Cantiques en Kisongye

 

MUKANDE WA NGONO Y’EFILE MUKUMLU

 

Édition de 1991. Région Basongye, Kasai Oriental, République Démocratique du Congo (ex-Zaïre)

« … Nankwimbila mu kikudi na nankwimbila na binangu kabidi » (1 Kolinto 14:15b)

 

Index alphabétique : A, B, D, E, F, I, K, L, M, N, P, S, T, Y, Z

1. MUKANDU  WI  BUWA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

2. NGONGO  YA  NTEKO

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

3. NGONGO  YA  MESA  A  MFUMU

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

 

 

1. MUKANDU WI BUWA

Cantique 1

1. Efile Mukata

Aye ena ngofu,

Aye bapangile

Senga na bantu.

 

2. Efile ena biya

Ena selele

Bubi ta bwi buwa

Ku meso aye.

 

3. Pabamuene Efile

Bubi bwa bantu

Batumine mwana

Mupashani etu.

 

4. Yesu badi buwa

Badi selelee

Bafubile Efile

Bakokyele Shaye.

 

5. Tala, aye bafuile

Ku mitue yetu

Aye betukulu

Na mase aye.

 

6. Balombasha nkulo

Mwanda wa bubi

Shaye binobino

Apasha babi.

 

7. Muntu bakumina

Mwana’ Efile

Bapashibua namu

Ku lufu lwaye.

 

8. Muntu’u tamono

Mpombo na lufu

Anka ‘aye afiki

Kwaye kwiulu.

 

9. Anwe nukumine

Mwana Efile

Aye’ mwina lusa

Mwina selelee.

 

 

Cantique 2

1. Akwa kwetu mwiulu

Kwi buwa bukabe

Pa twanamone Yesu

Twanasepelele.

Bungi bwa bantu eshi

Shetu betulumbula

Yesu betukumina

N’aye betupasha.

 

2. Akwa kwetu mwiulu

Tatwanadile nya

Nabene anakashe

Mpolo ku meso mpa.

Lufu talwanatuele

Na muwa tawanafue

Bantu tabanakumbe

Banasepele’kwa.

 

3. Akwa kwetu mwiulu

Twanapushe Shetu

Betukyebe kifulo

N’atumukumina.

Tatwanamone kwakwa

Su mbubi su Satana

Na mpombo na busungu

Tabyanatwele nya.

 

4. Bena Kilisto boso

Twi mukutengyela

Efuku dia kumona

Mpala a Mfumwetu.

Tukwete kufubila

Mfumwetu kokuno

Kunyima analukye

Kwenda n’etu mwiulu.

 

 

Cantique 3

1. Ben’Efile tabende akwa kwiulu

Abamono nabene, abasepelela

 

*

Aleluya ! buno buwa,

Aleluya buna buwa

Tatwende kw’Efile

Kumumona kwiulu (Kabidi)

 

2. Kalakala babalwishishe bu bungi

(bantu,

Babakwatshishe’Efile sungu mwishimba.

Efile nabene batumu etaata

Batulu eyi diaye mu mashimba abo

 

4. Babakumina Yesu, babalekye bubi

Babapele Satana babakyeb’Efile.

 

 

Cantique 4

1. Efile lumbula mashimba a bantu

Abapusha mukandu wa kifulo kiobe

Binobino atutekye tweshanga mukandu

Munda mwa kinangu kya muntu kuno

 

*

Shimisha bukidi mufito wa bubi

Kamisha etaata dia buwa bwobe.

 

2. Su muntu akyebe kuleka Satana

Kufubila Yesu, kumutumbula

Omulambukishe akumine Mwan’obe

Omutadishengye Kilisto kwiulu.

 

 

Cantique 5

1. Push’eyi dia Mfumu

Eyi dia eyendo

Dibafiki kuno

Kwa ‘nka mufito

 

*

Push’eyi dia Mfumu

Topelanga nya

N’aye kipandjilo

Kiobe kia muwa.

 

2. Bayikile pashi

Kwitukula nkulo

Bakashishe mase

Mwanda wa bantu.

 

3. Aye babushiswe

Ku ngofu y’Efile

Aye Muisambidi

A bantu boso.

 

4. Mfumu tanemane

Kubingisha muntu

Bakumina Yesu

Mupashani aye.

 

5. Tenga obe matwi

Kwat’eyi di’Efile

Su opele Mfumu

Biabia ngi lufu.

 

 

Cantique 6

1. Ponokashibue kokuno

Ponweboshibwe obe’kwa

Onoyimane ku kimu,

Ela binangu ! Tshina moo !

 

*

Kumongo kini? Kumongo kini?

Onotumibwe kwenda kwikuni?

 

2. Bangi abakumina au

Bebafwidile ku lufu

Abo banende kwiulu

Obe tokyebe kwenda akwa ?

 

3. Su onopele eshinda

Dia kwenda biya ku muwa

Su osangula Satana,

Onotumibwe ku mpombo.

 

4. Fik’osangule Mfumwetu

Anakupashe eyendo

Welangye obe nabene

Omukumine opete muwa.

 

 

Cantique 7

1. Yesu ni’Eshina di buwa

Munkatshi mwa bantu

Aditusamba kalolo

Mu mpombo ya pashi

 

2. Adio’adisamba mashimba

Aditupa kwikisha

Adio mbiashi bia mwiulu

Di bukome bwetu.

 

3. Eshina diadia dikudi

Mwatuku kufwama

Adio niebwe na’dio ngabo

Atuuku kwemena

 

4. Yesu muludiki etu

Kukwetu bafwile ;

Mfumu, muwa wetu boso

Eshinda di’eyendo

 

5. Ndjimi yetu tailombane

Biakumuyimbila

Anka patukafiki akwa

Twanamwishingile.

 

 

Cantique 8

1. Yesu aye Mwan’Efile

Mukuminwe mukata

Baikile kalakala

Ngi kwitulesha Shaye

 

2. Au bamonesha bampofu

Batambusha bilema

Busungu bwa kifwi namu

Bubakashibwa kwadi

 

3. Basha bitwi babapusha

Eyi dia Yesu Kilisto

Bafwe namu bababuswa

Bena muwa na ngofu.

 

4. Basha bisumanga namu

Babalungwilwe eyi

Mubakyebele Efile

Kwibapasha’bo bubi

 

5. Bamo babapele Yesu

Mwina Nasalete’u

Atwe tatupusha bufu

Atwe eshi, Mfumwetu.

 

 

Cantique 9

1. Baikile mwiulu,

Yesu Mupashani

Batandjilwe pa senga

Yesu Mupashani

 

*

Bana boso nupushe’yi,

Mubakitshinwe kwadi,

Bawushiswe na buwa,

N’eyendo kabidi.

 

2. Bafwile ku nkulusu,

Yesu Mupashani

Ku mitwe ya balwishe,

Yesu Mupashani.

 

3. Lelo Tumukokyeleyi

Yesu Mupashani

Ku lupuna lwa Shaye

Yesu Mupashani.

 

4. Binobino apasha

Balwishe bebungi

Babamukumin’aye

Be bu bantu baye.

 

5. Anafikye bukidi

Kwata bantu baye

Anebalengye biya

Bu biadi nabene.

 

 

Cantique 10

1. Tulo mu Yesu ngi tulo

Tulo tushi na su mpolo

Awa mwipani Satana

Tena bukome dimo nya.

 

2. Tulo mu Yesu ! Kinemo

Kufwa ngi kwenda na muwa

Lufu lwa mwina Kilisto

Talwina kisumino nya.

 

3. Alala ! Kini kwikisha

Mpa na nguba a kubushibwa

Ku ngofu ya Mfumwetu au

Betuyidile ku lufu.

 

4. Tulo mu Yesu ! Kikudi

Kibende bino kwi Mfumu

Mbidi namu ayiindjila

Mpungi ku makumbi akwa.

 

5. Eshimba diande eyendo

Dibabwela lelo uno

Nankyebe kumulonda nyaa,

Mpa na nguba akwikisha.

 

 

Cantique 11

1. Kwa Yesu Mfumu mwiulu

Kwi buwa bukabe

Na takwi kimo kibundji

Kifwane na kwakwa

Lupuna lwaye lwi kudi

Lw’Efile a Selelee

Lupuna namu mwa Yesu

Lwa Mwana a mukoko.

 

2. Efile etu e kanya

Kashakashimina

Bantu tabanakyebe nya

Su mweshi su nguba ;

Na kintu kioso kia bubi

Takianatweshibwe

Madimi na mako oso,

Mulao kutshina, nya.

 

3. Kwakwa akwalala mwela

Wa muwa eyendo ;

Mutshi wa muwa wi kudi

Matoshi mapupwa ;

Na bantu bekudi namu

Abamufubila

Tabanakumbe masungu

Tabanapushe moo.

 

4. Bafubi baye ba Mfumu

Abamutala swee ;

Eshina dia Mfumu namu

Difunde ku mpala

Efile Shetu mwiulu,

Fikisha kipindji

Kiatwanamone Mfumwetu

Ku lupata lw’etaata.

 

 

Cantique 12

1. Panafikye, panafikye

Mfumwetu mwiulu

Anatule, Anatule

Bana baye mwiulu.

 

*

Banekale mwiulu

Banakile nyenyeni

Banekale selelee

Banamunemekye.

 

2. Anakongye, anakongye

Bana boso b’Efile

Abakyebe, abakyebe

Abauku lusa lwaye.

 

3. Anatule, anatule

Bana baye mu shibo

Anasepe, anasepe

Pakumona bana baye.

 

4. Bana boso, bana boso

Abamukyebe eyendo

Be’anka bana, be’anka bana

Ba Kilisto Mfumwetu.

 

 

Cantique 13

1. Muntu oso alungula

Kilisto kwi bena baye

Yesu anamulungule

Kw’Efile Shaye.

 

2. Anka yawa amupele

Kwi bantu ba ku nsenga

Anapedibue kwiulu

Kwi Mfumu Yesu.

 

3. Yawa akyebe sunga shaye

Su nyinaye su mbifuko

Tamupwandjikile paye

Na Mfumwetu’u.

 

4. Abamukyebe’eyendo

Abatulu Yesu ebedi

Kwibedi kwa muntu oso

Abamulonda.

 

5. Mfumu nasangula munda

Kukumbana na nkulusu

Muntu mufwe takulonda

Mianda ya kuno.

 

6. Mpengye kifulo na ngofu

Biandja kumulonda biya

Biabia ntanatshine bantu

Ntanalube nya.

 

7. Obe Yesu a Nasalete

Todi Mfumu a bamfumu

Na mashimba etu eshi

Obe e Mftunwetu.

 

 

Cantique 14

1. Efile batumu eyi

Dia kifulo kwanudi

Nuteyi matwi enu,

Tanupele mukandu,

Wi kumwanda wa muwa,

Muwa munda mwa Yesu.

 

2. Eyi diadia di’eyendo,

Tadinudimbidio nya

Babakokyela eyi,

Banabingishibwe’bo,

Anka babapele eyi,

Tabanatale muwa.

 

3. Pusha eyi di’Efile,

E kwiulu Mupangi

Bapangile nyenyeni

Mweshi nguba na bantu

Ekudi binobino

Mupashani a balwishe.

 

4. Batumine Mwan’aye

Yesu Mfumu kwatudi,

Betufwile ku lufu

Betukasha ku mwanda

Aye bafwile na bino

Ena muwa mwiulu.

 

5. Efile a kifulo

Eshi nanebate ‘bo

Babelanga ku bubi

Bababwela mabi nyaa

Nanebape muwa’u

Anka munda mwa Yesu.

 

6. Anwe kuno nupush’eyi

Nwidiate mu binangu,

Efile benukyebe,

Benwata ku kifulo,

Mabi enu bungi bwao

Akashibwe eyendo.

 

 

Cantique 15

1. Mfumu Yesu Kilisto,

E kwiulu mwiulu

Anka ntanamutshine,

Eshi, au ankyebe’mi.

 

*

Au ankyebe’mi (kasatu)

Mfumwami mwiulu.

 

2. Su mukinga eyendo,

Aye tampele’mi nya

Kubofula bupenka

Yesu ena ngofu poo.

 

*

Au ankyebe’mi (kasatu)

Mfumwami mwiulu.

 

3. Su nekala na bubi,

Yesu bafu ku mutshi

Aye batuele mwiulu,

Kibelo takidi mwasa.

 

*

Au ankyebe’mi (kasatu)

Mfumwami mwiulu.

 

4. Yesu eshi, «Totshini,

Fika kuandji, mukinga

Twala mabi obe mba,

Nankukasha bungi bwao».

 

*

Au ankyebe’mi (kasatu)

Mfumwami mwiulu.

 

5. Onkumine eyendo,

Onkyebe’mi mwiulu

Yesu tanakutwe nya,

Bia kunfikisha’mi kwa.

 

*

Au ankyebe’mi (kasatu)

Mfumwami mwiulu.

 

Cantique 16

1. Ponwekale bofiki kubofula,

Mbidi yobe tayipusha busungu

Twilwanga kibundji mwina Kilisto

Kwa shobe kwiulu’kwa kwi buwa.

 

*

Balanga binangu bia Nshobe,

Bala bintu biobe mwiulu ;

Tala Yesu, e kudi akwa,

Bakupele muwa bakukumina.

 

2. Ponomone bangi babakukidi,

Na bumpeta bwabo, anka obe nya

Anka mono yabo yanashimine,

Yobe yanakufubile mafuk’oso.

 

3. Su eshimba diobe dibashidika

Pakutala bubi bubakitshibwa

Osopele lusa lwa Nshobe akwa,

Bakulamuna’be ku mwanda waye.

 

4. Ponomone bena bobe bukopo,

Tabakyebe kukumina mukandu

Webatekyele kwiulu luteko,

Anka obe osamune Kilisto.

 

 

Cantique 17

1. Nani anasepele kulonda

Yesu Mfumwetu mwiulu ?

Nani akyebe kumukumina,

Kumwishingila eyendo ?

 

*

Nani afiki ? Nani afiki ?

Nani afiki kwadi’ye bino ?

Nani akye kumulonda losoo ?

Akule eyendo.

 

2. Nani bapusha musase wa Yesu,

Ubele’ye mafuku aa ?

Nani bemono aye nabene

Na mabi aye bungi bwao?

 

3. Nani babwela munda mw’eshimba

Eshi «nasangula Mfumu Yesu ;

Ami ntankyebe Kafilefile,

Nankyekulonda Kilisto

 

4. Yesu anakupashe’be muwa,

Anakulekyele’be mabi ;

Anakukalwile’be p’eshinda

Diakwenda kwaye mwiulu.

 

 

Cantique 18

1. Yesu Mupashani aye akyebe,

Muntu oso, muntu oso ;

Aye akukyebe lelo uno

Aye akwitanyina.

 

*

Lelo, lelo, lelo, lelo

Lelo uno, Yesu, aye akwitanyina.

 

2. Obe muntu mu milwisho yobe,

Mu milwisho, mu milwisho ;

Yesu anakupe kusepela,

Su’be bomukumina.

 

3. Mukumine lelo, leka mpaka,

Leka mpaka, leka mpaka ;

Yesu Mupashani akyebe’ye

Kukupasha’be lelo.

 

 

Cantique 19

1. Aluka, aluka, kukini okyebe,

Kusangula bubi, kukila mu’eshinda dia lufu ?

Topusha musase utawitanyina,

Na ngofu, na lusa, kifulo kia Kilisto Yesu.

 

2. Aluka, aluka, bofusha eshimba,

Kukini okyebe na kwenda mu’eshinda dia lufu ?

Kunyima kua lufu akufiki mufito,

Kukumba, kudila, lukano munda mw’elungu.

 

3. Aluka, aluka, tokabisha bubi,

Bukwete kutula lushiko kumpala Efile ;

Tekanga bukidi, talanga weukye,

Na Yesu auku kukulamwina ku mpapi.

 

4. Aluka, aluka, pakiakwitanyina,

Talang’okakutwa, okyebe kwiyalashena,

Satana eyendo anadile losoo.

Efile Mukulu, anasepele - aluka.

 

 

Cantique 20

1. Mwanda ubafu Yesu Kilisto,

Ngi biapana’ye muwa w’eulu

Mwina kukumina kwa Mwana,

Aye ena muwa au.

 

*

Muwa au wikudi Mfumu bakwile shi,

Eyendo, wikudi, ntanandjimbe nya ;

Mwina kukumina kwa Mwana,

Aye ena muwa au.

 

2. Mabi ande abatentekibwa,

Kwiulu kwa Yesu ku mutshi akwa ;

Musamba wande ubamweshibwa,

Munda mwa Kilisto.

 

3. Sunga ne mulanda, mwina mpombo,

Sunga kubofula na kuluisha,

Nampu kuata muwa mu Mwana,

Ntandji na muwa au.

 

4. Ntangyele mpaka namu munda nya,

Nakumina Mfumu ngi bakwile,

Muntu akumina eyendo,-

Aye ena muwa au.

 

 

Cantique 21

1. Yesu, aye Mupashani,

Aye Mfumu a bamfumu ;

Aye e Kilisto’Efile,

Betukula na mase aye.

 

*

Twanamone Yesu akwa

Mwiulu kwifuku dianafikye ;

Anatwale bena kukumina,

Ngi kwikala naye akwa.

 

2. Yesu bafikile pashi,

Bwatudia kumukumina ;

Biabia aye etupasha,

Tubapiane muwa losoo.

 

3. Mfumu Yesu bakwile shi,

« Muntu oso afiki kwandji,

Ami ntanamupele’ye

Kvvi Yaya ngi bantumine

 

 

Cantique 22

1. Mfumu Yesu, Mfumu Yesu, Mfumu Yesu lelo

Lelo Mfumu Yesu, Mfumu Yesu lelo.

 

2. Mukumine, mukumine, mukumine lelo,

Lelo mukumine Yesu, mukumine lelo.

 

3. Yesu aye akwitanyina, akwitanyina lelo,

Lelo aye akwitanyina, akwitanyina lelo.

 

4. Mupashani, Mupashani, Mupashani etu,

Yesu aye Mupashani, Mupashani etu.

 

5. Ashimisha, ashimisha, ashimisha mabi,

Lelo ashimisha mabi, ashimisha mabi.

 

6. Etupusha, etupusha, etupusha lelo,

Lelo aye etupusha, etupusha lelo.

 

7. Tulangwile, tulangwile, tulangwile lelo,

Lelo tulangwile Yesu, tulangwile lelo.

 

 

Cantique 23

1. Ku Beteleme a Yudiya

Kubadi balami,

Babadi mukulamanga

Mikoko mu mapia.

 

2. Mwangyele bamwekyele soo

N’etaata dikabe ;

Mukandu wawa wi muloo

Ubebalungwile.

 

3. «Tanutshina, nenutwala

Mukandu wa Mwana ;

Kwanudi abamutengyela

Na kwi maumbo oso.

 

4. Au Mupashani Kilisto,

Mwana a Ndafidi

Batandjibwa lelo uno,

Mu kibundji aki.

 

5. Na kitundwilo kia Mfumu

Nwanamusangane

Mulale, bafwadikibwa,

Mu shibo ya nyama».

 

6. Mwangyele bapudisha mpa,

Na bangi b’eulu

Babekinkile na muloo

Kutumbisha Mfumu.

 

7. «Kilengo kw’Efile mwiulu

Ku nsenga talalaa,

Na musepelo kwi bantu

Mwanda wa Kihsto».

 

8. Biabia Efile, Mwan’obe

Mupwandjikile ‘ye

Kusamunibwa kwatudi

Na bangyele boso.

 

 

Cantique 24

1. Fika mwina bubi, fika

Kwi Kilisto, lelo ;

Kukini kokwet’omupele ?

Pusha eyi bino.

 

2. Yesu akyebe eshimba diobe

Fika kwadi lelo,

Kukini kokwet’oyindjila ?

Mukumine lelo.

 

3. Yesu akyebe kusula soo

Mabi obe lelo ;

Kukini koshomukumina ?

Pusha eyi bino.

 

4. Yesu akyebe kukulesha

Eshinda di buwa ;

Kukini koshokyebe kwenda.

Na Mfumwetu Yesu?

 

5. Tosangula bubi bwobe,

Topelanga Yesu ;

Bantu abafiki kwadi

Banamone biya.

 

 

Cantique 25

1. Binobino twina Kuku

Mfumu Yesu Kilisto,

Kifulo kiaye takianapwe

Nshibo yaye mwiulu.

Kusepela kwa ku nsenga

Kwanetushimine nyaa ;

Tatwaneyalashene’twe,

Be na Yesu bu Kuku.

 

2. Bintu bioso biatumono,

Bianetushimine nyaa ;

Mono ingi, eshina namu

Bi kumwanda wa pashi.

Anka Yesu betuusha,

Mu mashimba etu mbaa ;

Muwa, etaata, kalolo,

Bukalabwino, muloo.

 

3. Ku mafuku a kukumba,

Yesu tanetupele ;

Na kukipindji kia biongwa,

Yesu anakashe mpe.

Sungwa lufu lwetufwila,

Tanetulekyele nya ;

Anetuladishe tulo,

Ngi kwitwibosha akwa.

 

4. Panekale tubafiki,

Kwa Kilisto, Kw’Efile ;

Twanamuyimbile sese,

Twanatumbule Shaye.

Anka buwa bwa Mfumwetu,

Bubakidi mayi oso ;

Nani a bu Kuku etu,

Mfumu Yesu Kilisto ?

 

 

Cantique 26

1. Ku angi mapia kwi bantu be bungi

Bashibapushe eyi dia Yesu ;

Nani anende mu kwibalungula

Wa bupashani bwa Yesu ?

 

*

Bukome boso bubampebwa (kabidi)

Nwende ku maumbo, nulungule mukandu ;

N’ami nanekale nenu.

 

2. Bena Kilisto, bibelo bi mwasa ;

Biakwenda kwabo na mukandu’u,

Kukini atutshini kwibalungula,

Mukandu wawa wi muwa wabo ?

 

3. Efile Yaya afikishe nguba,

Anafikye bantu bangi kwadi ;

Babemwesha na babamukumina

Babakumbana na Mupashani.

 

 

Cantique 27

1. Mupashani Kilisto bakankile akwa,

Mukwikala kwa Shaye mu nshibo mwiulu ;

Bupudishe mufubo wa kukasha mabi,

Bashitwile kitwelo kia kufika kwaye.

 

*

Mfamu’u, Mfumu’u

Anetwalukile’twe,

Mfumu’u, Mfumu’u

Anetulengye’twa.

 

2. Pabakatukile’ye, betulekyele’eyi,

Shi: Nafiki mu kwata bantu bande kwandji ;

Anakumbashe bantu babamukumina,

Anebatwale n’aye mu kutwela amwa.

 

3. Banapushe musase banakumbane mba,

Bangi baki’abatala banakamishibwe ;

Bakwabo mi bilele banabushibwe’mo

Banafiulukye biya banakankishibwe.

 

4. Mupashani Kilisto anebetanyine,

Bafumankane n’aye mu makumbi kwiulu,

Banalekye’bo biongwa biabapusha pashi

Banende kwi Mfumwabo, banefwane Yesu.

 

5. Banekale na muwa wa kutwela akwa,

Banamone lukyebo lwe, banamunemekye,

Banakile pamune mukumona Efile,

Banamusepelele mu bufumu bwaye.

 

 

Cantique 28

1. Tubapusha, tubapusha

Wa kifulo kia Yesu ;

Mwiyi diaye mwatubala

Betufwila ku lufu

 

*

Mfumu Yesu, Mfumu Yesu

Mupashani a bakinga ;

Tukumine, tumulonde

Pashi poso pa nsenga.

 

2. Etulama, etulama

Ku kanya, ku bufuku ;

Etudisha na biaashi,

Etuladisha tulo.

 

3. Aye e n’etu, aye e n’etu

Kwoso akwende bana’be

Su mu lwendo, su mu nshibo,

Mwatuuku buntu bwaye.

 

4. Tufubile, tufubile,

Mfumwetu na kalolo ;

Patufiki kwaye kwiulu

Anetwate na muloo.

 

 

Cantique 29

1. Ntankyebe su kamono su bulolo kuno,

Nankimbi eyendo mwa kufika kwiulu ;

Ondungule Mfumwami ; ku mukanda kwakwa

Kubafundjibwa eshina diande namu ?

 

*

Ku mukanda kwiulu,

Kwabafunda muwa,

Kubafundjibwa eshina diande namu ?

 

2. Mupashani a balwishe, ku Kabale akwa

Bandungwile mwanda ubadia kunkabila ;

Kubatamine bubi kubamweka lusa,

Na ku mutwe wa lufu kubafiki muwa.

 

3. Tukutwela mwiulu kintu kioso kibi,

Anka nkulo ya mase ayishimisha mabi ;

Kwabafwala bilamba bibasudibwa soo,

Kwi kibalo kia bantu babamukumina.

 

4. Biabia funda namu eshina diande mwamwa,

Mu mukanda wa bantu abakyebe Mfumu ;

Nanafikye kwiulu ku kano kalolo,

Nanafube pa nsenga na ngofu eyendo.

 

 

Cantique 30

1. Nanguku eyendo, eshi Yesu,

Tadi Mfumwami, nena muwa ;

Nampu kwiyaya kumpala aye,

Nampu kuudibwa ku mase’aye.

 

*

Eyi diande ngidi ;

Mwimbilo ngiuu ;

Ami nankyebe Mfumu Yesu (kabidi)

 

2. Eshimba munda dibafukama,

Na mwanda wande ubalongama ;

Nena mukanda wa Mfumwami’u,

Kumufubila kwinka muloo.

 

3.Yesu batwele kuluba kwande,

Mpombo na lufu binadia kwata ;

Bantulu Mwana kumpala a Shaye,

Nangimbi ngono nasepeela.

 

 

Cantique 31

1. Efile Yaya enulame ;

Elubombole mwishinda.

Enupushe lusa lwaye,

Kwoso kwanwende enulame.

 

*

Twanemonene kabidi akwa,

Ku ngao ya Yesu Mfumu,

Na kwimba eshi: Aleluya !

Eshi, Efile enulame.

 

2. Efile Yaya enulame ;

Enufie mushi mwa mbaba,

Enudishe biya mwishinda,

Enufunye na kifulo kie.

 

3. Efile Yaya enulame ;

Ku mafuku a biongwa,

Enukunkushe nabene

Asamine Kafilefile.

 

4. Efile Yaya enulame ;

Tanutshinanga su lufu,

Sunga kapesha ka bantu,

Efile enusepeleshe.

 

 

Cantique 32

1. Tubapusha mukandu

Wi muloo, wi muloo.

Tubamono eshinda,

Dia muwa, dia muwa.

Bi ku mwanda wa bantu

Babanisha lubilo

Ku ngalala, ku lufu,

Ku mpombo, ku mpombo.

 

2. Tubapusha musase,

Kwi Yesu, kwi Yesu.

Tubetaba bukidi,

Mfumwetu, Mfumwetu.

Aye bayile ku lufu

Betukashise mase.

Mwanda wa mabi etu,

Balwishe, balwishe.

 

3. Tubapusha kinemo,

Ki bungi, ki bungi

Tubatshile kifulo

Kwi Yesu, kwi Yesu ;

Bintu bipia bikudi

Bibakidi na ntalo,

Bi ku mwanda wetu’twe,

Mu Yesu, mu Yesu.

 

 

Cantique 33

1. Kuku’etu a bakinga

Ekudi mwiulu ;

Aye tanetufutale,

Muule na kifulo.

Bakuku betu pashi

Banetushimine ;

Anka’ye ena kinemo

Kiakunemekibua.

 

2. Kikisho kia bakinga

Kikudi mwiulu ;

Kwa bana babakyebe

Mfumwetu Kilisto.

Kikisho kishi bubi

Kikisho kishi moo ;

Kwanafumankane bana

Na bintu bia muloo.

 

3. Na nshibo ya bakinga

Yikudi mwiulu ;

Nshibo yikile buwa,

Nshibo ya talalaa.

Takwi yingi pa nsenga

Yifwane ya Yaya ;

Kifulo na kilengo

Bikudi bia Muana.

 

 

Cantique 34

1. Nshetu tweshanga eyi

Mu mashimba

A bena nseng’yi

Muushi mwa mpombo.

Abo be bampofu,

Mashimba bukopo,

Binangu fututuu,

Bubi munda mba.

 

2. Tabamonanga nya,

Kwabayiya,

Mwishinda dia lufu

Lufu lwa losoo.

Binganga mufito,

Kwiyi diobe dia ngofu,

Kashanga bukopo

Tundusha kanya.

 

3. Na mpolo ya lusa

Ayidilwa ;

Ku mwanda wa bantu,

Babatshini moo.

Kashanga kudila,

Kwi basha mapia aa,

Tshibanga nkano ntu,

Yishitshikye nkoo.

 

4. Yesu badi kuno ;

Kwibapasha,

Badi ku nkulusu,

Kwibapososha.

Bayile mwiulu,

Bino takwi sungu,

Atutekye namu

Fwisha talalaa.

 

 

Cantique 35

1. Yesu Mupashi a balwishe,

Aye e Mupashani ande

Nandji bu mpika a bubi,

Bino ne muntu aye.

 

*

Yesu Kilisto

Mupashi a bantu bu’mi.

Batusha mase bu nkulo ;

Biabia Mupashi ande.

 

2. Bino tandji mulungantu.

Nena muloo kabidi ;

Yesu bampa kibingilo,

Aye e Mupashi ande.

 

3. Aye bampushise lusa

Pangikalanga mubi ;

Bino ntamweshibwa mpombo,

Aye e Mupashi ande.

 

4. Aye bankyebe kifulo,

Bampa bumuntu bwaye ;

Napalakasha mukandu,

Aye e Mupashi ande.

 

5. Panafikye mu kilengo,

Nanamone mpala’ye

Nanatumbishe na muloo

Aye e Mupashi ande ;

 

 

Cantique 36

1. Yaya a lusa, diobe eyi

Tadidi na ntalo ;

Di bu mema na bu biaashi,

Tadidi kilengo.

 

2. Eyi di’Efile dibabwela

Wa bantu mwa badi ;

Tamudi Mupashani yawa

Batandjilwe pashi.

 

3. Mwamwa tamudi eyendo,

Kasha ludimbo nya ;

Mwamwa tamudi selelee

Kasha butete nya.

 

4. Mwamwa mwatumono biya

Eshinda di musee,

Atwe kwenda pano pashi

Mpa n’Efile a Selelee.

 

5. Ewulu difikye mwasa

Ku meso kwa bantu ;

Na mianda yibalengulwa

Ya basha kibengo.

 

6. Yaya a lusa, diobe eyi

Dikale na ngofu ;

Miya yobe ilamibwe

Yishina mashito.

 

7. Tute matwi mubwakula

Tulonde mianda’yi,

Twiye mwa kukukokyela,

Tulamengye eyi.

 

 

Cantique 37

1. Fika mwana kwi Yesu

Fika bukidi ;

Munemekye eyendo,

Fwa susa kwadi.

 

2. Tofiamisha bubi nya,

Bwela eyi di poo ;

Na bukome bwa mase

Abusula soo.

 

3. Topishanga, omwate,

Mupe eshimba ;

Toyindjilanga dingi eyi,

Bino sangula.

 

4. Fika mwana kwi Yesu,

Fika bukidi ;

Munemekye eyendo,

Fwa susa kwadă.

 

 

Cantique 38

1. Nashimine’mi mu bubi -

Namfiki kodi ;

Bubi bwande bubakaba -

Namfiki kodi.

 

*

Namfiki, Namfiki,

Namfiki kodi ;

Efile Yaya ongate,

Nimfikye kodi.

 

2. Nampu kulwish’eshimba diobe

Namfiki kodi ;

Nkwete’mi kwinyongola munda -

Namfiki kodi.

 

3. Efile, mwanda wa bubi -

Namfiki kodi ;

Obe ngi akumpa’mi ngofu -

Namfiki kodi. -

 

4. Nkwete kutengyela eyi diobe -

Namfiki kodi ;

Yesu bapu kumposola,

Nimfikye kodi.

 

 

Cantique 39

1. Ntshi mwa kupusha’mi bufu,

Ku mwanda wa Mfumu Yesu ;

Aye Mupashani ande,

Mwana Efile Mukulu.

 

2. Ntshi mwa kupusha’mi bufu,

Aye lwenyenyi lw’Efile,

Bufuku bubapu kutoka ;

Munda mwa mashimba etu.

 

3. Bufu bwanankwate’eyendo,

Pa kupela Mfumu Yesu ;

Aye e Kuku mukata

Mpa na kumpala kw’Efile.

 

4. Bufu tabuuku kunkwata,

Nampu kukumina Yesu ;

Sungwa nanshala pa nsenga,

Na kwinyongola kwa bubi.

 

5. Nkwete kukimba’mi Yesu,

Kimankinda kia bukome ;

Batumine Kikudi kie

Na bukome bwaye boso.

 

 

Cantique 40

1. Maumb’oso a pa nsenga

Batumbishe Efile etu ;

Aleluya ! Aleluya !

Batumbishe Mfumwetu Yesu,

Batumbishe Mfumwetu Yesu.

Aleluya ! Aleluya ! Aleluya !

Aleluya ! Aleluya !

 

2. Babakumina Mfumwetu,

Banamone mpala aye ;

Aleluya ! Aleluya !

Yimbilayi Mfumwetu Yesu

Yimbilayi Mfumwetu Yesu,

Aleluya ! Aleluya ! Aleluya !

Aleluya ! Aleluya !

 

3. Mfumu a kifulo ki’eyendo

Na bakuku baye boso -

Aleluya ! Aleluya !

Efile bomutumine,

Efile bomutumine.

Aleluya ! Aleluya ! Aleluya !

Aleluya ! Aleluya !

 

 

Cantique 41

1. Pabafikile banyinaye na bana

Bababingile bakinga kodi Kilisto

Nka Yesu bebatosheshe shi

Nwibalushe’nwe kwandji’mi.

Aye’shi «Nufwishe bakinga kwandji».

 

2. Mwanda nafikile bwa kwi batumbula

Na kwibalesha mianda yoso y’Efile Shami

Biabia’mi nankebafwila

Nakwibayila mwiulu.

«Biabia nufwishe bakinga kwandji».

 

3. Sunga shi bakinga Mfumwetu bebakyebe

Kwikala bu tulama twa kulama mikoko

Anebatule na muloo

Nakwibatwala mwiulu.

Biabia «Nufwishe bakinga kwandji».

 

4. Sunga biabia bangi bakinga bekudi

Bashabakyebe kulonda eyi dia Mfumu Yesu

Benka mu mufito wi moo

Kukutwa kupusha eyi die.

Biabia «Nufwishe bakinga kwandji».

 

 

Cantique 42

1. Mfumwetu tatukyebe nya

Kutumba pano pa nsenga !

Atukyebe kukulonda

Mwishinda dibokumbile.

 

2. Atudidi ngofu Mfumu ;

Kukita obe mwikyelo,

Sungwa’twe twadidikibwa,

Ank’obe boyipayilwe.

 

3. Babayishibwa na Mfumu,

Banamumone na muloo ;

Babasangula nkulusu,

Banafwadikwe bilongo.

 

 

Cantique 43

1. Tala kwi’wa Mupashani

Yawa bafubile

Shaye mwiulu, bantu pashi,

Na kipopeelo.

 

*

Bapudishe, bapudishe,

Yesu bafwile ;

Mubi pusha Mupashani

Eshi kubapu !

 

2. Pabayikile mwiulu

Afika pa nsenga

Mianda yoso ibapwile

Bino talalaa.

 

3. Tukite kini mukwetu

Bwa kupashibwa ?

Ayo anka kutumbula,

Eshi, «kubapu».

 

4. Su wena malwa mulwishe,

Sunga mabi mba ;

Fomupe kukita kwobe

Biabia opande.

 

5. Fika okumine Yesu,

Bakufwidile ;

Bakanyibwa mpa na mwiulu

Ngi Mupashani.

 

 

Cantique 44

1. Mwanda wa Yesu Mupashi etu,

Betufwidile atwe bantu ;

Mase e abetutosha soo ;

Tumutumbishe.

 

*

Tumutumbisheyi

Mase a Yesu abantosha soo,

Tumutumbishe.

 

2. Ano mase abanokyele,

Nasepeela ku mwanda wao ;

Yesu Mupashi etulame,

Tumutumbishe.

 

3. Nampashibwa ku buno bubi,

Yesu mushale pepi nami ;

Bantwesha mu mianda ya mwabi,

Tumutumbishe.

 

4. Fwayi nwiyatshile kipandjilo,

Numone kupanda mwi Yesu

Akenupasha nka bukidi

Tumutumbishe.

 

 

Cantique 45

1. Yesu fwala kiobe kilongo

Bantu boso bakutumbishe ;

Tumbishayi eshina dia Yesu,

Dikale na ntumbo.

 

*

Atwe atukutumbisha

Patuki pano pa nsenga,

Patukende mwiulu

Twanakusadikye.

 

2. Mfumu Yesu we Mupashani,

Botuminwe n’Efile Shobe, eshi

Oso akukumina, akamone muwa.

 

3. Yesu toodi Mfumu a bamfumu,

Bokabila bubi na lufu,

Binobino we amwa mwiulu,

bu Mfumu na Tshite.

 

 

Cantique 46

Patwanakende amwa mwetu mwuilu,

Twanakayimbe lono lupia ;

Na bakudibwe boso mu ntumbo akwa

Mbufumu bwa Mwana a mukoko,

 

*

Atumbishwe, atumbishwe Efile etu,

Mupangi a bantu, na bintu bioso ;

Aleluya ntumbo yikale kwodi’be

Lelo na mafuku oso.

 

2. Tutaleyi boso mu Kileseso,

Mu kipindji kie kia katano

Mu yawa vese a kitema e mwanka

Abamwimbila lono lupia.

 

3. Kikudi a Selelee musambi a mashimba

Usha bukome mu mashimba

Tumone biatudia kukambila ngoshi,

Ya mfumu mubi a pa nsenga.

 

4. Boso banakashinde mu yino ngoshi,

Banakatambule kilongo ;

Banakayimbe namu luno lono lupia

M’bufumu bwa Mwana a mukoko.

 

 

Cantique 47

1. Yesu Mupashani ande e buwa,

Bafikile na kipeelo kioso ;

Lusa lwaye lubakidi bioso,

Aye banfiulwile.

 

*

Aye banfiulwile (kabidi)

Lusa lwaye lubakidi bioso,

Aye banfiulwile.

 

2. Yesu bampele muwa na lusa,

Baipayilwe bwa mabi ande ;

Panandji’mi munkatshi mua mpombo

Aye banfwidile.

 

*

Aye bamfwidile (kabidi)

Panandji’mi munkatshi mwa mpombo

Aye bamfwidile.

 

3. Mfumu e kwanka na buwa boso,

Bwa kunsankisha efuku dia lwendo

Mafuku oso kwete kundama,

Aye Mupashani.

 

*

Aye Mupashani (kabidi)

Mafuku oso kwete kundama ;

Aye Mupashani.

 

4. Yesu analukye efuku dia nkonko,

Na bangyele baye boso nye ;

Twanende n’e kwiulu na muloo,

Twanayididile.

 

*

Twanayididile (kabidi)

Twanende n’e kwiulu na muloo ;

Twanayididile

 

 

Cantique 48

1. Nani andji n’e mwiulu ?

Kilisto, Mfumwami ;

Bamfudile kifulo,

Kilisto, Mfumwami.

 

*

Bofwambukile bikata

Bonkulu na mase obe,

Bondombasha n’Efile ;

Kilisto, Mfumwami.

 

2. Pa nsenga na bintu biapo,

Kilisto, Mfumwami ;

Nemutune mwabi wabio,

Kilisto, Mfumwami.

 

3. Sungwa nafwa pano pashi,

Kilisto, Mfumwami ;

Ondele mu maboko obe,

Mfumwami.

 

4. Mikumbo yoso tankintu,

Kihsto, Mfumwami ;

Sungwa malwa andji nawo ;

Kilisto, Mfumwami.

 

5. Bioso bi anka bu milemba,

Kilisto, Mfumwami ;

Tabisangasha eshimba,

Kilisto, Mfumwami.

 

 

Cantique 49

1. Tunangushene lufu,

Lubatufwidile Yesu ;

Ku mutshi upingushene,

Bafwidile bubi bwetu.

 

*

Aleluya, Yesu Mfumu,

Aleluya, Mwan’Efile,

Betutwadile mabi’etu,

Aleluya, Twi bapande.

 

2. Babayile na Mfumwetu

Ku mbalo ya mpombo imoo,

Kwabetanyin’eshina bu

Kabala ka muntu mufwe.

 

3. Mwishinda abamwene’mo

Muntu eshina bu Shimona,

Babamukwatshile aboshi

Otwadishe Mfum’obe.

 

4. Pakufika’bo ku ngulu,

Ababambile Mfumwetu,

Na bangi bantu babidi ;

Bangifi ba bintu biabo.

 

5. Mungi ngifi babangile,

Kusabuula Mfumu Yesu,

Mukwabo bamusashiile ;

Eshi ; twi bantu be bubi.

 

6. Tutumbisheyi Mfumwetu,

Mukudi a bantu, Yesu,

Pa mwanda wa kwitufwila,

Lufu lubi pa nkulusu.

 

 

Cantique 50

1. Bantu boso ba pano pashi,

Fikayi tutumbishe Yesu,

Balekyele kilengo mwiulu ;

Kufika mu kwitufwila.

 

*

Aleluya, Aleluya !

Efile atumbishibwe,

Kifulo kie kikata kwatudi

Aleluya ! Hosana !

 

2. Mfumu Yesu betulayile

«Shalayi nutengyele boso,

Nakaluka mukwata boso,

Batoshibwe na ande mase

 

3. Yay’Efile Mupangi a bantu,

Bula meso a bantu boso,

Bakwiukye obe Mupangi a bioso

Mfumu a mwiulu na pashi.

 

 

Cantique 51

1. Bulayi meso enu nutale

Ku mutshi wa kikuuku awa,

Pawukatusha’o mapupwa

Ni mpeshi tadi pepi.

 

*

Bitundwilo bibamwekwa,

Bibalayile Mfumu Yesu,

Panukamono nuukye’shi ntandji pepi. (Kabidi)

 

2. Panukamono bia kubenga

Bia musalu mbimane pashi,

Na nsenga yanatshinkakane,

Ni Yesu tadi pepi.

 

3. Bipupa bibungi pa nsenga,

Ma ngoshielwilene panka,

Mafumu a bungi ku bantu,

Ni Yesu tadi pepi.

 

4. Obe ki mulale mu tulo ;

Bulanga meso otale panka ;

Bio yoso ibapu kumonga,

Kubashala kuumbula.

 

 

Cantique 52

1. Pababaipwishe Yesu

Ku Yelusaleme’akwa,

Eshi, bekudi bakoto

Banapande Satana ?

Mfumu bebalungwile shi,

«Bekudi babakutwa,

Bangi bantu banakyebe,

Kupashibwa kunyima

 

2. «Mwina shibo anabukye,

Ashite kibelo nkoo,

Ebapungakanya pasha

Abakyebe kutwela ;

Banadiledile eshi,

«Tubakoko Mfumwetu ;

Pasha atumono mwanda,

Etushitwile kibelo.»

 

3. Mwina shibo anakule

Munda eshi, ayoyo,

Ntanenuuku kwanufiki,

Basha bubi katukayi !

Banamone bangi bantu,

(Bena Yuda na basendji)

Be’nka munda banabene,

Ku mufito wa pasha.

 

4. Anwe tanwindjilangayi,

Tanwifunyafunyanga ;

Su anukyebe kupanda

Nukumine bukidi.

Kibelo kia kupanda muwa,

Ki’anka kikotokoto ;

Abo bashabepakanya

Tabanende kw’Efile.

 

 

Cantique 53

1. Eshina dia Yesu buwa,

Dikile mashina’oso

A mwiulu na pa nsenga,

Anka dia Mwan’Efile.

 

*

Tutumbishe Mwan’Efile

Mfumwetu Yesu eyendo,

Mwanda takwi dingi eshina

Bu dia Mfumwetu Yesu.

 

2. Ni mbedifunde kunundu,

Kwa mutshi wa nkulusu,

Aboshi boso batale ;

Yesu a Nasalete.

 

3. Na uno e ku lupuna

Ku mboko y’Efile Nshe,

Kwete kwitwakwila kwanka

Tumone kulekyelwa.

 

4. Atusepeela kwimbila,

Yesu Mukudi etu ;

Aye tauku kwaluluka

Lelo na ku mfudilo.

 

 

Cantique 54

1. Popusha Mfum’obe Yesu akwitanyina,

Biabia atukuisendela, fikanga kwadi.

Kipindji kia kupashibwa kibalombana

Lelo uno omulonde Kilisto Yesu.

 

2. Bodi’be na mabi ebungi e bu nkongolo,

Akunemenene munda bushito bwimoo.

Yesu bakufutshidile’be mulo oso,

Yesu akutosha lelo ku mako oso.

 

3. Bibuwa opushe eyi dia lusa lwaye

Sangula’be wate muwa ku mboko yaye

Ngi biatukwisendelela fikanga kwadi.

Namwini akwitanyina leka kwitshinta.

 

 

Cantique 55

1. Ku kibangilo kia nsenga

Kubadi eyi di’Efile,

Pa kupua kupanga bioso,

Dibalulukile muntu.

 

*

Yesu bafikile kala

Etufutshila ebasa,

Takwi ungi mwanda lelo.

 

2. Yesu anate bantu be

Kwenda nabo akwa mwiulu

Efile ananye Satana

Na boso abamulondo.

 

3. Kwetu mwiulu mw’Efile ;

Tamwikala kwiyambila,

Bana b’Efile a muwa

Banasepelele losoo.

 

 

Cantique 56

1. Atubala mu mukanda

Pa mwanda wa muntu,

Badi mpeta, bakyebele

Mono ya mwiulu.

 

*

Eyendo kwi mono i buwa,

Mono ya mwiulu ;

Mabi oso abalekyelwa,

Ni mono ya mwiulu.

 

2. Zakayo’ye bapushishe,

Mwanda wa kukanya ;

Yesu akyebe kukila,

Na mono ya mwiulu.

 

3. Bakamine mutshi ula,

Mwanda wa kumona ;

Mupashi a bantu Yesu,

Mono ya mwiulu.

 

4. Pabafikile Mfumwetu,

Bamumwene kwiulu,

Yesu bamwitanyine’shi,

Bwenyi bwi anka kwobe.

 

5. Batambwile mianda yino

Ineme bikate,

Yesu bamupele mwabi ;

Mono ya mwiulu.

 

 

Cantique 57

1. Namono kutunduka kw’efuku dia ntumbo,

Efuku dinamfumankene na Mfumwami,

Milayilo y’Efile yibakumbashibwa,

Efile atumbikwe.

 

*

Ntumbo, ntumbo aleluya

Ntumbo, ntumbo aleluya

Ntumbo, ntumbo aleluya

Mafuku oso.

 

2. Nampusha mikitshi ya ngao ayitambuka

Bantu b’eyendo bakwete kwenda mwishinda

Tabanayimane anka bakukafika,

Mwiulu mw’Efile.

 

3. Kibumbu kia balwishe takina bukome,

Bumpeta mbisumanga su bubi bwi munda,

Abakakambilwa na bantu balulame ;

Efuku dia ntumbo.

 

4. Nkano ya bubi ibanya pa nsenga poso,

Mulwa wi pa miilo bakwete kufwambuka

Efile bebosha eyasa dia kipandjilo,

Kwi oso akumina.

 

 

Cantique 58

1. Zakayo badi muntu mwipi,

Muntu mwipi e moo,

Bakamine ku mutshi ula

Mwanda wa kumona Yesu.

 

2. Yesu pa bafikile panka

Batale ku mutshi,

Eshi, Zakayo ika pashi,

Nankyebe kudia kw’obe (kabidi).

 

 

Cantique 59

Namfwele kilamba kibadi mako,

Kia pano pa nsenga,kifita ki moo

Nantambwile kingi kitoka ki soo ;

Pa lwendo lwa mwiulu,

Nankende nakyo.

 

 

Cantique 60

1. Su otaa mabi obe oso, (kasatu)

Nankakulekyela.

 

2. Mase a Yesu aatosha soo, (kasatu)

Eshimba difita.

 

3. Nankalama eshimba diobe, (kasatu)

Su bolamata kwandji.

 

4. Mu kubofula kobe mwana’ande, (kasatu)

Bumuntu bwande bwi n’obe.

 

5. Su ofika mu bitompibwa, (kasatu)

Nankekala n’obe.

 

 

Cantique 61

1. Kwi kibundji ki buwa bukabe ;

Boso be mwanka bena muloo,

Tabatshini su mputu ya ngoshi.

Abayimbi ngono ya ntumbo.

 

2. Mu kibundji’ki boso abayimbi,

Kwikisha kushina mfudilo,

Tamwi nkalo sungwa mayi e bubi,

Tamwi kutanda sungwa kufwila.

 

3. Kibundji’ki taki pano pashi,

Amwaa mwiulu mwi kululama.

Nankyebe’shi anwe boso bakwetu

Nukayimbe dingi’efuku’amwa.

 

4. Pa kutwela mu kibundji kia losoo

Mbungi kini bodia kufuta ?

Sungwa meya, Yesu akwitanyina,

Ku nkulusu bafutshile yoso.

 

 

Cantique 62

1. Mu nsenga ya kw’Efile, nkibundji kibuwa,

Kanya kaamo ni Yesu, amunyika’mo soo.

 

*

Yesu akankumuna mpolo yande i meso,

Tamwi moo sungwa mikumbo,

Lufu talwi mwanka.

 

2. Mwikele wa bibelo ngwa mabwe aneme,

Na misee ya nsahabu ayipenyapenya.

 

3. Bibelo mbishitulwe, mbitunwe kushitwa,

Musulo awutuku wa mema a muwa.

 

 

Cantique 63

1. Ino mikanda y’Esambi dipya,

Mateo, Mako, Luka, Yoano,

Bikitshino, Lomo na Kolinto ;

Ngalatea, Efisesa, Fidipi.

 

2. Na Kolose, na Tesalonika,

Timote, Tito na Filemone ;

Hebelu, Yakobo, na Pita ;

Yoano, Yuda na Kileseso.

 

 

Cantique 64

1. Efile ande, Mulami ande,

Kila kumpala nkulonde.

Eyi diankapusha ni dia tusepo,

Nakasepeela kwidipusha.

 

*

Sepeelayi bakudibwe

Yesu ni ngabo ya muwa wetu koso,

Langwilayi Yesu Mfumu, Mwanana

Mwanda twi bakudibwe ku mase.

 

2. Sunga matekye tatusuku’oo,

Sunga malwa etufikile,

Yesu aketukankamika,

Abikaluluka bu mwabi.

 

3. Su lwendo alukankambila,

Yesu Mfumu ande onkunkushe,

Poso pankapungila mwishinda,

Efile Yaya ankwashe.

 

 

Cantique 65

1. Dino elampi dianda

Namunyika nadio, (kabidi)

 

*

Munyika (kasatu).

 

2. Kwi bantu be mu malwa,

Namunyika nadio. (kabidi)

 

3. Kwibalesha eshinda,

Namunyika nadio. (kabidi)

 

4. Kwi bantu be mufito,

Namunyika nadio. (kabidi)

 

5. Kwi balesha etaata,

Namunyika nadio. (kabidi)

 

 

Cantique 66

1. Yesu we ngabo yande

Nakafwamina mwodi ;

Ob’ondama ku malwa,

Mu kutompibwa koso.

 

*

Nakayimbila Mukudi ande

Pankamumono mwiulu,

Nakasepeela pa kumumona,

Kubandjila mpala’ye

 

2. Pongola mwabi wobe,

Mu mashimb’etu lelo ;

Twikale na bukome

Bwa kushinda Satana.

 

 

Cantique 67

1. Mulombidi a lufu lwa Yesu

Eshina Yudasa,

Bapanyine Mwan’Efile ;

Ku masa a babi.

 

*

Kumweshibwa kwa Mfumu Yesu,

Efuku dia kimu kwi ba Yuda

Malwa na kufilwa kwa mata,

N’atwe tubakulwa.

 

2. Ini mfwalanga taibungi ;

Makumi asatu.

Abapanyinwe mwan’Efile

Ku masa kwa babi.

 

3. Bafadishi na ba Yuda,

Abamusepela,

Abo shi su we Mwan’Efile,

Ika ku nkulusu.

 

4. Anwe boso beyi bande

Ndayi nulungule,

Ba mu miilo yoso bekale,

Bu balondji bande.

 

 

Cantique 68

1. Panamwene ino ntumbo,

Bakuku bande tambeyimone ;

Abo boso, ni mbashale

Anka mu mianda yabo.

 

*

Twikale n’obe, Twikale n’obe (kabidi)

 

2. A bakuku be mu mianda,

Lelo anwende nayo kuni ?

Yesu Mfumu beyitwele ;

Kala’akwa ku nkulusu.

 

3. Ngi mwitupe uno mwabi,

Wa kuyimbanga ino ngono,

Obe Yesu wetukwashe ;

Wekale’nka mwatudi.

 

 

Cantique 69

1. Yesu bakwile’shi, Ami nabene’u

N’eshinda, n’eyendo na muwa wa looso.

 

2. Takwi muntu akukafika kwi Yaya,

Kwashi mubande kufika kwibedi kwandji’mi.

 

3. Fidipi bamwipwishe eshi, a Mfumwetu,

Bandanga kwitulungula bini bi nshobe.

 

4. Yesu namu eshi, Fidipi tokumina,

Muntu banguku’mi, bapu kwiuka Yaya.

 

5. Kipindji bukata kinekala nenu,

Anwe mpa na lelo tanwibeukye bi Yaya.

 

6. Su nwibankumine, biabia nulame

Milangilo yoso inanenulungwile.

 

7. Biabia nakatekye kwi Yay’Efile

Akenutumine Muwa e Selelee.

 

8. Anka mubayimikile Mosese nyoka,

Mu kabaaka «eshi nutale kwadi nupande».

 

9. Na Mwana a muntu bayimikibwa biabia,

Eshi muntu amukumina akapanda.

 

10. Talayi mu Yoano kipindji ekumi

Na inanka, vese isamombo.

 

 

Cantique 70

1. Takwi kuku bu Yesu etu,

Su ngumune, su ngumune ;

Mungi teuku kutosh’eshimba,

Su ngumune, su ngumune.

 

*

Yesu awuku malwa etu

Etukunkusha nguba oso,

Takwi kuku bu Yesu Kilisto,

Su ngumune, su ngumune.

 

2. Takwi kuku bu Yesu bukata,

Su ngumune, su ngumune,

Na buwa bwe na kwipelesha,

Su ngumune, su ngumune.

 

3. Nsaa yoso Yesu e pepi netu,

Nsaa yoso, nsaa yoso ;

Sunga mbufuku taketulekye,

Nsaa yoso, nsaa yoso.

 

4. Aye afutala bakudimbwe su ?

Su ngumune, su ngumune.

Atambula balwishe boso ?

Su ngumune, su ngumune.

 

 

Cantique 71

1. Eshimba diande dibapu kwaluluka,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kanya kabamunyika munda mwande,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

*

Pa Yesu kuntwela munda, (kabidi)

Ne na kusepeela mafuku ande oso

Pa Yesu kuntwela munda.

 

2. Lukulupilo lwande lubatamine,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kuluba kw’eshimba diande kubalekyele,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

3. Kikudi e Selelee ngi musambi ande,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kwete kunkunkusha mwishinda di buwa,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

4. Ami ntankutshina lupongo lwa lufu,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kwakwa nambandjila eshinda dia mwiulu,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

 

Cantique 72

1. Nandji mushimine kala,

Yesu bansangwile’mi.

Bantwadile mwishinda,

Bampashishe ku bubi.

 

*

Aleluya. (kananka) x2

 

2. Bandesheshe kie kipeelo,

Pakumfwila ku mutshi,

Aye bayile mwiulu ;

Bantumine musambi.

 

3. Akafiki dingi-efuku

Kwenda nami mwiulu,

Mukushala na bapande ;

Mu kibalo k’Efile.

 

4. Nankyebe anka mu kukimba,

Bashimine mwishinda,

Bakalekye bubi bwabo ;

Bakumine Mfumwetu.

 

 

Cantique 73

1. Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakatengyela Yesu ;

Koso kwandji nantengyela Yesu,

Yesu koso kwandji namutengyela. (x2)

 

2. Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakayimbila Yesu,

Koso kwandji nakayimbila Yesu,

Yesu koso kwandji namuyimbila. (x2)

 

3. Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakatumbisha Yesu,

Koso kwandji nakatumbisha Yesu,

Yesu koso kwandji namutumbisha. (x2)

 

4. Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakafubila Yesu,

Koso kwandji nafubila Yesu ;

Yesu koso kwandji namufubila. (x2)

 

 

Cantique 74

1. Sha luendo lwa kwenda kw’Efile,

Twelamuna na Yesu,

Ngi akukunkusha mwishinda

Twelamuna na Yesu.

 

*

Twelamuna na Yesu

Tomupelanga Yesu,

Akakulama koso

Twelamuna na Yesu.

 

2. Su abakyebe kukulubisha,

Twelamuna na Yesu.

Lamata eshinda dipela,

Twelamuna na Yesu.

 

3. Mulangwile sung’omweshibwa,

Twelamuna na Yesu.

Bibi bianekale bu biya,

Twelamuna na Yesu.

 

4. Sunga kifuko kiakupwila

Twelamuna na Yesu.

Efuku dia mpungi okasepeela,

Twelamuna na Yesu.

 

 

Cantique 75

Meso a kutala kwi’ Efile,

Matwi akupusha eyi diaye ;

Ngao yakwenda mwishinda diaye,

Milomo ya kwimba lutumbu lwaye

Masa akukita kiakyebe,

N’eshimba dia kumukumina.

 

 

Cantique 76

N’eshinda, eyendo na muwa,

Yesu amba biabia.

N’eshinda, eyendo na muwa,

Yesu amba biabia ;

Kushi eshinda tookwenda,

Kushi eyendo tokuuka ;

Kushi muwa, twena muwa ;

Ne eshinda, eyendo na muwa,

Yesu amba biabia.

 

 

Cantique 77

Londa, londa, nakalonda Yesu,

Kwoso, kwoso nakamulonda ;

Londa, londa nakalonda Yesu ;

Kwoso kwankunkusha nakamulonda.

 

 

Cantique 78

Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya,

Tutumbishe Yesu.

Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya,

Tutumbishe Yesu.

 

*

Tutumbishe Yesu … Aleluya

Tutumbishe Yesu … Aleluya

Tutumbishe Yesu … Aleluya

Tumutumbishe !

 

 

Cantique 79

1. Tutumbisheyi Yesu, bana boso bakinga,

Aye etukyebe, aye etukyebe ;

Tutumbishe Yesu bana boso bakinga,

Aye etukyebe, aye etukyebe.

 

2. Tufubile Yesu, bana boso bakinga…

 

3. Tutekye kwi Yesu, bana boso bakinga…

 

4. Twimbile Yesu, bana boso bakinga…

 

5. Tumulonde Yesu, bana boso bakinga…

 

 

Cantique 80

Munda mwa eshimba diande,

Nena muloo wi bukata

Yesu Mfumwami e pepi n’ami

Ngi pa uno mwanda shi ne na muloo.

 

 

Cantique 81

Nanenufikishe mpibwe ya bantu,

Mpibwe ya bantu, mpibwe ya bantu ;

Nanenufikishe mpibwe ya bantu,

Su nwanandonde.

Su nwanandonde, su nwanandonde ;

Nanenufikishe mpibwe ya bantu,

Su nwanandonde.

 

 

Cantique 82

Kifulo kia Yesu ki buwa ngofu (x3)

Kifulo buwa !

Kwiulu ngofu, tokilanga kunundu,

Pashi ngofu, tokilanga mushi ;

Bukata ngofu, twefunyanga,

Kifulo buwa !

 

 

Cantique 83

1. Dialala, dialala,

Ebofu diande dialala kula ;

 

Ebofu diande dia bubi dibalala,

Na mase a Yesu.

Dialala, dialala,

Ebofu diande dialala kula.

 

2. Kibapono, kibapono,

Kita kiande kia bubi kibapono.

 

Milwisho yoso yibatoshibwa soo,

Kibapono, kibapono ;

Kita kiande kia bubi kibapono.

 

 

2. NGONO YA NTEKO

Cantique 84

1. Apeya ban’eshinda

Dia kwenda kwiulu

Kwi bu na kwalukila

Kw’Efile a kwiulu.

 

2. Pa bepakanya munda,

Mwanda wa mabi abo,

Biabia bu kufiuluka,

Mu mutamba wa bubi.

 

3. Apatekye bana nteko,

Kumpala a Efile,

Kwi bu kumukokyela,

Efile a bakinga.

 

4. Apasepelela bana,

Mwanda wa Mfumwabo,

Kwi bu kabanga pashi,

Ngono ya kwiulu.

 

5. Abu bungi bwa bana boso,

Ba sanga sobele,

Abamukyebe eyendo,

Banakumbane ‘kwa.

 

6. Panafikye bana akwa,

Kwa Yesu Kilisto,

Banelungushene wa

Kifulo kia Mfumu.

 

 

Cantique 85

1. Imana mwin’Efile,

Imana bwimane ;

Totshinaa kulungula

Mwan’aye Mfumwobe,

Na sunga bangi bantu

Abasepe mwanda waye,

Totshinaa kulungula

Muntu a Kabale.

 

2. Imana mwin’Efile,

Mwanda tawina moo

Otale Mfumu Yesu,

Bakuposola’be.

Satana tanakutwe,

Kusongiela ben’Efile

Talanga’be bobingi

Ku mase a Mfumwobe.

 

3. Imana mwin’Efile,

Twetumbikanga nya ;

Pelanga ngofu yobe

Ata yaye i poo.

Mafuku oso teka,

Ikala selelee ;

Bambala mianda ibi

Tolonda Satana.

 

4. Imana mwin’Efile

Mafuku oso mpa ;

Pangi mungi mwinwobe

Anapushe’yi diaye,

Su muntu bende kwiulu,

Bakakibwa kodi’be

Tonosepele n’aye ?

Kumpala a Mfumwobe.

 

 

Cantique 86

1. Ikala selelee, tekanga Mfumu,

Shala munda mwaye, ody’eyi diaye

Kimbanga bakuku bana b’Efile

Toyilwaa kukimba kukanya kwaye.

 

2. Ikala selelee, shala pepi n’aye,

Mutekie bupenka ku bufye,

Pa kutala Yesu onosepele,

Bakuku abatala efwanika diaye.

 

3. Ikala selelee, aye Mulombodi

Tambukanga n’aye mulongo waye,

Ku kumunamuna su nkubushito,

Londanga Mfumwobe, lamanga eyi.

 

4. Ikala selelee, mbinangu bioso,

Na munda mw’eshimba, tulanga eyi

Kikudi e selelee akutambushe,

Mpa nobe kutala Mfumu mwikumbi

 

 

Cantique 87

1. Basalayi ba Mfumu

Twimanenge poo ;

Ngoshi yatulwiya

Ina Satana.

Yesu, Mwembo etu,

Aketunisha

Ebendela dia Kilisto

Dina bukome.

 

*

Basalayi ba Mfumu

Twimanenge poo

Ngoshi yatulwiya

Ina Satana.

 

2. Talanga Ndafidi,

Tabadi na ngofu

Anka Ngoleata

Baipailwe.

Yesu bende ebedi,

Aye balula

Ngofu yoso ya Satana

Ku bisumanga.

 

3. Mianda ya Ndanyele

Muntu a pa nsenga

Ibetunisha’twe

Na kwituyiisha

Biabia ntambwe yoso

I bisumanga

Kwi mwin’Efile oso

Amutekye ye.

 

4. Mata na bilonda

Tabilombana

Ngoshi anka munda,

Ngoshi mwishimba

Atupela bubi

Bubakumbile’ye

Na bino twi bantu baye

Tumulonde’ye.

 

 

Cantique 88

1. Tubakumbana kuno,

Ngi kuteka nteko ;

Kwisesa pepi na Yesu

Ku lupuna lwa ntalo

Efile Mukulu etu

Balongiele lusa

Mwanda wa bena nyendo

Bena kubofula.

 

2. Tshite etu e kwanka

Bakidi bukata ;

Aye etwakwila biya

Ku matwi ‘Efile

Ntalo yaye ya Mwana

Ibakumbashibwa

Na mitekyelo yoso

Yatutekye eyendo.

 

3. Aye nabene babata

Mwishinda dia bantu ;

Batompelwe pa nsenga

Kushi bubi kuno

Biabia bakidi kwiulu

Kwa maulu oso

Pa mwanda wa kwakwila

Bena baye boso.

 

4. Biabia biatukumbana

Mwishina dia Yesu

Ku lupuna lwa lusa,

Ku mpala ‘Efile

Atuuku nteko yetu

Ayifiki kwiulu,

Ayikapushibwa kwakwa,

Ku matwi a Mfumu.

 

 

Cantique 89

1. Atwisesa pepi n’obe

Efile Mukulu etu ;

Mwishina dia Mfumu Yesu

Na biloba na lutumbu.

 

2. Bwetufunyu na kifulo

Bwetulesha lusa lobe

Mu mitambukilo yoso

Mwatuuku bulami bobe.

 

3. Mpungi ya Mfumu i pepi

Ya kwitwitanyina kwiulu,

Analukye ku makumbi,

Kwitutwala kwaye mwiulu.

 

4. Biabia biatwabila ngofu

Biatushakufwa’twe bufu ;

Anka kwimana poo kuno,

Bu bantu bobe beulu.

 

 

Cantique 90

1. Yesu bakitshine kini ?

Betupushishe lusa,

Ku kifulo kubafwile’ye

Ngi kukabila lufu.

Aye balukile kwa Yaya,

Mu kwitutekyela’twe

Balongamisha nshibo’ye

Eshi, nanebatweshe.

 

*

Yesu, Mfumwetu,

Eshina dia lutumbu ;

Twanakumone bukidi

Mfumu na Mupashani.

 

2. Betumono’twe ku lwendo

Lwa ben’Efile pashi ;

Betulama na talalaa

Na Kikudi e Selelee.

Apusha nteko ya bantu

Abamutekye kuno

Anebakalwile biya

Abende kwaye kwiulu.

 

3. Efuku diadia di pepi

Aye nabene bakula

Diatwanamone Mfumwetu

Mu kilengo kwiulu

Ntalo yaye ikile buwa

Yanetusepeleshe

Na twanefwane Kilisto,

Ku mpala a Efile.

 

 

Cantique 91

1. Konya manwi pashi, mwiyi a Kilisto,

Bibuwa kuteka ku mpala aye,

Mukuminwe eyendo ku meso a Yesu,

Tula meso obe kwaye kwiulu.

 

2. Peni popungila, topushanga epampa,

Anakupe ngofu ya kwimubila

Apakimbi bantu kukutshinisha,

Banda kumuteka, anakashe moo.

 

3. Su bakudimbila mianda ya madimi,

Takitanga bubi twalulanga eyi,

Yesu tadi pepi apusha nteko,

Eyi die di bwanga kukunisha poo.

 

4. Su kifuko kiobe kibakupele’be,

Su bakuku bobe babakusepe,

Babakitshine bia na Mfumwobe’au,

Aye ngi apusha lusa mwiulu.

 

5. Bibuwa kwabila kumumona ‘eyendo

Na kutentekiesha mwand’analukye

Teka namu bino mwiyi a Yesu,

Banda kwiyambila ku mpala aye.

 

 

Cantique 92

1. Yesu ne kumpala kwobe

Ami muntu shina ngofu

Nankutekye eshimba diya

Onkwatshishe lelo.

 

*

Onkwatshishe lelo (kabidi)

Nankyeb’ank’obe bupenka

Onkwatshishe lelo.

 

2. Yesu Mfumu we mbalo yoso

We mpana munkantshi mwetu

Oshadidile’nka netu

Onkwatshishe lelo.

 

3. Mitompo yoso ya Satana

I kwanka mafuku oso

Nena moo wa mpombo yayo

Onkwatshishe lelo.

 

4. Binobino nankutekye

Na mpolo ibungi meso

Mfumu opushe musase

Onkwatshishe lelo.

 

 

Cantique 93

1. Efile ni Mukunkushi

Eyi diaye di muloo munda

Mu mashinda oso anyende

Efile ngi Mukunkushi

 

*

Onkunkushe, onkunkushe

Efile Mukunkushi ande

Nakulupila eyi diobe

Efile ngi Mukunkushi.

 

2. Mu mpombo ob’ondama

Mu muloo we pepi nami

Mu mianda yoso ya pashi

Efile ngi Mukunkushi.

 

3. Nankyebe kulonda Yesu

Ankwate mu maboko’aye

Biabia mwishinda ntshina moo

Aye Mukunkushi ande.

 

4. Panfiki pepi na lufu

Efuku diongitanyina

Nasepeela kwenda nobe

Mwanda obe ngi ankunkusha

 

 

Cantique 94

1. Nanshimine kula kwimoo

Lelo naluka

Nankiengiesha muwa wande

Lelo naluka.

 

*

Naluka, naluka

Yaya nalukila mu lwendo

Onkukile bu mufubi

Yaya naluka.

 

2. Ne mwanobe balubile

Lelo naluka

Ongalule tandji mpika

Yaya naluka.

 

3. Nshe bayile ku kikutu

Mu kwata ngombe

Bakatshile mwana ngombe

A kumudisha.

 

4. Mwana mbedi pakufika

Badi na nsungu

Pa mwanda wa kukukila

Mwin’e baluka.

 

 

Cantique 95

1. Etulame katshunga sha lusa

Ku mema afukame ku kimwa

Etulame kanya na bufuku

Tatukulamunuka.

 

*

Eyendo, eyendo

Mwanda eshinda nobe nabene

Eyendo, eyendo

Tatukulamunuka.

 

2. Sunga makumbi ngashikie ewulu

Sunga lupapi lwa malwa alwele

Twina mwanda obe Mfumu Yesu

Tatukulamunuka.

 

3. Takumine malwa a pano pashi

Mwiulu tukatambule bwedi

Anka su muloo wi pano pashi

Mfudilo twina malwa.

 

 

Cantique 96

1. Ben’Efile kulupilayi ngoshi ibakaba

Lukumino ni ngabo Yesu akulwila

 

*

Kulupila tubadi mbufuku

Kulupila bubapu kutoka.

 

2. Mukwashi obe Yesu akwelele mwabi

Leka kukwatshibwa na moo akulama koso.

 

3. Yesu Mfumu sha lusa, Kuku’etu mukata

Takukwilwa mu malwa mpa na kumfudilo.

 

4. Su we mu ino ngoshi totshinanga malwa

Mfumu Yesu beyilwile ku ngulu a Kabale.

 

5. Tutwale ino nkulusu ya mianda ya malwa

Tulonde Mfumwetu Yesu mpa na kumfudilo.

 

 

Cantique 97

1. Tukwete kukuteka obe’Efile etu,

Etupe mwabi obe mu mashimba etu.

 

*

Etupe mwabi obe (kabidi)

Etupe mwabi, etupe mwabi

Ubalayile Yesu.

 

2. Yesu Mfumu sha lusa efubwile pepi

Twikale na bukome tukambile bubi.

 

3. Bwetulayile’obeshi talayi meso kwandji

Ami nenukitshine bioso bianukyebe.

 

 

Cantique 98

1. Nganga Mukata e pepi

Yesu a kusendela

Mutekye akakupwisha

Yesu Nganga Mupashi.

 

*

Ela ngono i buwa

Ngono ya kutumbisha

Eshina di’E dibakamba

YESU YESU YESU

 

2. Bubi bobe bubakidi

Fika nabo kwi Yesu

Biabia wekale muntu’E

Opush’eyi dia Yesu.

 

3. Leka bia kafilefile

Olonde bia Mfumwetu

Opele biadi mupele

Na mwabi okamono.

 

4. Ntumbo kwi Mwana a mukooko

Na mukumin’eyendo

Eshina di’E dia kifulo

Nankamulondo losoo.

 

5. Yawa nganga a bantu b’E

E kwanka kukupwisha

Ta mono yobe yakyebe

Ank’eshimba kulonda.

 

 

Cantique 99

Tusepelele Mupangi

Su bantu kwiulu, su mpashi

Yaya nabene na Mwana

Kikudi namu e selelee.

 

 

3. NGONO YA MESA A MFUMU

Cantique 100

1. Lelo abakumbana

Bena Kilisto,

Kumutentekyesha

Mwanda wa lufu.

Lufu lubafwile’ye

Lubetulesha

Yawa bamutumu

Ku mitwe yetu.

 

2. Yaya atutumbula,

Pa kushingika

Kifulo kiobe’be,

Na selelee soo

Ku selelee kwakwa,

Bomukupile,

Pa mwanda wetu’twe

Biakwitupasha.

 

3. Kifulo kiobe Yaya,

Kibamweneka

Munda mwa Mwan’obe,

Betufwidile.

Lelo kwi kinemo,

Ngi kutumbula

Eshina diobe, Yaya,

Mwanda wa Mwana.

 

4. Atwe tubebungu,

Mu kifulo kie

Kumutentekyesha,

Ku malwa aye.

Olo na pankatshi

Pe Mfumu Yesu,

Yawa e Muleshani

A Yaya mwiulu.

 

 

Cantique 101

1. Eshina ditumbikibwe

Dia Yesu Kilisto ;

Bangyele abamusamuna.

 

*

Eshi, Fwala, fwala, fwala

Kiobe kilongo.

 

2. Bana b’Efile ba pashi

Babasudibwa soo

????

 

3. Maumbo oso a bantu,

Bifuko bungi mba ;

Numulungule Mfumwenu.

 

4. Atukyebe kwikala akwa

Kumpala a Mfumwetu,

Kumutumbula na kwamba.

 

 

Cantique 102

1. Efile atumbikibwe,

Yaya a Mfumwetu ;

Aye betutule pepi

Nan’aye eyendo.

Aye betulumbulwile

Munda mwa Kilisto,

Milumbulwilo yoso

Ya buwa na kalolo.

 

2. Aye basangwile bantu

Bekale selelee,

Na kushi mwanda ubi

Mu kifulo kiaye

Bebasangwile namu

Ku mwanda wa Yesu ;

Kwibetanyina bana,

Kwibefwanisha au.

 

3. Takwi’nka mu Adami

Mubetwataye nya ;

Anka munda mwa Yesu

Mukuminwe akwa.

Ta kwi ku mikitshino

Kubetukumina’ye ;

Anka ku buwa bwaye,

Ku nkulo ya mase.

 

 

Cantique 103

1. Bopangile nsenga’yi,

Mweshi, nguba, nyenyenyi ;

Efile atukutumbula, Aleluya !

 

2. Obe Efile bomwene

Bubi bwetu mbukile

Botumine Mwan’obe, Aleluya !

 

3. Aye bayile ku lufu

Mwanda wa mabi etu ;

Bashikilwe mu nsenga, Aleluya !

 

4. Yesu tadi mukabe,

Bakabiile Satana,

Aye bakile bukome, Aleluya !

 

5. Aye batulwe mwiulu,

Ku lupuna lw’eulu

Yesu tadi Mfumwetu, Aleluya !

 

 

Cantique 104

1. Nani apwandjikila na kubuula,

Mukanda wa Efile Mukulu ?

Kumubadila mianda yoso mwamwa,

Na kufikisha mianda’yi pashi ?

 

*

Ntambwe a Yuda mupwandjikile,

Kishina kia Ndafidi kikudi ;

Anakabile bantu na Satana,

Anapudishe mianda yoso mpa.

 

2. Yoano badile’ye ngofu, mwanda

Washi mumone muntu bukidi ;

Aye pa kutala Mwana a mukoko,

Pepi na lupuna basepelele.

 

3. Yesu badi na mikofu kwakwa,

Ya lufu lwaye lwa ku Kabale ;

Tadi na ngofu na kapatupatu,

Kakulombasha mianda ya pashi.

 

4. Bantu be baye nukayimbe bino,

Bangyele boso nukumbane mba ;

Bipangwa bioso, kwiulu, pashi, muushi ;

Numutumbikye Mwana a mukoko.

 

 

Cantique 105

1. Patutala Yesu kwiulu,

Twi mu kumutumbula ;

Mwanda wa nkulusu aye,

Ubausha mashimba.

 

2. Mushi ngi bishingatshilo,

Bia kibengo na bubi ;

Kwiulu bwedi na bukata,

Bibapebwa Kilisto.

 

3. Yesu mupedibwe kuno,

Tamumonwe lusa nya ;

Yesu mukamiswe kwiulu,

Ena kukanyibwa akwa.

 

4. Efile balula mpala,

Pabadile Mfumwetu ;

Bino etaata di’Efile,

Aditembe mu Yesu.

 

5. Patutala atutumbula,

Mfumwetu a kifulo ;

Bino ngakutumbikibwa,

Pashi poso na mwiulu.

 

6. Munda mwetu mutumbule,

Nshe na Yesu ku nkwasa ;

Na biloba na kuyimba,

Kwi Yaya na Mwana’ye.

 

 

Cantique 106

1. Abayimbi mwiulu… Aleluya !

Kwi Kilisto Mfumwetu… Aleluya !

Aye betusula’twe,

Aye betukula’twe,

Na betupasha’twe,

Na betupasha’twe Aleluya !

 

2. Aye e na kifulo… Aleluya !

Yesu betufwidile… Aleluya !

Tabapwandjikile’ye,

Twanamunemekye’ye

Ku mpala a Shaye,

Ku mpala a Shaye Aleluya !

 

3. Bena kuno nubushe’yi… Aleluya !

Ngi kumuyimbila’ye… Aleluya !

Atwakula na ngofu,

Bu bantu be mwiulu,

Eshi Mfumwetu’u ;

Eshi Mfumwetu’u Aleluya !

 

4. Bayikile ku nyembo… Aleluya !

Shaye bamubushishe… Aleluya !

Ku lupuna lwi buwa,

Ngi kubamukamisha,

Biadia kutumbikwa ;

Biadia kutumbikwa Aleluya !

 

5. Anaikye pa nsenga… Aleluya !

Bantu baye be naye… Aleluya !

Anabumbe maumbo,

Na bukome bwi buwa,

Anadye bumfumu ;

Anadye bumfumu Aleluya !

 

 

Cantique 107

1. Yesu Mfumwetu boshala,

Ku lupuna lw’eulu.

Kalakala boyikile,

Ku kilele ku lufu.

Anka sunga bantu boso,

Babakupele’be kuno ;

Efile basepelele,

Pa kukwata na muwa.

 

2. Mfumu atukutumbula,

Mwanda ubwetufwila ;

Bosemwine mabi etu,

Bwetupashishe kwakwa.

Atwe namu bantu bobe,

Tukupile’twe bikufu,

Tunemekye, eshina diobe ;

Mfumu Yesu Kilisto.

 

3. Mfumu Yesu tatwiuku,

Kutumbula biya nya ;

Mayi etu abakutwa,

Tangapwandjikile nya ;

Ank’atuku kukumbana,

Na kutentekyesha lufu ;

Lufu lw’obe lubofwile,

Kwitulesha kifulo.

 

4. Yesu, obe bolombana,

Na kutwela mwiulu ;

Bolombana namu biabia,

Na bukata n’etaata.

Ben’Efile tumwimbile,

Tumutumbule bikufi ;

Twishingile, tutumbikye

Mfumu Yesu Kilisto.

 

 

Cantique 108

1. Efile akyebe bantu,

Betutumine’twe Mwana ;

Sunga patubadi tatwina,

Kantu ka kalolo munda.

 

*

Lusa, lusa ! lubetumwene Efile,

Kifulo, kifulo ! Kibetukyebele’ye.

 

2. Yesu betufwidile,

Betukashidile’twe mase ;

Anka biabia betukudile,

Ku nkulo ya lufu lwaye.

 

3. Atwe tubadi bafwe,

Tatubadi baukye muwa ;

Anka pakutala mikofu,

Ya Yesu twina talalaa.

 

4. Shaye bamubushishe,

Bamukanyine kwiulu ;

N’atumutumbula bikufi,

Kwadi mu maulu kwiulu.

 

5. Bino patudi kuno ;

Twakyeba kulonda Yesu ;

Kukita mufubo wa Mfumu,

Mpa n’efuku dia kinemo.

 

 

Cantique 109

1. Atusepela Mfumu Kilisto,

Tadi ku mboko ya Shaye mwiulu ;

Bayile kwakwa mwanda wa lufu,

Lubafwile’ye ku nkulusu.

 

2. Mfumu a kifulo betufwidile,

Aye badi pashi na eshimba poo ;

Bafwile kwakwa, betukudile,

Na mase aye kwi yaw’abubi.

 

3. Babamupene kwi mwiyi yawa,

- Yudashi, bayile’ye na Yesu ;

Babamwanyine na mishinga nkoo,

Babamudimbile bisumanga.

 

4. Meeba, babatule ku mutwe we ;

Mata, -babamweleo ku mpala ;

Babamusengye, babamusepe,

Kukumba kwaye baipayilwe.

 

5. Kunyima kubafwile Kilisto,

Babamutapile mu lubafu ;

Mase aye abapalakene,

Nkulo ikata tubapashibwa.

 

6. Efile bakabile Satana,

Bamwishishe, bakamishe Yesu

Kilisto ku lupuna lwa kwiulu,

Kwatwanamunemekye Mfumwetu.

 

 

Cantique 110

1. Kwi Mfumu Yesu Kilisto

Kwatuuku Efile Mukulu ;

Bafikile kwitulesha

Mubetukyebele akwa.

 

*

Aye ngi betuukisha

Aye betulesh’eshimba

Dia kifulo, d’Efile Yaya.

 

2. Kushi Kilisto Mfumwetu,

Twina mufito fututuu ;

Sunga tubadia kukimba,

Tatubadia kumufiula.

 

3. Kushi Mwana, nani muntu

Analeshe Efile Shetu ?

Yesu ekudi bupenka,

Betulambukisha biya.

 

4. Atupusha mianda bino,

Atutala mikitshino ;

Atumono mubakitshi

Ngi kulumbula balwishe.

 

5. Biabia lufu lwa Mfumwetu

Lubetuukisha Nshetu

Alo ngi lupwandjikile,

Na kwitupasha eyendo.

 

6. Efile botumbikibwa

Munda mwa Mwan’obe Yesu ;

Bakabile fumu a nsenga’yi,

Bamufinyine mutwe’we.

 

 

Cantique 111

1. Nani namu muntu u,

Batemunwa Kilisto ?

 

*

Aye Yesu, Mwan’Efile,

Atupusha mwanda waye ;

Tunemekye Mfumwetu,

Yamwa ! Yamwa ! Kilisto.

 

2. Nani yawa apasha,

Bantu be na bilema ?

 

3. Nani alambukisha,

Mianda yoso yi buwa ?

 

4. Nani adidi mpolo,

Na benaye ku nyembo ?

 

5. Nani atekye Shaye,

Mwanda wa lufu lwaye ?

 

6. Nani betufwidile,

Ku mutshi ukingame ?

 

7. Nani ku lupuna’akwa,

Abumbaa basha nsenga ?

 

 

Cantique 112

1. Mwana a mukoko’Efile,

Mfumu Yesu,

Aye betukula nkulo,

Mfumu Yesu,

 

Bapudikwe ku nkulusu,

Bashikilwe mwina lufu,

Bakamiswe mpa n’eulu,

Mfumu Yesu,

 

2. Mwana a mukoko’Efile,

Mfumu Yesu,

Bakanyibwa na kinemo,

Mfumu Yesu,

 

Atwe namu bantu baye,

Babaata bu bena baye,

Kikanyino ku mpala’Shaye,

Mfumu Yesu,

 

3. Mwana a Mukoko’Efile,

Mfumu Yesu,

Bapelwe kwibediebedi,

Mfumu Yesu,

 

Aye namu analukye,

Ngi kubusha bantu baye,

Abatala, sunga bafwe,

Mfumu Yesu,

 

4. Mwana a mukoko’Efile,

Mfumu Yesu,

Anaikye na bukome,

Mfumu Yesu,

 

Kubumba bantu pa nsenga,

Baba bashabakumina,

Banatshine kumumona,

Mfumu Yesu.

 

 

Cantique 113

1. Mase a Yesu, Mwan’Efile,

Muulo ukata ;

Auku kukasha bantu, balwishe,

Ku bubi.

 

2. Mase a Yesu abafwisha

Kisendelelo ;

Muntu akumina, bapukupashwa

Eyendo.

 

3. Mase a Yesu Mukulani,

Apwandjikila,

Ngikumutula ku mpala’Efile,

Na talalaa.

 

4. Mase a Yesu anekale

Kisadikilo ;

Twanamwimbile ; patudi kwaye,

Na muloo.

 

 

Cantique 114

1. Aba Yaya, atwisesa,

Kodi’be na talalaa,

Tubakumbana kwishina,

Dia Kilisto Mfumwetu.

Na tubaseshibwa pepi,

Tubabingi mu Yesu ;

Kikudi kiob’akitulesha,

Mwa kukwabila Nshetu.

 

2. Kalakala bu balubi,

Tubaaubile kula ;

Nka ku ntalo na kifulo,

Tubaalushibwa biya.

Bwetulekyela mabi etu,

Bwetufifi na muloo ;

Mbwisha, ngombe na sabato,

Na kumunue kakano.

 

3. Aba Yaya ! atwishingi,

Na bangyele mwiulu ;

Atwiyi kifulo kiobe,

Munda mwa Mfumu Yesu.

Na pakukumbana akwa,

Bana boso bakule ;

Wa kifulo kiobe Aba,

Ku lupuna lw’Efile.

 

 

Cantique 115

1. Eshina di «Muina mpe»,

Dia Yesu, Mwan’Efile ;

Pano pashi, mukokye,

Aleluya, Mupashani.

 

2. Aye bayile ku lufu,

Betwatshile nkulusu ;

Mpombo yetu na bufu,

Aleluya, Mupashani.

 

3. Mupudikwe kwiulu ;

Eyi diaye «kubapu»,

Binobino e mwiulu ;

Aleluya, Mupashani.

 

4. Tubadi babofule,

Munda mwetu bubi mba ;

Anka’ye betupasha,

Aleluya, Mupashani.

 

5. Pafiki’ye na ngofu,

Mu kudia bwaye bumfumu ;

Anatumbe, Mfumu au,

Aleluya, Mupashani.

 

 

Cantique 116

1. Yesu Mfumu atukumbana,

Mwanda wa ntalo yobe ;

Bwetukaka ku mashimba,

Na binangu kabidi.

 

2. Tubalekye mianda pasha,

Ya nsenga’yi, ya bantu ;

N’obe nabene e munda,

Ngi kukumbana n’etu.

 

3. Tutentekyeshe binangu,

Pa kubala dimpa’di ;

Muboyile mpa na lufu,

Na bobuku kabidi.

 

4. Kifulo kiobe kishale,

Kibakitshi mufubo ;

Wa kwitusesa’twe pepi,

Na Shobe, aye e Nshetu.

 

5. Mase abalala pashi,

Abetusula’twe soo ;

N’atutomo kipulu’ki,

Akilesha kifulo.

 

6. Tubapusha mwenyi kuno,

Wi kumwanda w’eulu,

N’atubwele shi, kifulo,

Ki biaashi na muloo.

 

7. Bibuwa kushala n’obe,

Bwa kupusha eyi diobe ;

Buwa namu kwishingila,

Yawa Nshetu na Nshobe.

 

 

Cantique 117

1. Akishimisha bubi ni nkini ?

Mase a Yesu, Mupashani,

Akisul’eshimba diobe kini ?

Mase a Yesu Mfumwetu.

 

*

Bukome bwa mase a Yesu,

Bukome… Bukome…

Bukome bwa mase a Yesu,

Abuuku kwitusula soo.

 

2. Akyebe kwenda kwiulu nani ?

Mase a Yesu, Mupashani.

Akyebe kupasha bantu boso,

Abo abamutengyela.

 

3. Akisemuna bushito nkini ?

Mase a Yesu, Mupashani,

Bushito bwa mianda yetu ibi ;

Mase a Yesu Mfumwetu.

 

4. Pabadi Yesu kwiulu kwa mutshi,

Bakuminyine kumweshibwa ;

Mase aye abapalakene,

Biadia kwituposol’atwe.

 

 

Cantique 118

1. Mfumwetu sha ntumbo,

Atulangwila ‘nk’obe ;

Atwimana ku ngao yobe,

Mwanana a mwiulu.

 

*

Atutumbish’ank’Obe,

Sha matalwa akile. (kabidi).

 

2. Mwanana sha miuwa yetu,

Bofikile mu kufwa, kifulo

Kia Yaya Efile, Bwetufwidile lusa ;

Atukutumbisha botwele malwa etu.

 

3. Dino efuku dia ntumbo,

Atulangwila ank’Obe,

Pa mwanda bosangukile, bokabile

Mashama. N’Obe atukulupila,

Lelo na kumfudilo.

 

Cantique 119

1. Yesu e ku Kabale

Ku mbalo ya mpombo

Ako nyi nsulo yande

Nyi nsulo ya mwabi.

 

*

Nkulusu, nkulusu

Ntumbo yande kwanka

Mpa na pa kutambulwa

Kodi be mwiulu.

 

2. Pepi na ku nkulusu

Eshimba’adisusu

Anka mwanda wa lusa

Bompele’mi mwabi.

 

3. Ku mutshi wa nkulusu

Kupudikwe Yesu

Mas’aye na mema ngi nkulo

Ngi nkulo ya mwabi.

 

4. Mwanda wa uno mutshi

Nankukulupila

Ompe ‘mi anka muloo

Wa bipwa na bipwa.

 

 

Cantique 120

1. Tala ku Kabale Omone Mupashietu

Betutwadile mianda ya bubi,

Ku mutshi wa malwa ababambile Yesu

Mululame kufwila babi.

 

*

Talayi biabambwa

Anka bi na lusa

Mwan’Efile nkufwila

Mululame kufwila babi.

 

2. Miolo ila imoo ikokole mu masa

Mpa na ku ngwa namu yatubula

Yesu Mwan’Efile basumbwile mas’aye

Kukyeb’anka bwa kwitupasha.

 

3. Efile Mukulu nkini kibondekyela?

Bibakwile pa kumona malwa

Kutentekwa kiita kya mianda yetu yoso

Pa kufwa nkwakula shi «kubapu».

 

 

Cantique 121

1. Mase aneme a Yesu, a ku Kabale

Asumbukile balwishi: ami n’obe

 

*

Mase aneme a Yesu

E muloo ukata, okumine

Otwele’mo otoshibwe.

 

2. Mase aneme a Yesu aakakusula

Okulukile mwishiba otokie soo

 

3. Twi batwelwe mbulungantu bwa Mfumu Yesu

Mwatudi baposodibwe ku milwisho

 

4. Mu bukome bwa ano mase atukambila

Bubi na wini Mfumwabo ni Satana.

 

 

Cantique 122

1. Kifulo kiobe Mwanana

Botwele mu lufu

Kwitukasha ku bupika

Kutshiba lukano

 

2. Bosemwine’be bushito

Bupenka Mwanana

Mufito bubi na mpombo

Na nsungu y’Efile

 

3. Mpombo ibapone koodi

Ibapudishibwa

Lelo twin’atwe kwikisha

Obe mu kilengo

 

4. Akwa mu nshibo ya Yaya

Twana kuyimbile

Anka ku mbalo ya lufu

Twanakusamune.

 

 

Cantique 123

1. Ku mesa obe Mwanana,

Eyi diobe nwantentekiesha

Tatwina ungi mwanda nya

Anka kukutentekiesha

 

2. Mwan’a kifulo ‘Efile

Bopu kwitukula’atwe

Bwa kukumbasha kinangu

Ki mwishimba dia Nshobe

 

3. Bwepanyin’obe nabene

Eyi dino dishale netu

Miuwa yetu ngiobe Mfumu

Ya kukita bu kiokiebe

 

4. Bwepanyine olo Mfumu

Tubelamika’nka kodi

Bwa nkukwatshila mufubo

Mpa n’efuku dia kwikisha.

 

 

Cantique 124

1. Mupashi e buwa kini nampete’mi

Belongiele elongo bwande,

Muwa we ushi na bubi batushishe

Pa nkufwila ‘mi ku mutshi.

 

*

Mubambwe ku mutshi bwande (kabidi)

Bantwadile bushito bampashishe

Mubambwe ku mutshi bwande.

 

2. Balekyele ntumbo ya mwiulu,

Kukumbasha kinangu ki’Efile

Bafutshile muulo ukata

Mwanda wa nkusangasha.

 

3. Mudidikwe, musengwe pa nsenga

Mwanda wa mabi ande oso

Basemwine kukumba kwande

Nkufwila bwa kumpasha’mi.

 

4. Kipandjilo kioso bakumbeshe

Mfumu Yesu baile mwiulu

Analukye na bukome boso

Kwata bakuminwe baye.

 

 

Cantique 125

1. Kilisto panalukye

Mu kwata bantu baye

Twana mubandjile akwa

Bu mubetufwidile (kabidi)

 

2. Mupashani Mukata

Anabushe bakumine

Ba balele mu nyembo

Anende nabo kwiulu (kabidi)

 

3. Aye anatumbishibwe

Twana mwele tukuwa

Yaya etu asamunwe

Mwanana’etu a loso (kabidi)

 

 

Cantique 126

1. Nankumina ‘eyi diobe lelo

Biabia mfikie kodi

N’eshimba dipwe kwilanga

Ngi nkutentekiesha.

 

2. Nankumbasha eyi diobe

Pa kubala dimpa

Na pa kutoma ekopo

Ngi nkutentekiesha.

 

3. Nanshinkamisha lufu’lu

Na mpombo ibomwene

Pa mutshi upingushene

Nankutentekiesha.

 

4. Bomfwidile obe bompele

Muwa ushi mpwilo

Mpa na p’efuku dia lufu

Nantutentekiesha.

 

 

Cantique 127

1. Amwa mu nyembo ye mubadi mulale

Endjila kubuka Mupashani !

 

*

Babukile ku lufu

Na bukome bukile Satana

Babukile kunundu kwa lwaye lufu

Binobino ena muwa kwiulu

O muloo, O muloo aleluya amen !

 

2. Bantu balame, nyembo i mwasa

E mupwe kubuka Mupashani !

 

3. Yesu ena Ngofu, kukila lufu

Tandumubambile Mupashani !

 

 

Cantique 128

Nantentekiesha Yesu

Mupash’ande (kabidi)

Bantwadile bushito bwande bampashishe,

Nantentekiesha Yesu Mupash’ande

 

 

Cantique 129

1. Basanguka (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

2. Mashama e mwasa (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

3. Ena Muwa (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

4. Yesu atala (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

 

Cantique 130

Pa kutentekiesha kye kifulo

Pa kwitufwila ku nkulusu

Mashimba etu aayimbi

Ntumbo kwi Mfumwetu.

 

Cantique 131

1. Nantulu’mi Mfumu Yesu,

Mwishimba diande

Kutshina tala nayilwa

Lusa ku Kabale.

 

*

Su nailwa Ngestemane

Su nailwa malwa obe

Su nailwa kifulo kiobe

Ne muntu a kapesha.

 

2. Madiya badi n’eshimba

Kukupa bineme,

Bamwene mashama mwasa

Bopu kusanguka.

 

3. Nankyebe nkutumbisha

Na ntumbo ikata

Bibakitshine Madiya

Ondeshe Kabale.

 

4. Ompe eshimba Mfumu Yesu,

Kutwala nkulusu

Sunga ekala bushito

Bomwenene mpombo.

 

 

Cantique 132

1. Yesu Mfumwetu atukutumbula

Mushadikwe ku lupuna mwiulu

Kumpala kobe nkubwetulengiele

Ta biatubwela’twe biya lelo.

 

2. Bofumankana na ngofu ya lufu

Boponeshanga bukome Mfumu,

Na biabia tatukyebe’twe kuleka

Kukwishingila biloba bino.

 

3. Sunga kwipusha wa muntu kw’Efile

Eshi muntu e namini Mfumu ?

Aye anakule bukidi wa Yesu,

Badi ku lufu bino e mwiulu.

 

4. E ! Mwanda wawa ubakidi buwa,

Obe ngi mutwe wa bintu bioso ;

Mutwe kabidi wa Kakongie kobe

Mwina Kabale tadi Mftunwetu.

 

 

Cantique 133

1. Efile, botumbikibwa Mu

Mwanobe Kilisto ;

Binobino bosepela

Kumutumbika kwiulu.

Mwanobe mupwandjikile

Na kufwala kilongo.

 

2. Mwiya uboele Obe,

Wibuwa, eshi. Yawa

Bapelwe pano pa senga,

Atumbe mpa n’eulu.

Biabia mwina Nasalete

E Fumu a kwiulu.

 

3. Mungi nguba twanamone

Bantu boso ba kuno,

Na bangiele na bikudi

Be mushi mwa Fumu’u ;

Bena senga, ben’eulu,

Baneshingile Yesu.

 

4. Anka Yaya, bweuukisha

Binobino wa Yesu ;

Tubamubwela Fumwetu,

Tubakonyo manwi etu ;

Kwi muloo na kwi kalolo,

Aye kutumba mpa n’eulu.

 

 

INDEX

Aba, Yaya atwisesa                                                                           114

Abaimbi mwiulu                                                                               106

Akishimisha bubi ni nkini ?                                                              117

Akwa kwetu mwiulu                                                                            2

Alelu, alelu, aleluya !                                                                          78

Aluka, aluka, kukini okyebe                                                               19

Amwa mu nyembo ‘ye mubadi mulale                                              127

Apeya ban’eshinda                                                                             84

Atubala mu mukanda                                                                         56

Atusepela Mfumu Kilisto                                                                  109

Atwisesa pepi n’obe                                                                           89

 

Baikile Mwiulu                                                                                     9

Bantu boso ba pano pashi                                                                   50

Basalayi ba Mfumu                                                                             87

Basanguka, basanguka, alleluya                                                        129

Ben’Efile kulupilayi ngoshi ibakaba                                                    96

Ben’Efile tabende akwa                                                                        3

Binobino twina kuku                                                                          25

Bopangile nsenga’yi                                                                          103

Bulayi meso enu nutale                                                                       51

 

Dialala, dialala                                                                                    83

Dino elampi diande namunika                                                            65

 

Efile ande, Mulami ande                                                                     64

Efile akyebe bantu                                                                            108

Efile antumbikibwe                                                                           102

Efile batumu eyi                                                                                 14

Efile, botumbikibwa                                                                         133

Efile lumbula mashimba                                                                       4

Efile Mukata aye ena ngofu                                                                  1

Efile ni mukunkushi                                                                           93

Efile yaya enulame                                                                              31

Eshimba diande dibapu kwaluluka                                                     71

Eshimba dia Yesu buwa                                                                     53

Eshina di mwina mpe                                                                       115

Eshina ditumbikibwe                                                                        101

Etulame katshunga sha lusa                                                                95

 

Fika mwana kwi Yesu                                                                        37

Fika mwina bubi, fika                                                                        24

 

Ikala selelee, tekanga Mfumu                                                              86

Imana mwin’Efile, imana bwimane                                                    85

Ino mikanda y’Esambi dipya                                                              63

 

Kilisto panalukye                                                                              125

Kifulo kia Yesu ki buwa ngofu                                                           82

Kifulo kiobe mwanana                                                                     122

Ku mesa obe mwanana                                                                     123

Ku kibangilo kia nsenga                                                                     55

Ku angi mapia kwi bantu                                                                    26

Ku Beteleme a Yudiya                                                                        23

Kukw’etu a bakinga                                                                            33

Kwa Yesu Mfumu                                                                              11

Kwi kibundji ki buwa bukabe                                                            61

Kwi Mfumu Yesu Kilisto                                                                  110

Konya manwi pashi                                                                            91

 

Lelo abakumbana                                                                             100

Londa, londa                                                                                      77

 

Mase aneme a Yesu a ku Kabale                                                       121

Mase a Yesu mwan’Efile                                                                   113

Maumbo oso a pa Nsenga                                                                   40

Meso a kutala kw’Efile                                                                       75

Mfumu Yesu Kilisto                                                                           15

Mfumu Yesu, Mfumu Yesu                                                                22

Mfumwetu sha ntumbo                                                                     118

Mfumwetu tatukyebe nya                                                                   42

Mulombodi a lufu lwa Yesu                                                               67

Munda mwa eshimba diande                                                              80

Muntu oso alungula Kilisto                                                                 13

Mu nsenga ya kw’Efile                                                                       62

Mupashani Kilisto bakankile akwa                                                     27

Mupashi a buwa kini nampete’mi                                                     124

Mwana a mukoko ‘Efile                                                                    112

Mwanda ubafu Yesu Kilisto                                                               20

Mwanda wa Yesu Mupashi etu                                                           44

 

Namfwele kilamba kibadi mako                                                         59

Namono kutunduka kw’efuku dia ntumbo                                         57

Nandji mushimine kala                                                                       72

Nanenufikishe mpibue ya bantu                                                         81

Nani anasepeele kulonda                                                                    17

Nani andji n’e mwiulu                                                                        48

Nani apwandjikila na kubula                                                            104

Nani namu muntu’u                                                                          111

Nankumina ayi diobe lelo                                                                 126

Nanguku eyendo eshi Yesu                                                                30

Nantulu’mi Mfumu Yesu mwishimba                                               131

Nanshimine kula kwi moo                                                                  94

Nanshimine’mi mu bubi                                                                     38

Nantentekyesha Yesu Mupashi ande                                                 128

N’eshinda, eyendo na muwa                                                               76

Nganga mukata e pepi                                                                        98

Nshetu tweshanga eyi                                                                         34

Ntankyebe su kamono su bulolo kuno                                                29

Ntshi mwa kupusha’mi bufu                                                              39

 

Pababaipwishe Yesu                                                                           52

Pabafikile ba nyinaye na Yesu                                                            41

Pakumbesha nkamwitabe                                                                   73

Pakutentekyesha ki’E kifulo                                                             130

Panafikye, panafikye                                                                          12

Panamwene ino ntumbo                                                                     68

Patutala Yesu kwiulu                                                                            5

Ponwekale bofiki kubofula                                                                16

Patwanakende amwa mwetu mwiulu                                                  46

Ponokashibwe kokuno                                                                         6

Popusha Mfumwobe Yesu akwitanyina                                              54

Pusha eyi dia Mfumu                                                                            5

 

Sha lwendo lwa kwenda kw’Efile                                                       74

Su otaa mabi obe oso                                                                         60

 

Ta kwi kuku bu Yesu etu                                                                   70

Tala ku Kabale omone Mupashi etu                                                  120

Tala kwi’wa Mupashani                                                                      43

Tubakumbana kuno                                                                           88

Tubapusha, tubapusha                                                                        28

Tubapusha Mukandu                                                                          32

Tukwete kukuteka ob’Efile                                                                 97

Tulo mu Yesu ngi tulo                                                                        10

Tutumbisheyi Yesu bana boso bakinga                                               79

Tunangushene lufu                                                                             49

Tusepelele Mupangi                                                                            99

 

Yaya a lusa diob’eyi                                                                           36

Yesu aye Mupashani                                                                           21

Yesu aye mwan’Efile                                                                            8

Yesu bakitshine kini ? -                                                                      90

Yesu bakwile ‘shi ami nabene’u                                                         69

Yesu e ku Kabale                                                                              119

Yesu fwala kiobe kilongo                                                                   45

Yesu Mupashani ande e buwa                                                            47

Yesu Mupashani aye akyebe                                                               18

Yesu Mupashi a balwishe                                                                   35

Yesu Mfumu atukumbana                                                                 116

Yesu Mfumwetu atukutumbula                                                         132

Yesu Mfumwetu boshala                                                                  107

Yesu ne kumpala kobe                                                                       92

Yesu ni’eshina di buwa                                                                        7

Yesu we ngabo yande                                                                         66

 

Zakayo badi muntu mwipi                                                                  58