MUKANDA YA ZOLE YA YOANI

1 Mbuta ya dibundu [me sonikila] nketo ya solama ye bana na yandi, yina mono ke zola kati na kieleka, —ye kaka mono mosi ve, kansi mpi ba yina yonso me kuzaba kieleka, 2 —na kikuma ya kieleka yina ke kuzinga kati na beto ye yina ta kuvanda ti beto kimakulu. 3 Dienga, mawa, ngemba ta kuvanda ti beno katuka na Nzambi Tata ye katuka na Mfumu Yezu Klistu Mwana ya Tata, kati na kieleka ye [kati na] zola.

4 Mono yangalalaka ngolo na kumona bana na nge ya nkaka na kutambulaka kati na kieleka, bonso beto bakilaka yo lutumu katuka na Tata. 5 Ntangu yai, ô nketo, mono ke kulomba na nge, ve bonso na kusonikilaka nge lutumu ya mpa, kansi yina beto bakaka tuka luyantiku, nde beto kuzolana ba mosi na ba ya nkaka : 6 Yai ikele zola nde beto kutambula na mpila ya ba lutumu na Yandi. Yai ikele lutumu, bonso beno kuwaka yo tuka luyantiku, na mpila nde beno kutambula kati na yo ; 7 sambu ba vidisi mingi me basika kati na insi—ntoto, ba yina ke kutuba ve Yezu Klistu na kwisaka na nsuni : Yandi yina ikele muvidisi ye ntedimini Klistu. 8 Beno kudikeba na beno mosi, na mpila nde beto kuvidisa ve yina beto salaka, kans inde beto kubaka lufutu ya mvimba. 9 Konso muntu yina ke kunata [beno] na ntwala ye ke kuzinga ve kati na malongi ya Klistu, ikele na Nzambi ve. Yandi yina ke kuzinga kati na malongi, yandi yina ikele na Tata ye na Mwana. 10 Kana muntu mosi kukwisa na beno ye kunata ve dilongi yai, beno yamba yandi ve na nzo na beno ye beno kupesa yandi mbote ve, 11 sambu yina ke kupesa yandi mbote ke vukana na bisalu na yandi ya mbi. 12 Na kuvandaka na mambu mingi ya kusonikila beno, mono zolaka kusala yo ve na mukanda ye na tinta, kansi mono ke kutula kivuvu ya kwenda kuna na beno ye kutubana na munoko, na mpila nde kiese na beto kuvanda ya kulunga. 13 Bana ya mpangi na nge ya nketo ya solama ke kupesa nge mbote.