MUKANDA YA POLO NA FILEMONA

 

1 Polo, muntu ya boloko ya Yezu Klistu, ye mpangi Timoteo, na Filemona, zolama ye mpangi na beto ya kisalu, 2 ye na mpangi ya nketo Afia, ye na Alisipo mpangi na beto ya mvita, ye na Dibundu yina [kevukanaka] na nzo na nge : 3 Dienga ye ngemba na beno, ya me katuka na Nzambi Tata na beto ye na Mfumu Yezu Klistu !

4 Mono ke kutonda Nzambi na mono, na kutangaka ntangu yonso zina na nge na bisambu na mono, 5 na kuwaka nsangu ya zola ye ya lukwikilu yina nge ikele na yo na Mfumu Yezu ye sambu na ba Santu yonso ; 6 na mpila nde kintwadi na nge kati na lukwikilu lenda kusala na kuzabaka mbote yonso yina ikele kati na beto na yina me kutala Klistu Yezu. 7 Sambu beto ikele na kiese ya  nene ye kupesama kikesa ya nene na zola na nge, sambu nde ba ntima ya ba Santu pesamaka kikesa na nzila na nge, mpangi.

8 Yo yina, na kuvandaka na kimpwanza ya nene kati na Klistu ya kutuma nge yina me kufwana, 9 — sambu na zola, kisi mono ke bondila nge, na kuvandaka mutindu mono ikele, Polo, mununu, ye ntangu yai mpi muntu ya boloko ya Yezu Klistu, 10 mono ke bondila nge sambu na mwana na mono yina mono me butaka na miniololo, Onezimo, yina vandilaka nge ntama ya kukonda mfunu, 11 kansi yina ntangu yai ikele mfunu sambu na nge ye sambu na mono, yina mono me vutudila nge, 12 — yina mono tindilaka nge, yandi, yina ikele kitini na mono mosi. 13 Mono, mono zolaka kusimba yandi mfinama na mono, na mpila nde yandi kusadila mono sambu na nge kati na miniololo ya nsangu ya mbote ; 14 kansi mono zolaka kusala kima ve kukonda dibanza na nge, na mpila nde mambote ya nge ke kusala kuvanda ve kima ya kukwika, kansi yo kuvanda ya luzolo [na nge]. 15 Sambu  ntangu ya nkaka ikele sambu na kikuma yina nde yandi kabanaka [ti nge] sambu na ntangu fioti, na mpila nge kuvwa yandi sambu na kimakulu, 16 bonso mpika diaka ve, kansi na zulu ya mpika, bonso mpangi ya zolama, mingi—mingi ya mono, ye ya kuluta mingi ya nge, kuvanda kati na nsuni,  to kuvanda kati na Mfumu. 17 Kana mpi nge ke kubaka mono bonso mpangi ya kisalu ti nge, yamba yandi bonso mono mosi ; 18 kansi, kana yandi salaka nge mbi mosi to kana yandi fetele kufuta nge kima, tula yo na ntu na mono. 19 Mono, polo, mono me sonikila nge yo na diboko na mono mosi ; mono, mono ta kufuta, sambu na kusonga nge ve nde nge mpi nge ikele na mfuka na mono yina ikele nge mosi. 20 E, mpangi, bika nde mono kubaka munluta yai na nge kati na Mfumu : Lembika ntima na mono kati na Klistu. 21 Tula ntima na bulemfo na nge, mono sonikilaka nge, na kuzabaka nde nge ta kusala ata kuluta yina mono ke kutuba. 22 Kansi na ntangu yina kaka, yidikila mono kisika ya kuzinga, sambu mono ke kutula kivuvu nde na nzila ya bisambu na beno, mono ta kupesamina beno.

23 Epafala, mpangi na mono ya boloko kati na Klistu Yezu, 24 Malako, Alisitalako, Demasi, Luka, ba mpangi na mono ya kisalu, ke kupesa nge mbote. 25 Nde dienga ya Mfumu na beto Yezu Klistu kuvanda ti mpeve na beno.