Swahili

 

(Afrique de l'Est)

 

Cantiques, Chants chrétiens

 

Musique, Partitions, Paroles

  

 

Prophétie :

Le cours des temps [1.14 Mo]

Deux chemins,
deux destinées
[853 Ko]

PAGE pour les enfants

 

CANTIQUES en SWAHILI (du Congo):   index des mètres   index alphabétique   Recueil de tous les cantiques sous forme pdf [2.85 Mo] Paroles seules [175 Ko]

Dernier cantique du tableau

 Fichiers ZIP regroupant tous les cantiques en Swahili : Midi piano [362 Ko], PDF au format A4  [43.8 Mo], PDF au format A5  [46.5 Mo]

 

Paroles et Partitions en pdf au format A4

Paroles et Partitions en pdf au format A5

Musique Midi Karaoke

Paroles du premier vers.
L'hyperlien renvoie au texte des paroles sans musique au format .htm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

1 Twakuabudu Baba Mungu
2 Tuimbe wimbo takatifu
3 Yesu ukombozi wetu
4 Tukuzwa Baba wetu
5 Pendo lako latukusanya
6 Tukuze Mungu wa mapendo
7 Kwa Yesu tunatoa
8 Asifiwe Mwokozi
9 Sifa kwako kanisani
10 Sifa kwa mwana
11 Tuonapo juu sifa unayovikwal
12 Kwa aliye tuokoa
13 Tutukuze pendo uwezo wa Mwokozi
14 Ku ngaa kwa sura kamili
15 Watoa neema na kuzo
16 Kukuimbia Mungu wa mapendo
17 Ukamilifu usiyoweza kusemwa
18 Mbinguni kwa kiti cha Baba
19 Mungu wa pendo na neema
20 Umoja wa Kanisa wa pendeza
21 Ulitualika tena kwa siku hii
22 Unatuonyesha
23 Sifa kwa Kondoo
24 Kondoo uliyetolewa
25 Mbele ya kiti cha baba
26 Tukaribiye na kwa nyimbo zetu
27 Mbele ya kiti cha neema
28 Ukitutazama Mungu
29 Neema ya mbingu
30 Yesu sadaka ya Mungu
31 Kwa kutuokoa
32 Nani atamtukuza
33 Twakuona ukihangaika
34 Wewe uliyetuandalia nafasi
35 Kama Kondoo ulikufa Yesu
36 Mwana Kondoo uliteswa
37 Ewe Kondoo takatifu
38 Upendo wa ajabu
39 Twakuona utukufuni
40 Yesu neema damu yako
41 Mwokozi Mupendwa
42 Katupenda mpaka kufa
43 Kondoo wa Mungu Kristo akafa
44 Nyimbo za mbinguni
45 Mwana wa Mungu wa ajabu
46 Pendo safi kubwa
47 Mwana wa milele
48 Wewe unayetupenda
49 Pendo safi kubwa
50 Yesu rafiki yetu mkubwa
51 Sifa_kwa_Mwokoz
52 Tufundishe_kwa
53 Mwokozi_Yesu_Bwana_wa_uzima
54 Ni_mbinguni
55 Tunakutangaza
56 Tayari kwetu pambazuko
57 Bwana Yesu mwenye mapendo kubwa
58 Kuangaa_milele
59 Tusifu_pamoja
60 Yesu jina lako
61 Utukumbatie
62 Mbinguni tuna
63 Zizini mwa Yesu
64 Kazi ya milele
65 Ndiyo raha kubwa sana
66 Hazina_kubwa_sana
67 Uliyevunja vifungo
68 Yesu_kwa_mapendo
69 Neema_yako_yafika_mbinguni
70 Twaishi kwako
71 Bwana_neema_yako_ni_kubwa
72 Watufunza watufariji
73 Wewe_uliye_mbinguni
74 Ulishuka_Bwana
75 Tuimbe wandugu
76 Kwetu wakristo ni heri
77 Bwana_utakase
78 Yesu Nguvu Mwamba wangu
79 Kutembea_na_wewe
80 Ndani yako Yesu nakuja
81 Ni kwa Baba mwenye nuru
82 Nina_nani_juu
83 Neno lako ni aminifu
84 Bwana_unaniongoza
85 Bwana wangu mwema
86 Ninajua_furaha_hiyo_kubwa
87 Bwana_fungo_yangu
88 Ni_kwa_waamini
89 Ee Mwokozi mapendo ya ajabu
90 Sitaweza_Mungu
91 Wakristo tusifu na
92 Ni ndani ya Mungu
93 Moyo_unawaka
94 Pendo kubwa na la milele
95 Ni_mbinguni_anapokaa_Yesu
96 Nikufikilipo Bwana
97 Katika uzaifu
98 Mungu twakuabudu
99 Sifa kwake Bwana
100 Tumutazamie Yesu
101 Mungu anatupenda
102 Tuende mbele kwa furaha tele
103 Kamwe Mungu haache
104 Watupenda Bwana
105 Heri aliye na nia
106 Kamwe sitapungukiwa
107 Watoto wa Mungu tuishi
108 Tufurahi wakristo
109 Kanisa ni ligeni
110 Siku gani tutaona
111 Nee ma ya ko ku bwa
112 Kati wanyanganyi
113 Niwapo na fasi mbinguni
114 Twaweza kukufuata
115 Jangwani nifuatamo njia yangu
116 Bwana pekee nguvu
117 Ee Bwana pendo lako
118 Nani atatuhukumu
119 Kuokolewa kutoka inchi
120 Kujeni wapendwa, tuchote kwa furaha
121 Furaha gani, tunyakuliwapo
122 Watakatifu wako
123 Neema gani Bwana, kuitwa ndugu zako
124 Mshindi wa shetani na dunia
125 Usiku kati kasikika
126 Ni kutamu kupenda Mungu Baba
127 Haki yako kamili, safi,
128 Tuimbe bila mwisho
129 Ndugu sote tusimame
130 Tunainua, ee Baba mpenzi
131 Tangu asubui , mioyo yakubariki
132 Sifaidiki wala kupoteza
133 Muchungaji
134 Kwa miguu kama Maria
135 Tuimbe, tuimbe katika wimbo safi
136 Sifa, uwezo na nguvu
137 Wakristo tulichaguliwa
138 Kazi imekwisha kwa Mwamba
139 Siku  gani tutapata uheri
140 Ee Bwana uliyejitoa msalabani
141 Swahili-Kwa furaha na tumaini
142 Juu ya kanisa lako lote
143 Mungu Baba wewe ulinipenda
144 Kwako uliye tufundisha
145 Kondoo za Yesu
146 Duniani tufani
147 Chemchemu nzima
148 Uheri ni kwako
149 Bwana anatuita
150 Wokovu salama
151 Bwana Ulinipenda,  mbele nuru iwe
152 Sifa yako Mungu
153 Sikieni wote habari njema
154 Kwa nia moja,  wapendwa wako
155 Mwana mpendwa ufurahishaye
156 Kukuona uso kwa uso
157 Utakapokuja Yesu kwa nguvu
158 Jina nzuri liangazalo
159 Uliyetufundisha wimbo wa furah
160 Kwenye kiti cha enzi
161 Pendo lako latukusanya
162 Ua za utukufu
163 Anakuja toka utukufuni
164 Yesu Mwana mpendwa wa Baba
165 Watumwa wa zambi
166 Yesu akatoka mbinguni
167 E nuru kamilifu
168 Sifa kwako Mwokozi
169 Kukuinua Mwana wa Baba
170 Ee Yesu
171 Mwokozi chemuchemu milele
172 Bwana yawezekana
173 Bwana ukagunja kichwa
174 Nyota iangazayo
175 Mbingu ilitembelea dunia
176 Kwa unyenyekevu mkubwa
177 Ee Mwokozi mwema
178 Twaimba mapendo mazuri yake Yesu
179 Yesu anapenda
180 Usikie kanisa pendwa
181 Furaha ikasikika mbinguni
182 Chemchemu ya nuru uzima
183 Chemchemu ya neema hai
184 Ninaleta sifa
185 Eh kuja Bwana
186 Pendo la Mwokozi
187 Nyumbani mwa Baba
188 Ee Mwokozi wewe uzima
189 Heri gani kukujua
190 Katika jangwa kubwa
191 Kwa uso wako ee Bwana
192 Kupitia nyakati fasi
193 Yesu atajaza dunia
194 Nakuja upesi
195 Tumwendee nani
196 Mikononi mwako
197 Pumziko inchi takatifu
198 Twavuka bahari mbio
199 Popote na Yesu
200 Moyo wangu watamani
201 Ndugu tujipe moyo
202 Kwa moyo mkunjufu
203 Nafsi usiogope
204 Inchini mwangu
205 Yesu ni Rafiki mkubwa
206 Bwana utuongoze
207 Ee Mungu wa kweli
208 Bwana ninapotazama
209 Nikimaliza safari vema
210 Baki nasi Bwana
211 Imekwisha
212 Sasa sifa zako zafwata
213 Ulipohukumiwa
214 Mwana wako
215 Mungu tunatangaza sifa
216 Kunakuja Bwana
217 Siku ya huzuni
218 Twakuabudu Bwana wa sifa
219 Barikiwa Mwokozi mwema
220 Wana wa neema
221 Twastaajabia ufunuo wa Baba
222 Huru kwa furaha
223 Nani aweza kueleza
224 Twainua Mungu
225 Kwa anayetupenda
226 Tupatie Bwana
227 Yesu atuletea
228 Hakuna duniani
229 Neno lako ni utajiri
230 Atakuwaje unyongeni
231 Neema yakutosha
232 Kwa siku za jaribu
233 Ee Bwana gizani kubwa
234 Kwa ahadi zako
235 Unifunze Bwana
236 Nani akujuaye
237 Kwa Mungu
238 Sifa kwako Mungu
239 Baba tutajua
240 Sifa ni kwako
241 Yesu amefufuka
242 Kwa imani twaweza yote
243 Kuna njia ya amani na
244 Kama bikira
245 Yesu Mwana wa pendo lako
246 Nguvu tegemeo ni gani
247 Twakungoja Bwana
248 Kando yako Mungu
249 Mungu Mukuu
250 Kuna chombo baharini
251 Mukimbizi
252 Munaokosa salama
253 Habari njema moja
254 Yesu yupo
255 Ni wakati
256 Sauti inakuita
257 Sikia Yesu akuita
258 Jinsi nipo bila kitu
259 Yesu anagonga mlangoni
260 Mwana wake Mungu
261 Kama mukijua Mwokozi wangu
262 Muji ule mtakatifu
263 Kuja kwa Yesu akupendaye
264 Kuja uliaye
265 Duniani na mbinguni
266 Muje kwa Bwana wa uzima
267 Yeye ni mwamba imara
268 Ninapumzika kwako
269 Njoo wewe mpotevu
270 Wewe una tangu leo
271 Kuja kwake akuita