Lecture orale de la Bible en Lingala

 

 

Kondimana na Sika 2022 (Le Nouveau Testament version nouvelle 2022 — version pour l'étude de la Parole de Dieu)

Malako - Bakɔlɔsai - 2 Batɛsalɔniki - Tito - Filemona - Yakobo - 2 Pɛtɛlɔ

Malako ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Bakɔlɔsɛ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

2 Tesalonika ch. (ch.) 1 - 2 - 3

Tito ch. (ch.) 1 - 2 - 3

Filemon ch. (ch.) 1

Yakobo ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Petelo ch. (ch.) 1 - 2 - 3

Kondimana na Sika (Le Nouveau Testament version en langage ordinaire)

Matai - Malako - Luka - Yoane - Misala - Baloma - 1 Bakɔlinti - 2 Bakɔlinti - Bagalatia - Baɛfɛsɛ - Bafilipi - Bakɔlɔsɛ - 1 Batɛsalɔniki - 2 Batɛsalɔniki - 1 Timɔtɛ - 2 Timɔtɛ - Tito - Filemona - Baɛbɛlɛ - Yakobo - 1 Pɛtɛlɔ - 2 Pɛtɛlɔ - 1 Yoane - 2 Yoane - 3 Yoane - Yuda - Emɔnisɛli

Matai ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Malako ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Luka ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Yoane ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Misala ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Baloma ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

1 Bakɔlinti ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

2 Bakɔlinti ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Bagalatia ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Baɛfɛsɛ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Bafilipi ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

Bakɔlɔsɛ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

1 Batɛsalɔniki ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Batɛsalɔniki ch. (ch.) 1 - 2 - 3

1 Timɔtɛ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

2 Timɔtɛ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

Tito ch. (ch.) 1 - 2 - 3

Filemona ch. (ch.) 1

Baɛbɛlɛ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Yakobo ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1 Pɛtɛlɔ ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Pɛtɛlɔ ch. (ch.) 1 - 2 - 3

1 Yoane ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Yoane ch. (ch.) 1

3 Yoane ch. (ch.) 1

Yuda ch. (ch.) 1

Emɔnisɛli ch. (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22