambu wa Nyuma, 6ne dia tukanyi ta dimba teli nyoi, keli tukanyi ta Nyuma teli lumu la ki. 7Tukanyi ta dimba teli utunyi wa Unyashungu, ne dia to hatetawo ndjala la tshina diʼelembe wa Unyashungu. Ndu to hateyi ntsha osoku. 8Wane watuyelaka akambu wa dimba, haweyi ngenyangenya Unyashungu.

9Keli nyu nyaha lu akambu wa dimba, nyeko lu akambu wa Nyuma, naka Nyuma ka Unyashungu atudjaseka lʼetema anyu. Naka untu kema la Nyuma ka Kristu, keti ndi kema la ndi. 10Naka Kristu eko lʼetema anyu, kuyanga alimba anyu wakavu ne dia kolo, etema anyu weko la lumu ne dia ololo. 11Naka Nyuma ka one lakulula Jesu uma lu nyoi eko lʼetema anyu, keti one lakulula Kristu Jesu uma lu nyoi ayusha ndu alimba anyu wukuvo lumu uma le Nyuma kandi keli lʼetema anyu.8:11 1 Kor. 3:16.

Nyuma ka Nyuhiluya Ana

12Anyasu, shu hatukulami dibasa le dimba, dia shu ndjela akambu wa dimba — 13Naka nyu nyatuyelaka akambu wa dimba, keti nyu nyayuvo. Keli naka nyu nyayudiaka etsha wa dimba la wulu wa Nyuma, nyu nyayuyala lu lumu. 14Ne dia wane tshe watolombwamaka le Nyuma ka Unyashungu mbeli ana wa Unyashungu. 15Nyu kunungula nyuma ka lohombo ka nyukaluya lu woma. Keli nyu nyakalungula nyuma ka nyete ana wa luta. Uma lu dikambu so, mbatutetaka Unyashungu shati: Aba! Shesu!8:15 Mak. 14:36; Ngal. 4:6. 16Nyuma ambuyaete omenyi kame la nyuma yasu ati: Ana wa Unyashungu mbesu. 17Naka shu tambuyala ana, keti ndu ekito mbesu.8:17 Ngal. 4:5-7. Shu teko ekito wa Unyashungu, ndu ekito kame la Kristu; naka shu tatusuwaka kame la ndi, keti tayutumbwama kame la ndi.

Daka DiʼEtshungwelu

18Dimi lambukana nti: Asui wa lʼetena kene hawedima la lutumbu layenama le su lʼokongo diku. 19Ne dia ditungatunga tshe diatulungamelaka la pusa ka wulu dia mena enelo kʼana wa Unyashungu. 20Ditungatunga diakalembiama lu akambu wʼanyanya, aha ne dia lulangu ladio, keli ne dia lulangu la one lakadilembia, lakadisha elungamelu ati:8:20 Etat. 3:17-19. 21Ditungatunga diayutshungwama uma lu lohombo la ehondelo, dia mboto lu ndjadjasela ka lutumbu la ana a Unyashungu. 22Shu mbeyaka shati: Ditungatunga tshe diatukhumaka akhumu, ndu diatutataka nyono lu diutelu edja ndu kakiane. 23Aha dio ntu, keli ndu shu wane weli la elonga wa Nyuma, tatukhumaka akhumu ndu shu lamʼesu lu nkunga dia ndjala uku ana wa luta, etshungwelu kʼalimba asu;8:23 2 Kor. 5:2-4. 24ne dia uma lu elungamelu kako, kakatashimbamela. Keli elungamelu kenama lu ashu, kema elungamelu. Untu akona atulungamelaka kene kenandi? 25Keli naka shu tatulungamelaka kene kahatenyi, ku shu tatukikungelaka lʼeteti.

26Osoku mbatutukimanyiaka Nyuma lu weodu asu, ne dia shu hatuteyaka kene kukukisu nomba lu alombelo asu. Keli Nyuma ndame atutoteketelaka la emumu waheyama mvuta. 27One latushishimaka etema mbeyaka tukanyi ta Nyuma ne dia Nyuma atonteketelaka Ekilami uku lulangu la Unyashungu.

28Shu mbeyaka shati: Unyashungu atukambaka ololo kame la wane watuwukaka ngandji, wane wakandeti uku esangweyu kandi. 29Ndi akasonola wane wakandeyi ntundu, dia vo ndjala uku utundu wa Onʼandi dia Onʼandi ndjala yatakundu lʼatei wʼanangu efula. 30Ndi aketi wane wakandasonola ntundu. Ndi akayindja wane wakandeti. Ku ndi akatumbula wane wakandayindja.

“Akona Ayeya Ntanganya Uma lu Ngandji ka Kristu?”

31Kayututa lu akambu ane? Naka Unyashungu eko la su wedi ayeya ntahamela na? 32One laki kumpandja Onʼandi hita, keli akukimo dikambu diasu, ukundi ahandutusha ndu diango tshe kame la ndi? 33Akona ayosongwela esonami wa Unyashungu? Tuku Unyashungu ndame katuyindjaka antu. 34Ku akona ayuwamia? Kristu Jesu akavu, ku akulo uma lu nyoi. Ndi eko lu lunya la pami la Unyashungu, atutoteketelaka. 35Akona ayeya ntanganya uma lu ngandji ka Kristu na? Undi, fono, shoko, asui, ndjala, utakataka, akambu wa lʼasa eku la nyoi, kana yombo ya ta? 36Uku akafundama ati: Lu dikambu diaye katutudiakemaka yanyi tshe, Ndu katutalemaka uku ekoko wa ndjakema.8:36 Esam. 44:22.

37Kema, lu akambu aso tshe, kesu andeki wʼutamanya ne dia one lakatulangi. 38Dimi lambetawo nti: Aha nyoi, kuyanga lumu, kuyanga andjelo, kuyanga waulelu, kuyanga akambu wa kakiane, kuyanga akambu wayayi, kuyanga wulu, 39kuyanga utali, kuyanga ohongo, kuyanga engo kekina kakatungama kayeya ntanganya uma lu ngandji ka Unyashungu keli le Kristu Jesu Khumesu.

ROMO 9

Lunyangu la Paulu ne Dia Asi Isariyele

1Dimi lambuta mete lu Kristu, halati kashi. Khumʼutema kami keko omenyi ami lu Nyuma kʼOlolo, ati: 2Dimi la lokonyo la wuki, ndu lunyangu lahashili lʼutema ami, 3ne dia dime lutuyalombelaka mananu, ndu lutukakitwana la Kristu lu dikambu diʼasikami wakuto la mi wudja otoi. 4Vo mbeli asi Isariyele, wane weli ana wa luta,9:4 Etum. 9:4. wa lutumbu, wa tuseki, wa eshelu kʼelembe, wʼotemwelo, ndu wʼalaka. 5Tshetshe yawo la wauhu awo wakatongo lu wudja awo. Kristu eko kanula yawo lu dimba. Unyashungu leli ladiku dia tshe, atumbwami pundju! Ayali osoku!

Unyashungu Ambosonola Antu Andi

6Dikambu so hadiututela ati: Diui dia Unyashungu diambuyala uyalayala. Ne dia aha wane tshe weli tukanula ta Isariyele, mbeli asika Isariyele. 7Ndu aha wane tshe weli tukanula tʼAbarahama, mbeli anʼandi, ne dia vo wakatongo uma le ndi. Wakafundi vati: Uma le Isariyele, kayotongo tukanula taye.9:7 Etat. 21:12. 8Dikambu so ntenyaka ati: Aha waku wakuto lu dimba mbeli ana wa Unyashungu, keli ana wa daka mbatalemaka uku anʼandi. 9Diui dia daka diakati ati: Dimi layukalula lu etena kene, ku Sara ayuyala la ona pami.9:9 Etat. 18:10. 10Osoku mbaki ndu le Rebeka lakatshu diemi la tshesu Isaka ndame — 11ne dia kuyanga ana watuto ndu watatshi ololo kana kolo, ne dia esangweyu kʼesonwelo ka Unyashungu nshikikala, aha uma lu leta landi, 12wakatela Rebeka vati: Umba ayukambela shaku ulimu.9:12 Etat. 25:23. 13Ku dio diakayala uku akafundama ati: Dimi lakalangi Jakoba, keli lakahetsha Esau.9:13 Mai. 1:2-3.

Akambu wʼOlolo wʼElembe la wa Mbetawo Wambutshikitana

14Ku ukundi ayututa na? Akambu wa kolo weko le Unyashungu? Aha osoku. 15Ndi akatela Mose ati: Dimi layuka one lukami ketshi ketshi,9:15 Etum. 33:19. ndu layuka ote vuvu le one lukami ote vuvu. 16Okone dikambu ne hadiekama lulangu lʼuntu kuyanga dia elimu andi, keli dio mbekamaka ketshi ka Unyashungu. 17Afundelu wakatela Farayo vati: Dimi lakakunyia paka lu dikambu ne dia dimi menya antu wulu ami uma le ye, dia lukumu lami nyangana lu kete tshe.9:17 Etum. 9:16. 18Okone ndi mbukaka one lalangandi ketshi. Ndi atukikitshaka one lalangandi.

19We ayumumbula wati: Dikambu kuna diasondjasondjandi antu la dikambu? Akona eya nshimba lulangu landi? 20Keli we untu, akona eye, dia we nkaluya Unyashungu diui? Engo kakatungama mbeyaka mumbula one lakakitungi ati: Okoko wana wakayantungi okone?9:20 Is. 29:16; 45:9. 21Undi, ukingi a puki kema la wulu wa ntsha kene kalangandi la diwumba, dia nkinga puki ka nemo, ndu puki ku puki uma lʼukama otoi wa diwumba? 22Kayututa na, naka Unyashungu, latulangaka ntenya kele kandi ndu tulimbitshiya wulu andi, akayala la memakana ka mamba le ditungatunga dia kele kandi diakatungama ne dia nanyema? 23Kayututa na, naka ndi mbetawoka ntenya ongonyi wa lutumbu landi lu ditungatunga dia ketshi, diakandatalongosodi ne dia lutumbu? 24Osoku mbakandateti, aha paka uma lʼatei wʼasi Juda, keli ndu uma lʼatei wʼasi wedja. 25Uku akandati lu Hoseya ati: Wane waki kundjala wudja ami, Dimi layuwaeta nti: Wudja ami, La one laki kundjala ulangimi, Dimi layuweta nti: Ulangimi ami.9:25 Hos. 2:23.

26La lu dihuli diakawatelaka antu vati: Nyu kema wudja ami, Kayuwuwaeta vati: Ana w Unyashungu a lumu.9:26 Hos. 1:10.

27Ndu Isaya akati diui dia wulu lu dikambu dia Isariyele ati: Kuyanga asi Isariyele wayuyala efula uku lokongo la lʼumamu wʼashi a waki, paka etenyi ketu kayushimbamela. 28Ne dia Khumadiondio ayushidiya kene tshe kakandasanguya ntsha la kete esadi.9:28 Is. 10:22-23. 29Uku akati Isaya ntundu ati: Utunduyala Khumadiondjo Kanga lulimbilimbi Kuntutshikela tukanula, Tshiki shu takayala uku Sodoma, Tshiki takafani la Ngomora.9:29 Is. 1:9.

30Ya ukundi ayututa? Shati: Asi wedja waki kundjela akambu wʼololo ntundu, wakayukundja akambu wʼololo, ako watuyakaka uma lu mbetawo. 31Keli asi Isariyele wakayelaka ololo wʼuma lʼelembe, kunkuma lu yediko ya elembe ako. 32Dikambu kuna? Ne dia vo kumbayela uma lu mbetawo, keli uma lʼetsha. Vo wakatakana lu dive dia ntakanya, 33uku akafundama ati: Enda, lambukitsha dive dia ntakanya lu Siona, Dive dia wuki dia djewoki. Ku one lawetawo, hutshama sonyi.

ROMO 10

Etunamelu kʼAsi Isariyele Eko Dikambu Diawo Hita

1Anyasu, lulangu lʼutema ami la dombelo diami le Unyashungu lu dikambu dia Isariyele eli dia vo nshimbamela. 2Dimi leko omenyi awo lu dikambu ne nti: Vo weko la saki le Unyashungu, keli to kema kʼuma lu yimba. 3Ne dia vo kunimbitela ololo wa Unyashungu, keli vo wakalangi nshikike ololo awo hita. Vo kundjakitshakitsha la tshina diʼololo wa Unyashungu, 4ne dia Kristu keli ekumelu kʼelembe lu ololo le untu tshe lawetawo.

5Mose akafundi ati: Untu latutihaka akambu wʼololo weli lʼelembe ayuyala la lumu uma lu akambu wʼololo ako.10:5 Lew. 18:5. 6Keli ololo wʼuma lu mbetawo mbata okone ati: Tuyambulaki lʼutema wati: Akona ayumbela lʼulungu? (nkadimula ati: Dia ntuhuluya Kristu uya la kete) 7kana ati: Akona ayuhulo lu ohongo? (nkadimula ati: Dia ntutundja Kristu umalʼudimu). 8Keli kata ololo ako na? Vati: Diui dieko lasuki la ye, dieko lasuki lʼunyo aye ndu lʼutema aye,10:8 Euh. 30:12-14. (nkadimula ati: Diui diako dia mbetawo, mbatutusambishaka). 9Diui diako ati: Naka we ayushula lʼunyo aye wati: Jesu keli Khumadiondjo, ndu naka we ayetawo lʼutema aye wati: Unyashungu akawulula uma lu nyoi, ku we ayushimbamela. 10Ne dia untu letawo lʼutema andi, atuyindjamaka; la one lashula lʼunyo andi, atushimbamelaka. 11Afundelu mvutaka ati: Untu tshe layuwetawo, hutshama sonyi,10:11 Is. 28:16. 12ne dia kema utshikitanu lʼasa usi Juda la usi Ngirika, ne dia Khumadiondjo kako kame, keli Khumadiondjo kʼantu tshe. Ndi atukimoka engonyi andi le wane tshe watuwetaka. 13Untu tshe latetaka lukumbu la Khumadiondjo, ayushimbamela.10:13 Joe. 2:32.

14Keli, ukundi ayuweya mbeta one lahawatetawo? Ukundi eyawo mbetawo, lamʼahawatuki lukumu landi? Ukundi eyawo mbuka, lamʼahawo la  usambisha? 15Ukundi eyawo nsambisha, lamʼahawatatumama? Uku akafundama ati: Ndi amena weli ekulu a wane wasambisha lukumu lʼololo li!10:15 Is. 52:7. 16Keli vo tshe kumpukama lukumu lʼololo. Isaya akati ati: Khumadiondjo, akona ambetawo diui diakatawutela?10:16 Is. 53:1. 17Okone mbetawo katuyakaka lu diukelu, la diukelu uma lu diui dia Kristu.

18Keli lambumbula nti: Vo kumbuka? Mete, vo wakuki; ne dia: Wetshelu awo wakadiangana lu kete tshe,10:18 Esam. 19:4. La aui awo pulu ndu lu kuma yʼandja.

19Keli dimi lambumbula ntu nti: Isariyele kumbeya uka? Mose akati ntundu ati: Dimi layunyutsha kandjema le wudja waha wudja; Layunyutsha kele10:19 Euh. 32:21. le wudja wʼakanga a dinginya.

20Ku Isaya kanga dihunga dia mamba kata ati: Dimi lakatanema le wane waki kunyangami,10:20 Is. 65:1. Lakene le wane waki kumumbulami.

21Keli lu dikambu dia Isariyele mbakandati ati: Dina latusimbulaka anya ami yanyi tshe utsha le antu weli la ehedia la tamu.

ROMO 11

Unyashungu Kuntuna Asi Isariyele Pundju

1Dimi lambumbula nti: Unyashungu akatuni wudja andi uka? Aha osoku! Ndu dimi keli usi Isariyele, kanula ya Abarahama, uma lu diuhu dia Bendjamina.11:1 Fil. 3:5. 2Unyashungu kuntuna wudja andi wakandeyi ntundu. Nyu hanyeyi kene kata afundelu lu dikambu dia Elidja? Nyu hanyeyi uku akandasengasengela asi Isariyele Unyashungu? 3Ndi akalombe ati: Khumadiondjo, vo wakadiaki amvutshi aye, wakahandjula diakelu diaye, dimi dime kambutshikala! Vo wuyanyangi dia ndjakami.11:3 1 Khum. 19:10, 14. 4Diui diakona diakûkaluya Unyashungu? Ndi ati: Dimi lakayalamela antu nunu esambeli, wahatakhusela Bala adui.11:4 1 Khum. 19:18. 5Ndu nshi nye, atshikadi amotshi weko, wakasonwama lu ngandji ka mamba ka Unyashungu. 6Keli naka esonwelo kako keko uma lu ngandji ka mamba, keti to kema uma lʼetsha. Utunduyala aha osoku, tshiki ngandji ka mamba kema ngandji ka mamba ntu.

7Ya ukundi osoku? Asi Isariyele kunkundja kene kakawayangi. Esonami wakakikundja, keli akina wakayala la etema wa lunyu. 8Uku akafundama ati: Unyashungu akawasha nyuma kʼutewalu, Ashu wahenyi, la atui wahuki, Edja ndu lushi lʼelo lone.11:8 Euh. 29:4; Is. 29:10.

9Davidi akati ati: Dambu diawo diayali suni la djunga, Wawu la difutu diawo 10Ashu awo wayali lungi, diaha vo nsena, Unamia ekongo awo pundju.11:9-10 Esam. 69:22-23.

Ekitekitelu kʼAsi Isariyele Keko Ongonyi le Asi Wedja

11Dimi lambumbula nti: Dia nko mbakatakana asi Isariyele uka? Aha osoku. Keli panda kambuya le asi wedja uma lʼekwelo kawo dia mbautsha kandjema. 12Naka ekwelo kawo keli ongonyi le wa la kete, la ekikitelu kawo keli ongonyi le asi wedja, ku ekalwelu kawo tshe huleka uka?

13Dimi lamboteketa la nyu nyu asi wedja ne dia utumami mbemi le asi wedja. Dimi latutumbulaka ulimu ami wʼusambisha, 14dia mbutsha asi wudja ami kandjema, la nshimbela amotshi. 15Naka etunamelu kawo kambuyala ekesanelu le wa la kete, ku ekalwelu kawo hayala uku lumu uma le wavo? 16Naka kiama ya ma ya minya doka yeli ekila keti ndu ukama pupu. Naka udiu wʼutamba weko ekila, keti ndu tahi yawo pupu.

17Naka tahi motshi yʼutamba ako yambuhimbwama, la we eko tshamba yʼuweli yambosongama lʼutamba lu dihuli dia tahi yako, dia we ndeshama uma lʼediu ndu uma lu iso kʼuweli, 18tuyasemaki lʼatei wa tahi kina. Naka we ambuyasema, uho wati: Aha we lutahi katembaka udiu, keli udiu mbatukembaka. 19We mbeyaka mvuta wati: Tahi yako yakahimbwama dia dimi nsomema lu dihuli diayo. 20Osoku mbedio. Vo wakahimbwama ne dia uhedia awo, keli we atushikikalaka uma lu mbetawo kaye. Tuyasemaki, keli ukaki woma. 21Naka Unyashungu kuntshika tahi yʼutamba ako, keti ndi hukutshika ndu we nduku yema. 22Endaka ololo wa Unyashungu ndu ngala kandi: ndi eko la ngala utsha le waku wakako, keli ololo andi weko le ye, naka we ayokolamela lu ololo andi. Keli naka aha osoku, keti ndu we ayuhimbwama. 23Naka asi Isariyele wakako hawutetemadi lʼuhedia, ndu vo wayukalula ne dia Unyashungu eko la wulu wa mbasonga ntu. 24Naka we akahimbwama uma lʼutamba wʼuweli watuyalaka lʼukunda, ku we akasongama wuhu waha tutshamaka lʼutamba wʼuweli wʼololo, keti huki tahi nye yʼuma lʼutamba wʼuweli wʼololo dia yo nsongama lʼutamba awo hita?

Asi Isariyele Wayushimbamela

25Anyasu, ne dia nyutukuyasema uku akanga a yimba, mbalangami nyu mbeya dikambu diushami ne: etenyi kemotshi ka wudja wa Isariyele wambuyala la etema wa lunyu, edja ndu yediko yʼasi wedja mboto lu diulelu yambukuka. 26Okone Isariyele tshe wayushimbamela. Uku akafundama ati: Utshungudi ayuya uma la Siona. Ndi ayunya akambu wa dionyo uma le Jakoba.11:26 Is. 59:20. 27One eli sheki yayumudja la wo Lamʼayumunya kolo yawo.11:27 Jer. 31:33-34.

28Lu dikambu dia lukumu lʼololo mbeli asi Isariyele atunyi wa Unyashungu dikambu dianyu, nyu asi wedja. Keli lu dikambu diʼesonwelo mbewo elangimi dikambu dia watshewo. 29Unyashungu hatukadimulaka eshasha andi la leta landi uma le wane wakandasonola. 30Ndu nyu nyakahediaka Unyashungu edjedja, keli kakiane nyu nyambukama ketshi ne dia uhedia awo. 31Ndu vo waki lʼuhedia, keli kakiane uma lu ketshi kakanyukana mbambuwukama ketshi, ndu vo. 32Unyashungu akadihi antu tshe lʼuhedia awo, dia mbauka ketshi, vo tshe.

33Ya ndi wuki wʼongonyi wa yimba ndu wa ewu ka Unyashungu li! Ndi dumbwelu diandi diaha manema fundu, la mbuka yandi yaheyama nonda li!11:33 Is. 55:8. 34Akona alimbitela yimba ya Khumadiondjo? Akona eli undaki andi?11:34 Is. 40:13. 35Akona akasha Unyashungu engo ntundu, Dia ndi nungamela kekina uma le ndi?11:35 Job. 41:11.

36Ndi kukanga diango tshe; ndu uma le ndi, ndu utsha le ndi, dio tshe diandi mbedio. Lutumbu layali le ndi pundju! Ayah osoku!

ROMO 12

Alaku Amotshi; Antu Wayakimo le Unyashungu

1Anyasu, dimi lambunyosengasenga uma lʼakambu wa ketshi wa Unyashungu nti: Nyulambuli alimba anyu uku ulambu wa lumu, la wʼekila, la wa ngenyangenya Unyashungu. Wuhu oso mbukukinyu ntsha. 2Tanyuyafanyaki la akambu wa la kete nye. Keli nyuhilwami lu yimba yʼuyuyu, kanyeyi okone weli lulangu la Unyashungu, lʼololo latongenyangenyaka, ndu lʼuluwanyi.

Tawuyalaki la Ndjakanela

3Uma lu ngandji ka mamba kakawamboya, dimi lambunyutela nyu tshe nti: Untu tatamanyaki ndjakanela, keli aludiami la tukanyi ta ndjakitshakitsha uku yediko ya mbetawo yakakahanya Unyashungu le untu lʼuntu. 4Uku wesu la beke efula lu dimba diame, la beke diako kema la ulimu otoi, 5osoku mbesu shu antu efula, mbambutuyala dimba otoi le Kristu.12:5 1 Kor. 12:12. La shu tshe, untu lʼuntu eko etenyi ka dimba diako. 6Shu teko la eshasha wutshikitanyi uku ngandji ka mamba kakawatuki. Okone one leli la ushasha wa mvuta akambu wahatayi, awati uku eli yediko ya mbetawo kandi. 7One lambetama lʼulimu wʼusambisha ayakimo lu ulimu andi wʼusambisha; one latetshaka ayakimo lʼulimu andi a wetshelu; 8la one latulakaka antu, lu ulimu andi wʼelakelu. One latukimoka eshasha, ekimo lʼutema otoi. One latukimanyiaka antu, akimanvia lʼutema otoi. One latukaka antu ketshi, awauki ketshi lʼongenongeno.12:8 1 Kor. 12:4-11.

Nyukani Ngandji

9Ngandji kayali la mete. Nyutuni kene keli kolo, nyukimeli kene keli ololo wulu. 10Nyukani ngandji uku untu lʼonangu; nyolemianya. 11Tanyukitakitaki lu saki yanyu pundju, nyohetaki ngaingai la Nyuma; nyukambelaki Khumadiondjo ulimu. 12Nyongenangenaki lu elungamelu; nyuyali la memakana lu asui; nyutetemalaki nomba. 13Nyukanelaki ekilami lu ehumba awo; nyulungulaki angendangenda ololo.

14Nyotshokole wane watunyusuyaka.12:14 Mat. 5:44; Luk. 6:28. Nyatshokole, tanyuwadjaki mananu. 15Nyongenengene la wane wangenangena; nyuleli la wane walela. 16Nyuyali lʼutema otoi. Tanyudjaki tukanyi tanyu lu akambu wa ndjambiya. Tanyuyambiyaki keli nyekesaneli la wane wukitshikitshi. Tanyuyalaki la utaku.12:16 Tuk. 3:7. 17Tanyukaluyaki untu kolo lu kolo, keli nyudjaki tukanyi lu akambu weli nemo lu ashu wʼantu tshe. 18Lu wedi anyu, nyutshaki akambu tshe weyanyu ntsha, dia mbidjase la antu tshe ki. 19Anyasu wa ngandji, tanyuyasombweyaki; nyutshikeli kele ka Unyashungu dihuli. Ne dia wakafundi vati: Somboya keli dikambu diami. Dimi layulemanya la wo, mbata Khumadiondjo.12:19 Euh. 32:35. 20Keli, naka utunyi aye eko la ndjala, uwusha mbu ya nde; naka ndi la pusa, uwusha dia no. Lamʼayuyutsha osoku, keti we ambuwahatanyia akalanga wa dja waheta lʼote.12:20 Tuk. 25:21-22. 21Tolembiamaki lʼakambu wa kolo, keli olembia akambu wa kolo lʼakambu wʼololo.

ROMO 13

Nyukitanyia Aui wʼEmbuledi

1Untu tshe alembele embuledi andi. Nduku diulelu diaha uma le Unyashungu, ne dia waulelu tshe weli uma le Unyashungu. 2Okone untu tshe lahendwela umbuledi, ambuhedia olembe wa Unyashungu. Wane watuyalaka la uhedia, watuyayangelaka unungu. 3Embuledi hawutsha wane watutshaka ololo woma, paka wane watutshaka kolo. We halangi mbuka umbuledi woma? Utshaki ololo, ku ndi ayukandulaka, 4ne dia ndi eko ukambi wa Unyashungu, dia nduwanya ololo aye. Keli naka we mungaka, ukaki woma, ne dia ndi hembe yombo ya ta wembemba. Ndi eko ukambi a Unyashungu, dia nsuya untu latutshaka kolo. 5Okone dieli la nyu dia ndjala la ukitanyia, aha paka uma lu woma wʼasui utu, keli ndu ne dia khumʼutema. 6Ndu lu dikambu diako mbatunyufutaka elambu. Embuledi weko tundjihu ta Unyashungu, mbatuwutshaka elimu eso. 7Nyusha antu tshe diango diahumbawo nungula: ulambu le one lahumba nungula elambu, okongo le one lahumba nungula okongo, woma le one lahumba mbukama woma, la kenemo le one lahumba nemiama.13:7 Mat. 22:21; Mak. 12:17; Luk. 20:25.

Ngandji Eli Ekukelu kʼElembe

8Tanyuyalaki la dibasa le intu, paka dibasa dia mbukana ngandji. Ne dia untu latukaka unyandi ngandji, ambukukia elembe. 9Ne dia elembe ene: Tunanaki,13:9 Etum. 20:14; Euh. 5:18. Tudiakaki,13:9 Etum. 20:13; Euh. 5:17. Tuvaki,13:9 Etum. 20:15; Euh. 5:19. Tokomiyaki,13:9 Etum. 20:17; Euh. 5:21. ndu usikʼolembe tshe, wambusanganyema lu diui ne ati: Ulangi unyaye uku ayalangaye.13:9 Lew. 19:18. 10Ngandji hatshela unyandi kolo. Okone ngandji eli ekukelu kʼelembe.

Panda Aya Suki

11Ladiku dia dikambu ne, nyu mbeyaka ushidi akona weko. Etena ka nyu memo uma lu djo, kambukuka kakiane. Ne dia kakiane, panda kambuleka ndjala suki la su, uleki etena kakatetawo. 12Udjima utsha nkumbo, unya utsha mputo. Okone tukululi etsha wa udjima, tolote eloto wa ta wa yanyi. 13Tokendekende ololo, uku atokendakendaka antu la yanyi, keli aha lʼongenongeno wʼakambu wa kolo, aha lʼediwelu ka wanu, aha la munanyi la akambu wa sonyi, ndu aha la lundju la kandjema. 14Nyolote Khumadiondjo Jesu Kristu. Tanyutshikelaki saki ya kolo dihuli lu alimba anyu.

ROMO 14

Nyuyali la Memakana le Akanga a Tamu

1Nyulunguli one leli wodu lu mbetawo, tanyamanyaki lu tukanyi. 2Untu omotshi mbetawoka nde wehu tshe wa mbu ya nde. Keli one leli wodu lu mbetawo atolekaka paka akatshikatshi atu. 3One latolekaka wehu tshe wa mbu ya nde, tonyolaki one lahatolekaka. One lahatolekaka wehu tshe wa mbu ya nde, talumbuyaki one latolekaka, ne dia Unyashungu ambulungulaka. 4We na, lalumbuya ukambi wʼuntu ukina? Kuyanga ndi kemadi, kuyanga ndi kokwe, oso eli dikambu dia uwandji andi. Mete ndi ayemala, ne dia Khumadiondjo la wulu wa mbemadia.

5Untu omotshi atolemiaka lushi lomotshi ladiku dia lukina. Untu ukina atolemiaka nshi tshe pupu. Untu lʼuntu alimbiteli kene ketawondi lu lumu landi. 6One latolemiaka lushi, atulolemiaka ne dia Khumadiondjo. One latolekaka wehu tshe wa mbu ya nde, atuyilekaka lu dikambu dia Khumadiondjo, ne dia ndi atukaka Unyashungu lusaka. One lahatolekaka wehu tshe wa mbu ya nde, atuyikilaka lu lukumbu la Khumadiondjo, ne dia ndi atukaka Unyashungu lusaka.14:6 Kol. 2:16. 7Nduku untu lʼatei asu atuyayalelaka la lumu lu wulu andi ndame, ndu nduku untu atuvokaka lu wulu andi ndame. 8Naka shu teko la lumu, keti shu teko la lumu le Khumadiondjo. Naka shu tambuvo, keti shu tambuvo le Khumadiondjo. Okone kana teko la lumu, kana tambuvo, shu teko wa Khumadiondjo. 9Kristu akavu, akulo dia mbulela wavo la wasena.

10Ya we, ukundi alumbuyaye onanyo na? Ukundi wanyolaye onanyo na? Shu tshe tayemala lʼelumbwelu la ntundu ka Unyashungu.14:10 2 Kor. 5:10. 11Ne dia akafundama ati: Khumadiondjo kata ati: Uku wemi la lumu! Adui tshe wayunkhusamela; Nimi tshe yayandula Unyashungu.14:11 Is. 45:23.

12Okone shu tshe, untu lʼuntu, tayuyateketela le Unyashungu.

Nyuyakimeli ne Dia Antu Akina

13Okone tatulumbwanyaki ntu, keli nyusanguya nyu tshe, diaha untu nkitshiya onangu dive dia mbutakanya kana djewoki ya mbumba. 14Dimi lambeya ndu lambetawo uma le Khumadiondjo Jesu nti: Nduku engo keli kolo to tame. Keli naka untu ambukana ati: Engo keku keko kolo, to keko kolo le ndi. 15Naka we ambunyangia onanyo lu mbu ya nde yaleye, keti we hakendakenda lu mbuka ka ngandji. Tutungelaki one lakavwela Kristu elanyelu uma lu mbu ya nde, yaleye. 16Okone tetawoki dia kene keli ololo le ye mvutama uku engo ka kolo, 17ne dia diulelu dia Unyashungu diaha lu dikambu dia nde la dia no. Keli dio dieko lu akambu wʼololo, la ki la ongenongeno le Nyuma kʼOlolo. 18One latukambelaka Kristu ulimu wuhu oso, atongenyangenyaka Unyashungu, ndu atolemiamaka le antu. 19Naka osoku, tuyeli akambu watutungaka ki, ndu akambu weyasu mbudianya la wo. 20Tulanyaki ulimu a Unyashungu lu dikambu dia mbu ya nde. Mete, diango tshe dieli ololo, keli dieko kolo le untu lale, ku ndi ntakanya akina. 21Kema ololo nde unatshi, kana no wanu kana ntsha dikambu dikina, diukuki ntakanya onanyo. 22Mbetawo keli la ye, uyali la to weme la ntundu ka Unyashungu. Untu laha la dikambu dia ndjalumbuya lu akambu wetawondi, eko la ongenongeno. 23Keli untu lakandakanua lu kene kalendi, ambanyema, ne dia ndi hali la mbetawo. Akambu tshe wahayi uma lu mbetawo weli kolo.

ROMO 15

Tukimanyanyiani

1Shu wane weli la wulu, dieli la su dia memba wutshu a wane weli weodu, aha dia shu ndjangenyangenya shu shame. 2Untu lʼuntu lʼatei asu angenyangenya unyandi lu akambu weli ololo, weya mbudia. 3Ne dia Kristu kundjangenyangenya ndame. Keli uku akafundama ati: Tengo yakawakotengaka, we Unyashungu, yakayala lʼote ami.15:3 Esam. 69:9. 4Akambu tshe wakawafundi ntundu wakafundama dia ntulakanya dia shu ndjala la elungamelu uma lu etetemalu la uma lu ekikitshelu ka lu afundelu. 5Unyashungu wʼetetemalu ndu wʼekikitshelu anyukimanyia dia nyu mbukana lʼutema otoi lu yediko ya Kristu Jesu, 6dia nyu tshe ntumbula Unyashungu, Shi Khumesu Jesu Kristu, lʼutema otoi.

7Okone nyulungwami uku akanyulungula Kristu dia ntumbula Unyashungu. 8Dimi lambuta nti: Kristu akayala ukambi wʼambahemi wʼuhekeli dia mbaenya mete ka Unyashungu la dia nkikitsha alaka wakalaki Unyashungu watshesu, 9dia asi wedja ntumbula Unyashungu dikambu dia ketshi kandi. Uku akafundama ati: Okone dimi layukandula lʼatei wʼasi wedja, Layimbelaka lukumbu laye esambu.15:9 2 Sam. 22:50; Esam. 18:49. 10La ntu ati: Nyu asi wedja, nyongenengene kame la wudja andi.15:10 Euh. 32:43. 11Ndu ntu ati: Nyu asi wedja tshe, nyanduli Khumadiondjo; Ee, nyu antu tshe, nyuwanduli!15:11 Esam. 117:1.

12Ndu Isaya akati ati: Dimonga diayutumba uma le Jese. Ndi ayunela dia mbulela asi wedja. Asi wedja wayulungamela.15:12 Is. 11:10.

13Unyashungu wʼelungamelu anyuludia too lʼongenongeno la ki lu mbetawo, la dia nyu ndula too lʼelungamelu lu wulu wa Nyuma kʼOlolo.

Paulu Ambuwatela Dia Ulimu Andi la Lokendo Landi

14Nyu analingu, dimi lambetawo nti: Nyu nyambulula too lʼakambu wʼololo. Nyambuludiama la bewu tshe, nyu nkukaka ndakana nyame. 15Keli lu akambu me amotshi, dimi lambunyufundela la dihunga uku untu lanyuhula ntu. Uma lu ngandji ka mamba kakambuki Unyashungu, 16dimi lambuyala usambisha wa Jesu Kristu le asi wedja. Lʼesambishelu kako ka lukumu lʼololo la Unyashungu kambuyala ulambu wʼasi wedja nungwama la nkidiama le Nyuma kʼOlolo. 17Dimi latuyandulaka lu lukumbu la Kristu Jesu, ne dia ulimu ami lu dikambu dia Unyashungu. 18Dimi halangi nteketa la nyu akambu akina, paka akambu wakatshi Kristu uma le mi dia mbetawuya asi wedja, dia vo ndjala la ukitanyia lu aui ndu lʼetsha. 19Uma lu wulu wa tulimbitelu la akambu wa mamba, uma lu wulu wa Nyuma kʼOlolo ka Unyashungu, mbakamadianganya lukumu lʼololo la Kristu uma la Jerusalema, pulu ndu lʼutshimba wa Iluriko. 20Okone dimi lakasanguya dia nsambisha lukumu lʼololo lone, tshikima lu ahuli wakiwo kunyimula lukumbu la Kristu. Akayala osoku, diaha dimi mpika ladiku dia etshina kakahiki untu ukina. 21Keli uku akafundama ati: Wane wakiwo kumvutela, wayena; La wane waki kumbuka,15:21 Is. 52:15. wayumana fundu.

22Oso eli akambu wakanshimbi tena efula dia dimi ndja le nyu.15:22 Rom. 1:13. 23Keli kakiane dimi nduku la dikambu dianshimba lu beke ne ntu. Dimi laki la saki deku efula ka ndja le nyu. 24Dimi la elungamelu ka nyena lamʼayumeta utsha lʼEspanye15:24 15:24 = “Espanye,” keli “Spaniya” kana “Hispania.”, ndu ka nyu ntshindelami lamʼayumunduya saki ka ntshikala lʼatei anyu. 25Kakiane dimi lutatshu utsha la Jerusalema dia ntukimanyia ekilami. 26Ne dia asi Makedoniya la asi Akaya wakalangi nkahanya diango le akanga a weula wa lʼatei wʼekilami wa la Jerusalema.15:26 1 Kor. 16:1-4. 27Mete, osoku mbakawalangi lʼetema awo. Vo weli akanga a dibasa le wo. Naka asi wedja wambulungula etshoko wʼetema kame la wo, dieli la wo dia mbakimanyia lu ehumba awo wa dimba.15:27 1 Kor. 9:11. 28Lamʼayumushidiya ulimu wa mbasha eshasha eso, dimi layutakumi le nyu lamʼayumeta utsha lʼEspanye. 29Dimi mbeyaka nti: Lamʼayumuya le nyu, dimi layuya luludiami too la otshoko wa Kristu.

Paulu Ambasengasenga Dia Vo Mbolombela Unyashungu

30Analingu, dimi lambunyosengasenga uma le Khumesu Jesu Kristu la uma lu ngandji ka Nyuma nti: Nyuyali kame la mi lu dombelo! Nyonombele Unyashungu, 31dia dimi mpanda uma le akanga wʼuhedia wa la Judiya, ndu dia ekilami ngenangena lʼulimu ami wa la Jerusalema. 32Nyonombele dia dimi nkuma lʼatei anyu lʼongenongeno, naka oso eko lulangu la Unyashungu, ndu dia dimi ntukuyumuya lʼatei anyu. 33Unyashungu a ki, ayali kame la nyu tshe. Ayali osoku!


 

ROMO 16

Paulu Ambuwaewula Dia Febi

1Dimi lambuluwula kadiyesu Febi, ukambi wa lʼekelizia ka la Kenekiya, le nyu, 2nti: Nyulunguli lʼatei anyu lu lukumbu la Khumadiondjo, uku atuwulungula ekilami. Kanyukimanyiaki lu akambu tshe wayunduhumbaka uma le nyu. Ne dia ndi aki ukimanyidi wʼantu efula, akankimanyia ndu dime.

Paulu Ambatumela Moyo

3Nyumbishiya Piriska la Akula,16:3 Etsh. 18:2. anyami ekambi lu Kristu Jesu, moyo. 4Vo wakasundja nyumu yawo dia nshimbela lumu lami. Okone aha dime utu, keli dimi la ekelizia tshe wʼasi wedja tambuwauka lusaka. 5Nyumbishiya ndu asi Ekelizia watusanganaka lu luudu lawo moyo. Moyo ndu le ulangimi ami Epayineto. Ndi kaki ulua ami a ntundu lu Asiya. 6Nyumbishiya Mariya, lakakambaka ulimu wulu lu dikambu dianyu, moyo. 7Nyumbishiya Andaroniko, la Juniya, wane wuto la mi la anyami asi lukanu, moyo. Vo weko akanga a lukumu lʼatei wʼatumami, ndu wakayala asika Kristu ntundu kami. 8Nyumbishiya Apiliyato, ulangimi ami le Khumadiondjo, moyo. 9Nyumbishiya Urubano, unyasu ukambi lu Kristu, la ulangimi ami Staku, moyo. 10Nyumbishiya Apele, laketawoma lu Kristu, moyo. Moyo ndu le wa khumbu ka Aristobulo. 11Nyumbishiya luto la mi Herodiyana, moyo. Moyo ndu le wa lu khumbu ka Narakiso weli le Khumadiondjo. 12Nyumbishiya Turufina la Turufosa, watukambaka ulimu lu dikambu dia Khumadiondjo, moyo. Moyo ndu le Perisi, ulangimi lakakambi ulimu efula lu dikambu dia Khumadiondjo. 13Nyumbishiya Rufo,16:13 Mak. 15:21. onemiami lu dikambu dia Khumadiondjo, ndi la nyangu, ako leli nyomi, moyo. 14Nyumbishiya Asukirito, Filengona, Hereme, Patoroba, Herema, la anengesu weli lʼatei awo, moyo. 15Nyumbishiya Filolongo la Juliya, Nereo la kadiyendi, la Olipa la ekilami tshe weli kame la wo, moyo. 16Nyushani moyo wʼekila lʼanya. Ekelizia tshe wa Kristu wambunyutumela moyo.

Paula Ambuwaewula Dia Mbatana la Akambu wʼUhedia

17Analingu, dimi lambunyosengasenga nti: Nyewo waku watutungaka diatanyelu la etakanya wutshikitanyi la akambu wakanyetsha amvutshi. Nyangani uma le wo. 18Antu wa wuhu oso, hawutukambelaka Khumesu Kristu ulimu, keli vo watukambelaka saki yawo hita. Vo watukesaka etema a waku waha la tumba la aui wa mpe, la wa diandu. 19Lukumu lʼukitanyia anyu lambudiangana le antu tshe. Okone dimi ndjalaka la ongenongeno too lu dikambu dianyu. Keli dimi nangaka nyu ndjala akanga a yimba lu akambu wʼololo, la akanga a dinginya lu akambu wa kolo. 20Kemʼedja, Unyashungu a ki ayuminula Satana la tshina diʼekulu anyu. Ngandji ka mamba ka Khumesu Jesu Kristu kayali la nyu!

Engenyi wa Paulu Wambatumela Moyo

21Timote,16:21 Etsh. 16:1. unyami ukambi, ambunyutumela moyo, ndu Lukiyo, Jasona, la Sosipate wane wuto la mi.

22Dimi Teretiyo, ufundji a mukanda one, lambunyutumela moyo lu lukumbu la Khumadiondjo.

23Ngayo,16:23 2 Etsh. 19:29; 1 Kor. 1:14. kanga luudu luhangimi lone, atusanganaka asi ekelizia tshe, ambunyutumela moyo. Erasto,16:23 2 Tim. 4:20. ulami a diango diʼusumba, ambunyutumela moyo, ndu Kwarato, onengesu. — 24Ngandji kamamba ka Khumesu Jesu Kristu kayali la nyu, nyu tshe! 16:24 nfundamaka paka la tshina dia page, aha lʼatei, lu abuku amotshi. Ayali osoku!

Aui wa Ndjihelu wa Ntumbula Unyashungu

25Unyashungu mbeyaka nyushikike uma lu lukumu lʼololo lami, uma lu esambishelu ka Jesu Kristu, ndu uma lʼenyelo kʼakambu wakashama deku efula. 26Akambu ako wakashama, wambeyama kakiane le wedja tshe dia vo ndjala la ukitanyia a mbetawo uma lʼafundelu wʼamvutshi ndu uma lu didjangu dia Unyashungu a pundju. 27Okone lutumbu layali le Unyashungu kanga yimba, uma le Jesu Kristu pundju pundju!16:27 16:24, 27 = “Ayali osoku!” = nfundamaka lu abuku akina “Amen”, diui dia lu heberu. Ayali osoku!