MUKANDA YA TATU YA YOANI

1 Mono mununu me sonikila nge Gayusi, mpangi ya zolama, yina mono ke zolaka kati na kieleka.

2 Mpangi ya zolama, mono ke zodila nge kufuluka na mambu yonso ye nde nge kuvanda na mavimpi ya mbote, bonso moyo na nge ke kufuluka ; 3 sambu mono yangalalaka ngolo kibeni ntangu ba mpangi kwisaka ye taka kimbangi ya kieleka na nge, inki mutindu nge ke kutambula kati na kieleka. 4 Mono ikele na kiese ya nene kuluta yai ve, ikele nde mono kuwa nde bana na mono ke kutambula kati na kieleka. 5 Mpangi ya zolama, nge ke kusala na nkwikamanu na yina yonso nge ke kusala na ba mpangi, ye yina [ata na ba nzenza], 6 ba yina taka kimbangi ya zola na nge na ntwala ya dibundu, ye nge ta kusala mbote na kufidisa bo na mpila ya kufwana na Nzambi, 7 sambu bo basikaka sambu na zina, na kubakaka kima mosi ve na ba yina ya makanda. 8 Beto mpi, beto fetele kuyamba bantu ya mutindu yai, na mpila nde beto kusala kimvuka ti kieleka. 9 Mono sonikilaka dibundu kima mosi ; kansi Diotelefi, yina ke zolaka kuvanda muntu ya ntete kati na bo, ke kuyamba beto ve ; 10 yo yina, kana mono kwisa, mono ta kuyibuka bisalu yina yandi ke kusala na kutaka ba ndinga ya mbi sambu na beto ; ye, na kuvandaka na kiese ve na yina, yandi mosi ke kuyamba ve ba mpangi ye ke kukanga nzila na ba yina ke zola [kuyamba bo], ye ke kula bo na dibundu. 11 Mpangi ya zolama, kulanda mbandu ya mambu ya mbi ve kansi ya mbote. Yina ke kusala mambu ya mbote ikele ya Nzambi ; yina ke kusala mambu ya mbi me monaka Nzambi ve. 12 Demetiliyo ikele na kimbangi ya bantu yonso ye ya kieleka yo mosi ; ye beto mpi beto ke kutela yandi kimbangi : Ye nge ke kuzaba nde kimbangi na beto ikele ya kieleka.

13 Mono vandaka na mambu mingi ya kusonikila nge, kansi mono me zola ve kusonikila nge na tinta ye lapi[1], 14 kansi mono ke kutula kivuvu ya kumona nge na ntangu fioti ye beto ta kutubana na munoko. 15 Ngemba kuvanda na nge. Banduku ke kupesa nge mbote. Pesa ba nduku mbote, konso muntu na zina na yandi.


 

[1] Kisonikini.